jump to navigation

Week 6: Lang leve Marja! 8 april 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Publiciteit

De publiciteit rond Airport Library komt op gang. Het begon vorige week met een filmpje op Schiphol TV, gericht op alle medewerkers van de luchthaven. Bij de uitreiking van de publieksprijs voor de beste luchthaven van West-Europa meldt de man die de prijs namens Schiphol in ontvangst neemt de komst van de bibliotheek. Hij ziet de bibliotheek als één van de manieren om Schiphol onderscheidend te laten zijn en het de passagiers steeds wer naar de zin te maken.

Marja van Bijsterveldt

Deze week was er het eerste contact met de woordvoerder van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt die de portefeuille Cultuur van de afgetreden minister Plasterk heeft overgenomen. De woordvoerder wilde eigenlijk deze week al een persbericht de wereld insturen, maar Schiphol en wij wachten liever tot we later deze maand de formele overeenkomst tekenen. dat is wel zo zorgvuldig. De woordvoerder is akkoord gegaan en maakte duidelijk dat de staatssecretaris Airport Library graag opent. Bovendien werd bekend dat zij haar handtekening onder de beschikking heeft gezet en die ontvingen we vandaag.

Opening Holland Boulevard

Door de wens van de genoemde woordvoerder deze week al een persbericht te publiceren kwam ik ook voor het eerst in direct contact met de communicatiemensen van Schiphol. Mijn collega Annemarie Clay gaat de bibliotheken vertegenwoordigen bij het voorbereiden van de publiciteit rond de opening van de gerenoveerde Holland Boulevard, waar de bibliotheek zal worden gevestigd.

Week 4 & 5: Muziekcentrum, musea en DOK 8 april 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Het praten met gewenste partners gaat natuurlijk gewoon door. Vorige week had ik al een positief gesprek met Muziek Centrum Nederland, dat als doel heeft de Nederlandse muziek onder (inter)nationale aandacht te brengen. Bij een eerder gesprek mer de Centrale Discotheek Rotterdam gaf deze instelling aan graag met MCN te willen samenwerken en MCN wil dat ook. Airport Library wordt nu het eerste samenwerkingsproject, waarbij MCN de muziek selecteert en de begeleidende informatie verzorgt en CDR de muziek levert. dat is tenminste de eerste gedachte. In een vervolggesprek, eind april, krijgen we te horen wat beide partijen willen gaan doen.

Musea

Vandaag was ik met Rammy Speyer in het Singer museum in Laren (NH). We sprake met directeur Jan Rudolph de Lorm, waarover ik al eerder berichtte. Met hem bespraken we de beste wijze om de musea bij Airport Library te betrekken. De Lorm adviseerde te beginnen met gesprekken met vertegenwoordigers van enkele grote Amsterdamse musea en later de andere belangrijke Nederlandse musea te benaderen.

Tank U

Tevens doe ik melding van een gesprek met het Library Concept Center in Delft, beter bekend als DOK. We willen van hen graag de Tank U gaan inzetten, een apparaat waarmee filmpjes kunnen worden bekeken en vervolgens gedownload op de mobiele telefoon. Ook spraken we over toepassingen voor een multitouchtafel; de vraag is achter of daarvoor in Airport Libraryvoldoende ruimte is .  

Jan David Hanrath

Tenslotte vind ik het leuk om te melden dat onze adviseur t.a.v. het inrichtingsontwerp van Airport Library, Jan David Hanrath, door Schiphol is ingehuurd voor de uitwerking van een deel van het ontwerp. Het is duidelijk dat Schiphol de specifieke bibliotheekkennis van Jan David op waarde schat. Bovendien zijn ze onder de indruk van zijn kennis van iPods, iMacs en iPads. het plan is om zowel de teksten, de muziek als de filmpjes die niet gedownload kunnen worden via iPads aan de bezoekers van de bibliotheek aan te bieden.  Is Schiphol ook helemaal voor, die houden wel van het inzetten van innovaties.