jump to navigation

Wat er aan vooraf ging 25 maart 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Ik vertelde al dat aan de realisatie van Airport Library een traject van ruim drie jaar met veel pieken en dalen is voorafgegaan. Even een puntsgewijs resumé:

 • eind 2006: het idee voor een bibliotheek op Schiphol, dat leeft bij verschillende mensen in het bibliotheekveld, krijgt een concrete vorm in een bijeenkomst van vertegenwoordigers van VOB, NBD/Biblion, ProBiblio en DOK Delft.
 • januari 2007: eerste contact met Schiphol met een nog onuitgewerkt idee voor een bibliotheek op de luchthaven; Schiphol zegt geen ruimte te hebben, maar vraagt wel om een uitwerking van het idee.
 • later in 2007: uitwerking van dit idee met VOB, OBA, OB Haarlemmermeer en DOK, bijgestaan door de projectleider van de dependance van het Rijksmuseum op Schiphol.
 • januari 2008: presentatie van het concept van Airport Library en het eerste ontwerp van architect Jan David Hanrath bij directeur Corporate Affairs van Schiphol; Schiphol geeft akkoord voor verdere uitwerking en onderzoek naar mogelijkheden voor realisering.
 • november 2008: tweede ontwerp van Jan David Hanrath, op basis van een aantal eisen en wensen van Schiphol.
 • begin 2009 tot september: bouwstop: alle nieuwe bouwactiviteiten worden stilgelegd.
 • oktober 2009: bouwstop voor Holland Boulevard, geplande locatie voor Airport Library, opgeheven; voorbereidingen opnieuw gestart.
 • december 2009-januari 2010: organisatorische en financiële afspraken met Schiphol.
 • januari 2010: gesprek met ministerie van OCW over subsidiëring en subsidie-aanvraag ingediend.
 • februari 2010: ontwikkeling van het definitief ontwerp, gebaseerd op het tweede ontwerp van Jan David Hanrath.
 • 10 maart 2010: positieve reactie op subsidie-aanvraag (met vertraging door aftreden Plasterk), 2 dagen voor de deadline van Schiphol.              .
 • juli 2010: opening heringerichte Holland Boulevard met onder meer Airport Library.

En dan nog de opmerking dat tijdens het gehele traject er in de plannen voor de vernieuwde Holland Boulevard afwisselend wel of geen ruimte voor een bibliotheek beschikbaar was. Bovendien wisselenden de uitzichten op medewerking van een aantal grote financiële partijen sterk, mede onder invloed van de crisis. Het gezegde “De aanhouder wint” is bij dit project zeker op zijn plaats. De prettige samenwerking met Schiphol is hierbij van postieve invloed geweest.

Advertenties

Week 2: Het begin van het netwerk (1) 17 maart 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Was vorige week de week van het grote nieuws dat Airport Library (AL) er gaat komen, deze week stond in het teken van de eerste concrete stappen om het netwerk op te bouwen van contentleveranciers. AL wordt een etalage van de Nederlandse cultuur en die etalage bouwen we graag met andere instanties op, die als doel hebben de Nederlandse cultuur  internationaal onder de aandacht te brengen.

Partners

De afgelopen dagen zijn de contacten gelegd met Muziek Centrum Nederland, Nederlands Letterenfonds, Dutch Design Fashion Architecture (Dutch DFA) en het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB). De reacties zijn duidelijk positief: het idee van AL valt goed en de instellingen staan open voor samenwerking. Er zijn afspraken voor vervolgcontact gemaakt.

Met het oog op het benaderen van de grote musea is er een afspraak met Jan Rudolph de Lorm gemaakt. Hij is momenteel directeur van het Singer Museum in Laren, maar enkele jaren geleden was hij als hoofd tentoonstellingen van het Rijksmuseum verantwoordelijk voor het realiseren van de dependance van dit museum op Schiphol. Jan Rudolph heeft ons in het begintraject van AL zeer goed geholpen met het ontwikkelen van het concept en bij het op hoog niveau binnenkomen bij Schiphol.  

Airport Library in het kort

De dependance van het Rijksmuseum wordt trouwens onze buurman op Schiphol. Het filiaal van het Rijksmuseum bevindt zich al sinds 2002 op de Holland Boulevard, een groot verblijfsgebied achter de douane, tussen de E- en F-pier, waar de intercontinentale vluchten arriveren en vertrekken. AL zal zich dan ook met name richten op de voornamelijk buitenlandse transferpassagiers, die op Schiphol overstappen op hun vervolgvlucht. Deze passagiers moeten vaak urenlang wachten en AL biedt hen “inspirerende ontspanning”. Er zullen geen boeken en andere media worden uitgeleend; AL is een verblijfsbibliotheek die op multimediale wijze de Nederlandse cultuur toont: vertaalde fictie, fotoboeken en catalogi, muziek, filmpjes en foto’s. Naast het ter plaatse lezen, kijken en luisteren – voor kijken en luisteren willen we de goednieuwe iPad gebruiken – wordt het ook mogelijk beeld en geluid te downloaden op mobiele devices. Daarvoor wordt de beeld- en downloadzuil TankU van DOK Delft ingezet.

AL krijgt een zeer prominente plek van 90m2 aan de Holland Boulevard, direct aan de gang waar jaarlijks zo’n 18 miljoen mensen langslopen! Die mensen kunnen de bibliotheek goed zien en het effect dat dat zal hebben is één van de effecten die met AL worden beoogd: een positieve verrassing (‘Hé, een bibliotheek! Hier? Tsjonge!”). In het algemeen moet AL het innovatieve imago van het Nederlandse bibliotheekwerk bevestigen en versterken. Innovaties en nieuwe samenwerkingspartners moeten ook voor in reguliere openbare bibliotheken hun weerslag krijgen.

Aan het definitief ontwerp wordt nog gewerkt; daarvan zal ik binnenkort illustraties tonen.

Week 1: Hij komt er, de eerste bibliotheek op een luchthaven ter wereld! 10 maart 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Vandaag, 10 maart 2010, was er het verlossende telefoontje van het Ministerie van OCW. Het Ministerie verleent voor 2010  subsidie voor het realiseren van een bibliotheek op Schiphol. Met Schiphol waren we er al uit, maar de finaciering was nog niet rond. Dat het geld er nu is, en we twee dagen voor de deadline Schiphol hebben kunnen laten weten dat we de beschikbaar gestelde ruimte claimen, is het voorlopige hoogtepunt van een traject van ruim drie jaar, met veel pieken en dalen. 

Nu direct aan de slag om het allemaal formeel af te ronden en het praktisch allemaal voor elkaar te krijgen. Want we hebben haast: begin juli moet de bibliotheek, Airport Library genaamd, de eerste biblotheek op een luchthaven ter wereld, open.