jump to navigation

Het eerste boek is binnen! 27 mei 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Terwijl alle praktische en technische problemen een voor een worden opgelost wordt ook hard gewerkt aan de collectie van Airport Library. We hebben contact met verschillende culturele instellingen die ons adviseren en ondersteunen en die ook concrete hulp bieden in de vorm van materiaal. De eerste concrete bijdrage is vandaag binnen: An elephant came by, de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling van Nederlandse kinderboekenillustratoren van het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds. Dit is de voorloper van de grote hoeveelheid andere boeken die we cadeau krijgen van het Nederlands Letterenfonds. Zij verzorgen de collectie van Nederlandse literatuur in vertaling die een prominente plaats zal krijgen in de bibliotheek.

Week 11: Airport Library maakt zich kenbaar 23 mei 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Persbericht

Afgelopen donderdag is het persbericht waarin de komst van Airport Library wordt aangekondigd naar de mediacontacten van het Ministerie van OCW gestuurd.  De avond daarvoor zijn via de mail de bibliotheekdirecties in Nederland geïnformeerd. Dit laatste vond ik belangrijk, want de communicatie binnen de bibliotheeksector is zeer summier geweest. Alleen in een digitale VOB-nieuwsbrief in 2008 is kort over het plan verteld. Daarna is in afstemming met Schiphol en OCW besloten pas weer naar buiten te treden als er tot in detail overeenstemming met Schiphol werd bereikt (mede vanwege de steeds kerende kansen tijdens het gehel traject). Dat kon al eerder eigenlijk niet meer misgaan, maar we hebben ons wat dit betreft formeel opgesteld. Het probleem is natuurlijk wel dat er niet veel is gedaan aan het creeëren van draagvlak onder bibliotheken, terwijl Aiprort Library bedoeld is als vestiging van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken. Gelukkig verschijnt er binnenkort een artikel in BibliotheekBlad, een kans om meer over Airport Library te vertellen en de vakgenoten van dit blog op de hoogte te brengen. De reacties die van bibliotheekdirecteuren zijn binnengekomen, zijn op één na positief. Daar ben ik blij mee. 

News travels fast

De publiciteit rond Airport Library is een proces dat me fascineert. Het is zeer interessant te volgen hoe het nieuws op internet tegenwoordig “reist”. Met hulp van OCW was de Volkskrant de eerste met een artikel in de papieren krant op donderdagochtend en op haar website. Het persbericht van OCW werd donderdag in de vroege ochtend verzonden en op de website overgenomen door een aantal landelijke dagbladen en onder meer Informatie Professonal. ’s Ochtends werd ik gebeld voor een interview voor de Wereldomroep en door de Telegraaf. ’s Middags belde de webredactuer van Architectenweb voor meer informatie en kwam een journalist op bezoek voor een item op RTV Noord-Holland. ’s Avonds vond ik het bericht al op allerlei weblogs en Twitterpagina’s. Inmiddels is het nieuws doorgedrongen tot enkele Vlaamse nieuwsites, onder meer van de Standaard,  en op de Duitse bibliotheekblog Bibliothekarisch. Dit blog had veruit het meest volledige bericht (waarmee ik ze heb gecomplimenteerd), met bovendien enkele reacties. De reacties interesseren mij natuurlijk het meest.

Nieuwe partners

Intussen is het aantal partners van Airport Library uitgebreid met het Van Gogh Museum, dat zeer enthousiast is. Ook is gesproken met NBD/Biblion, over haar bijdrage aan het geheel.

Week 9 & 10: contracttekst en inichtingsontwerp vastgesteld 13 mei 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Filmpjes

Vorige week hadden we het eerste formele gesprek met het Rijksmuseum, onze buurman/vrouw op Schiphol. dat gesprek heeft bevestigd waar we inmiddels al bang voor waren geworden: het aanbod van filmpjes zal bij de start van Airport Library nog heel beperkt zijn. De partijen waarmee we tot nu toe hebben gesproken hebben minder geschikte filmpjes dan we hadden gehoopt. Als ze al filmpjes hebben zijn ze te lang, niet Engels gesproken of ondertiteld en/of inhoudelijk niet geschikt. Het ziet ernaar uit dat we op 1 juli niet meer dan een minimale basis hebben die de komende jaren langzaam wordt uitgebreid. Toch houden we vast aan het opnemen van filmpjes in het aanbod, omdat ze passen bij het laagdrempelige, toegankelijke, ontspannende karakter dat de collectie moet hebben. Hetzelfde geldt voor de muziek.

Contract

Deze week hebben we in een wederom soepel gesprek met Schiphol de tekst van het contract vastgesteld.  Het contract wordt nu alleen nog voorgelegd aan Anne Rube, directeur van ProBiblio, voordat we definitief akkoord gaan. In hetzelfde gesprek hebben we kennis gemaakt met de dame die ons vanuit Schiphol gaat ondersteunen bij de besteding van het reclamebudget van € 50.000 dat Schiphol ons heeft geschonken.

Ontwerp

Ook is het inrichtingsontwerp definitief vastgesteld. De plaatsing van de Tank U en de bekleding van de zitelementen waren de laatste onzekerheden. Aan de bekleding worden op Schiphol zeer hoge eisen gesteld wat betreft brandveiligheid, slijtvastheid en onderhoud. De nu gekozen stof wordt ook gebruikt in de treinen in een aantal Scandinavische landen. De gekozen kleuren zijn fris en onderscheiden de bibliotheek duidelijk van het donkergele Rijksmuseum en de zwart-grijze Bols Experience. De basiskleur is oranje, aansluitend bij de landelijke huisstijl.

Collectie

Nu het inrichtingsontwerp definitief is, kunnen we gericht de boekencollectie gaan vormen. We beschikken over een groot aantal korte planken die op een logische, overzichtelijke manier moeten worden ingedeeld. De collectie-onderdelen zij vertaalde Nederlandse fictie (minimaal één plank van 12 boeken per taal), beste verzorgde boeken en thematische fotoboeken. Sinds deze week wordt daar ook een kast met vertaalde Nederlandse jeugdliteratuur aan toegevoegd. Schiphol had daar eerder bezwaar tegen en we zijn blij dat ze die heef laten vallen; Nederlandse jeugdliteratuur, met name prentenboeken, is immers toonaangevend in de wereld. De “jeugdkast” komt trouwens niet ín de bibliotheek, maar is één van de kasten in de zitgebieden achter de bibliotheek.  De verschillende zitgebieden, met elke een eigen sfeer, worden door een wand gescheiden en in die scheidingswanden komt op de kopse kant en boekenkast.

Websites

Tenslotte zijn deze week ook de uitgangspunten voor de websites bepaald. Er komen uiteindelijk twee sites: de ene dient als platform voor het aanbieden van filmpjes en muziek op de iPads en de andere is de “digitale folder” die vakgenoten, persmedia en andere belangstellenden informeren over Airport Library. De url die we hanteren is al eerder vastgelegd: www.airportlibrary.nl. ook de extensies eu, net en info zijn geregistreerd alsmede de url www.schipholbibliotheek.nl.