jump to navigation

Airport Library (tijdelijk) dicht 10 september 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags:
add a comment

Gesloten

Na vier jaar en twee maanden heeft Airport Library haar deuren gesloten. De bibliotheek moet plaats maken voor een grote verbouwing aan de Holland Boulevard als gevolg van het centraliseren van de bagagecontrole. Ook de dependance van het Rijksmuseum is gesloten, maar keert enkele tientallen meters verderop zeker terug. Voor Airport Library is dat nog geen gelopen race, maar ik ben redelijk positief gestemd.

Nieuwe ruimte

Schiphol heeft begin vorig jaar al een ruimte aangeboden, half om het nieuwe Rijksmuseumpje heen. Maar zoals bekend heeft het zoeken naar een nieuwe opdrachtgever onder de landelijke bibliotheekorganisaties niet het gewenste resultaat opgeleverd. Schiphol probeert het nu op een andere manier. Ik hoop dat over een aantal maanden bekend is of er medio 2015 een nieuwe Airport Library opent. Publiek gegarandeerd, de ideeën zijn er.

Ontmanteling

Vanochtend hebben we met een team van zes mensen de bibliotheek leeggeruimd. De boeken en de apparatuur zijn voorlopig bij ProBiblio opgeslagen. De website die is gebruikt om op iPads filmpjes en muziek te presenteren houden we aan, net als de informatiesite Airportlibrary.nl. Zelfs het team airport librarians, gepensioneerde bibliothecarissen die doordeweeks de bibliotheek op orde brengen, blijft stand-by en kan zo weer aan de slag. Fantastisch, vind ik dat.

Laatste maanden

Grappig is dat Airport Library het laatste halfjaar beter gebruikt is dan ooit. Omdat er al sinds het voorjaar driftig verbouwd wordt, bleven er steeds minder plekken over waar transferreizigers rustig konden zitten. Daar heeft de bibliotheek goed van kunnen profiteren. Toen we de bibliotheek ontruimden zat het van het begin tot het eind vol: de bezoekers bleven stoïcijns zitten, terwijl het om hen heen een zooitje was. Verschillende bezoekers spraken ons aan en brachten hun complimenten over. Tegen mij zei een buitenlandse man – blijkbaar een regelmatige gast – dat hij Airport Library de prettigste ruimte op een luchthaven vond die hij kende.

Foto’s van de ontmanteling zijn te zien op de Facebookpagina van Airport Library.

Soort van afscheidsborrel 8 mei 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags:
add a comment

http://www.youtube.com/watch?v=gIplIr38yvk

Op 7 mei was op Schiphol een groot aantal van de betrokkenen bij Airport Library bijeen. Vertegenwoordigers van de landelijke bibliotheekorganisaties, instellingen die een bijdrage leveren aan de collectie en programmering, financiers, Schiphol en ProBiblio stonden stil bij vier jaar Airport Library.

Anne Rube stelde in haar speech vast dat alle doelstellingen ruimschoots zijn gehaald. Met citaten uit artikelen over Airport Library en van bezoekers die een boodschap in het digitale gastenboek hebben achtergelaten, toonde zij het positieve effect van de luchthavenbibliotheek op het imago van Schiphol, de Nederlandse bibliotheken, de Nederlandse cultuur en zelfs Nederland als natie: ‘A library in an airport … In Holland of course!’

Paul Luijten, directeur Externe relaties van Schiphol en vanuit zijn vorige functie de man die Airport Library een go gaf, vertelde dat reizigers op Schiphol de bibliotheek zeer hoog waarderen. Daardoor is zij van groot belang voor de manier waarop zij Schiphol beleven en van invloed op de hoge positie die Schiphol inneemt op de diverse lijstjes van beste luchthavens in de wereld. Ook benadrukte hij nog eens dat Schiphol graag met de Nederlandse bibliotheken blijft samenwerken om een doorstart van Airport Library te realiseren.

Natuurlijk waren vrijwel alle aanwezigen ‘Airport Library-gelovigen’ die het zeer spijtig vinden dat geen landelijke bibliotheekorganisatie het opdrachtgeverschap van ProBiblio wil overnemen. Er werd daarom levendig gediscussieerd over wat er misschien toch nog mogelijk is om de luchthavenbibliotheek voort te zetten na de verbouwing van de Holland Boulevard waarvoor Airport Library in september moet sluiten.

Tijdens de bijeenkomst werd een bovenstaande filmpje getoond, dat een mooie indruk geeft van vier jaar Airport Library.

Het einde van Airport Library as we know it 28 april 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags:
add a comment

APCL2Nu het nieuws naar buiten is dat Airport Library in de huidige constructie, als vestiging van de gezamenlijke Nederlandse openbare bibliotheken, niet zal terugkeren na de verbouwing van het gebied waar zij nog tot medio september gevestigd is, moet ik er hier ook maar even aandacht aan besteden. Al is het maar om dit blog, dat in maart 2010 begon met het bericht dat Airport Library er ging komen, te completeren.

Leuk is het niet en dan druk ik mij zacht uit. Maar nadat we hebben vastgesteld dat er bij VOB en SIOB/KB te weinig draagvlak is voor een doorstart, heb ik mij erbij neergelegd. Voor alle duidelijkheid: genoemde partijen willen in deze roerige, drukke tijden geen tijd/aandacht geven aan een project dat geen direct nut heeft voor Nederlandse bibliotheken. Airport Library bedient immers vooral buitenlanders. Nationale en internationale positieve profilering vinden zij niet voldoende.

ProBiblio heeft hen gevraagd opdrachtgever te zijn richting Schiphol en OCW en andere financiers. Dat kost niet zo heel veel tijd – ProBiblio heeft zich bereid getoond zoveel mogelijk van het werk uit te voeren – maar het gaat om belang hechten en aandacht geven. ProBiblio vindt het belangrijk om het opdrachtgeverschap over te dragen, om van Airport Library daarmee ook formeel een landelijke voorziening te maken.

Schiphol heeft mij vandaag nog laten weten nog steeds hard te werken aan een doorstart onder eigen regie. Daarbij gaat het in eerste instantie om het regelen van de financiering. Schiphol wil graag een bibliotheek houden. Er is ons ook vorig jaar al een aantrekkelijke ruimte voor na de verbouwing aangeboden, weer naast – of eigenlijk rond – de dependance van het Rijksmuseum, die ook moet verhuizen.

Op 7 mei is er een afsluitende bijeenkomst voor alle financieel, organisatorisch en inhoudelijk betrokkenen. Eén van de directeuren van Schiphol Group zal spreken en mogelijk meer over Airport Library 2.0 kunnen zeggen. De cirkel is dan mooi rond, want het was ook de directeur aan wie we in 2008 onze ideeën presenteerden, met een positief resultaat. Ook Anne Rube, directeur ProBiblio, zal op 7 mei spreken en Schiphol nog eens onze ondersteuning aanbieden. Daar zal Schiphol dan als een klant van ProBiblio voor moeten betalen.

 

 

 

 

Tallinn Airport Library 4 april 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags:
add a comment

TallinnOok de nationale luchthaven van Estland heeft een bibliotheek. Net weer even anders, met bijvoorbeeld alleen boeken/fictie en de mogelijkheid het boek op reis mee te nemen. De website van de luchthaven heeft een aparte pagina met onder meer informaties over de principes van de bibliotheek. Mooi is de melding dat de bibliotheek is gebaseerd op vertrouwen, ook de basis van Airport Library op Schiphol.

Philadelphia Airport Library 13 maart 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Afbeelding

Ook op het vliegveld van Philadelphia is een “echte” luchthavenbibliotheek gevestigd. In een artikel op de website van The New York Times wordt gesproken van een landelijke trend in de VS, maar ook van een internationaal fenomeen. Natuurlijk wordt ook onze eigen Airport Library genoemd.

Pilotrapportage verschenen 24 februari 2014

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags:
add a comment
Afbeelding
De rapportage van de pilot met de bibliotheekvestiging op station Haarlem is verschenen.                                                                                                              
Van augustus 2011 tot en met juli 2013 is op station Haarlem de proef uitgevoerd met een bibliotheek voor treinforensen. Het pilotrapport bevat een gedetailleerd overzicht van de resultaten en ervaringen. Daarnaast presenteert het rapport conclusies en aanbevelingen voor bibliotheken met één of meer grote stations in het werkgebied én ook een paar voor alle bibliotheken.
 
Algemene conclusie is dat een Bibliotheek op het station door de zeer hoge klantwaardering en hoge bezoekersaantallen vooral een bruikbaar middel is om de bibliotheek positief te profileren. Wat leden en uitleningen betreft levert een Bibliotheek op het station met name een bijdrage aan het activeren van bestaande bibliotheekleden binnen en buiten het werkgebied van de lokale bibliotheekorganisatie. Ruim 60% van de leden is door de Bibliotheek op het station Haarlem meer gaan lezen. Een derde van de huidige leden was bij inschrijving geen lid van een bibliotheek.
 
Intussen wordt de samenwerking met de NS steeds beter. De NS wil graag een keten van bibliotheekvestigingen op stations en zet zich daarvoor steeds actiever in. De NS ziet, net als Schiphol, de samenwerking met bibliotheken als een manier om variatie en kwaliteit van (verblijfs)voorzieningen op stations op een hoger niveau te brengen.
 
Voor zes grote stations lopen met de NS en de betreffende bibliotheekorganisaties in verschillende stadia trajecten gericht op het realiseren van een Bibliotheek op het station. Met het oog op de realisatie van een van deze zes stationsbibliotheken is deze maand een zeer interessant traject gestart om de volledige financiering te regelen met bedrijven die in het stationsgebied een (hoofd)kantoor hebben. 

Airport Library langer open 9 augustus 2013

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

APCL (Pay-off)

Het contract met Schiphol, waarvan de eerste termijn op 1 juli jl. afliep,  is verlengd en  OCW  zet de subsidie voort.  Daardoor blijft Airport Library in de huidige opzet nu open tot in het voorjaar van 2014. Dan moet de bibliotheek wijken vanwege een grote verbouwing van de luchthaven. Naast OCW leveren Schiphol, de OBA, NDB Biblion en OCLC een financiële bijdrage.

Schiphol wil graag dat de bibliotheek terugkeert op een andere plek en in een vernieuwde vorm. OCW heeft aangegeven open te staan voor mogelijke verlenging van de subsidie. Maar ProBiblio wil eerst dat het opdrachtgeverschap binnen de bibliotheeksector op landelijke niveau wordt belegd en heeft daartoe VOB en SIOB benaderd. Eind september moet duidelijk worden  hoe beide instellingen daar tegenover staan.

Intussen heeft Airport Library haar miljoenste bezoeker gehad en zijn bibliotheken op luchthavens in de VS intussen een heuse trend. Het artikel op de site van het Amerikaanse Library Journal noemt ook onze luchthavenbibliotheek en kijk ook naar het eerste commentaar op het artikel. Op een andere site wordt het artikel behandeld onder de titel The Rise of the Airport Library.

Jip & Janneke

En mocht je ‘m nog niet gezien hebben, Schiphol TV heeft een mooi kort filmpje gemaakt over de Jip & Janneke-expositie in Airport Library.

Duizendste lid 20 juni 2013

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Duizendste lid.ashx

Op 11 juni heeft zich het duizendste lid van de Bibliotheek op het station Haarlem ingeschreven. De 37-jarige dame uit Zandvoort is gisterochtend in de bloemen gezet en nam een theaterbon in ontvangst. Zij maakte gebruik van het kado dat de Bibliotheek Zuid-Kennemerland haar klanten heeft aangeboden ter gelegenheid van de fusie tussen de Bibliotheek Haarlem en omstreken (Haarlem en Heemstede) en de Bibliotheek Duinrand (Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom). Wanneer men zich op station Haarlem meldt, kan gratis een jaar lang van de Stationsbibliotheek gebruik gemaakt worden.

Overdracht

Het duizendste lid heeft zich aangediend vlak voor het einde van de pilotperiode op 15 juli. Op die datum neemt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland de verantwoordelijkheid van de exploitatie van de Stationsbibliotheek van ProBiblio over. BZK is zeer tevreden over het verloop van de pilot en heeft besloten met de Stationsbibliotheek door te gaan. Voor de rest van 2013 neemt BZK alle ondersteunende backofficediensten van ProBiblio af, behalve – logischerwijs – het vestigingsmanagement. Het gaat daarbij om diensten op het gebied van collectievorming, ICT, financieel beheer, logistiek en marketing & communicatie. ProBiblio is daarmee geen pilotpartner meer, maar leverancier. Voor het einde van dit jaar wordt bepaald welke diensten BZK in 2014 van ProBiblio afneemt.

Later dit jaar stelt ProBiblio een rapportage van de pilot en een definitieve beschrijving van de Stationsbibliotheek-formule op, die voor alle bibliotheken in Nederland en Vlaanderen beschikbaar komt.

Cycling for Libraries

Vlak na de huldiging van het duizendste lid bezochten de ruim honderd bibliothecaris uit zo’n 25 landen die meerijden met unconference Cycling for Libraries de Stationsbibliotheek. Ze konden er allemaal net in, dus het lukte om de groep, staande op de leestafel, in één keer te vertellen over de Stationsbibliotheek en Airport Library. Er waren tijdens en na mijn presentatie behoorlijk wat vragen. Opvallend vond ik hoeveel aanwezigen al van beide bibliotheken afwisten, die dus echt al enige internationale faam hebben opgebouwd.

E-books lenen voor treinreizigers 25 april 2013

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
add a comment

Boekarest

Niet alleen in Nederland maken bibliotheken op stations reclame voor het lenen van e-books. Na de imposante tijdelijke e-bibliotheek in het Victoria metrostation in Boekarest (boven) maakte studenten een reclamecampagne voor de mogelijkheid e-books te lenen bij New York Public Library. Dit filmpje laat zien hoe het idee van de studenten eruit ziet.

Philadelphia

Op een treinstation in Philadelphia wordt een vergelijkbare dienstverlening daadwerkelijk geboden. In april, National Library Month, op meer dan 70 reclameborden.

Sexy bibliotheek 4 april 2013

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: , ,
add a comment

item2.rendition.slideshowHorizontal.schiphol-airport-library

Geloof het of niet, maar Airport Library behoort tot de acht meest sexy bibliotheken ter wereld. Althans, volgens de Amerikaanse reissite Condé Nast Traveler. De openbare bibliotheek op Schiphol bevindt zich in het goede gezelschap van enkele nieuwe Amerikaanse  stadsbibliotheken en een aantal klassieke bibliotheken.

Jaarverslag

En nu weer even serieus: het jaarverslag van Airport Library 2012 is vandaag gepubliceerd. Belangrijkste nieuws is dat ca. 315.000 passagiers de bibliotheek hebben bezocht. Aan de opsomming van alle resultaten en activiteiten van afgelopen jaar is de tekst toegevoegd van de mooie reportage die Trouw afgelopen zomer maakte en een goed beeld geeft van de impact die de bibliotheek op zomaar wat bezoekers heeft.

Boekenweek 2013

En tenslotte: dit filmpje van Schiphol TV geeft een indruk van de wijze waarop op 22 maart in Airport Library aandacht is besteed aan de Boekenweek. Eerder die dag gaf singer/songwriter Mark Lotterman een live-optreden in de bibliotheek, ter gelegenheid van de nieuwe selectie muziek van Lotterman en andere goede Nederlandse singer/songwriters. RTL7 heeft opnamen gemaakt, die op 21 april (12u25) en 27 april (13u55) worden uitgezonden in het programma Duurzaam Nederland. Onderwerp van dit programma is de Centrale Discotheek Rotterdam, één van de belangrijke partners van Airport Library.