jump to navigation

Presentatie voor betrokkenen 27 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags:
add a comment

Vanochtend vond een presentatie van Airport Library voor een deel van de betrokken partijen plaats. Na de mogelijkheid een ontbijt te nuttigen en een korte speech van ProBiblio-directeur Anne Rube zijn we met zo’n dertig mensen naar de Holland Boulevard gegaan om het resultaat van ieders inspanningen te aanschouwen. De teneur van de reacties was positief, met name over hoe de bibliotheek eruit ziet. Maar net als de leden van het Airport Library-team zagen ook de gasten de verbeterpunten, zoals het weren van de slapende bezoekers, het stroomlijnen de beeld- en geluidsweergave van de iPads en het nog duidelijker communiceren dat het om een bibliotheek gaat. De aanwezigen worden van harte uitgenodigd andere verbetersuggesties via dit weblog of via de bekende contactpersonen door te geven! 

Heel prettig is dat de partners die ik wat uitgebreider hebben kunnen spreken, aangeven hun bijdrage te willen uitbreiden. En natuurlijk zijn we ook heel blij met de uitgesproken positieve reactie van de afvaardiging van OCW, met wie we vóór 1 oktober een subsidieaanvraag voor 2011 en 2012 gaan opstellen.

Overmorgen geven we met enkele leden van het Airport Library team een presentatie voor de collega’s van ProBiblio. De Centrale Discotheek Rotterdam levert de toepasselijke welkomstmuziek: allemaal muziekstukken over vliegen en luchthavens.

Advertenties

De eerste bevindingen 22 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Na de eerste “normale” week dat Airport Library geopend is kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. De bibliotheek wordt goed bezocht. Hoofdzakelijk door “echte” bezoekers, maar ook door vermoeide reizigers die tegen de bedoeling in de luie stoelen gebruiken om te rusten of zelfs te slapen. Dit laatste geldt voor de gehele Holland Boulevard: slapers moeten eigenlijk een etage hoger waar een groot aantal ligstoelen staat, maar de stoelen op de Holland Boulevard zijn te comfortabel gemaakt. Met de contactpersonen van Schiphol worden maatregelen genomen.

2. De bibliotheek wordt zeer intensief gebruikt en dat is deels een eufemisme voor misbruik. Het is snel rommelig, omdat bezoekers boeken niet (op de juiste plaats) terugzetten. Er is geprobeerd om de iPads uit de houders te halen, waardoor van twee houders de schroeven zo beschadigd zijn dat ze uitgeboord moeten worden. Er zijn diverse pogingen ondernomen om de iPads te “kraken”, ondermeer om toch het internet op te kunnen gaan. Sedert de laatste beveiligingsmaartregelen van afglopen maandag is er geen poging meer gelukt, dus we lijken er al te zijn. Al van twee luisterstoelen zijn de bovenstukken met de luidsprekers naar beneden gekomen. Zeker in één geval kwam dat doordat er een jongetje op het bovenstuk klom, maar daar moeten de stoelen blijkbaar tegen kunnen.   

3. De beoordeling van de bezoekers is positief. Dat blijkt uit het onverwacht hoge aantal reacties in het digitale gastenboek. Met name de aanwezigheid van de bibliotheek in het algemeen en de iPads in het bijzonder worden gewaardeerd. Kritiek is er vooral op de afwezigheid van open internettoegang. We zullen moeten uitleggen waarom we dat niet bieden: het is een aan KPN uitbestede commerciële activiteit. Daarnaast wordt een aantal keren aangegeven dat er op de iPads ook content voor kinderen moet worden aangeboden. Op die wens bezinnen we ons op een later tijdstip.

4. Alle collectieonderdelen worden gebruikt, fictie én non-fictie, met als uitschieters de kinderboeken en boeken over design en Amsterdam. Besloten is al om meer kinderboeken te gaan plaatsen.

Bookcrossing

We hebben er in een eerder stadium voor gekozen van Airport Library geen officiële bookcrossingzone te maken, om geen verwarring te stichten over boeken die de bezoeker wél en niet mag meenemen (om die reden hebben we ook het aanbod van Schiphol om de boeken die mensen in vliegtuigen laten liggen in de collectie op te nemen, afgeslagen). Desondanks is het eerste bookcrossingboek, een Harry Potter, neergelegd en al snel weer door een ander meegenomen. Grappig.

Informatiewebsite

Vandaag is www.airportlibrary.nl de lucht ingegaan. Deze site is bedoeld om geïnteresseerden over Airport Library te informeren en richt zich met name op pers en collega’s uit het (internationale) bibliotheekwerk. Het is een eenvoudige site met basisinformatie in Nederlands en Engels. Er staan nu alleen nog wat foto’s van het inrichten van de bibliotheek in. Foto’s van de inrichting plaatsen we volgens een afspraak met Schiphol pas na de officiële opening eind augustus.

iPads

Morgen is de iPad ook in Nederland te koop. Daar hadden we dus niet op kunnen wachten. Intussen hebben we heel wat ervaring met het nieuwe apparaat opgedaan.

Week 19: Airport Library is open! 9 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

De eerste dagen

Vandaag, 15 juli, was de “soft opening” van de gerenoveerde Holland Boulevard en daarmee ook van  Airport Library. Deze tamelijk informele opening was voor de mensen die direct bij de renovatie betrokken zijn geweest, vooral ook de echte werklui. Het is jammer dat we pas eind augustus foto’s mogen tonen, als onderdeel van het tweede publiciteitsoffensief. Maar mooi is-ie geworden, zo vonden ook vertegenwoordigers van de andere nieuwe en vernieuwde voorzieningen op de Holland Boulevard. Vandaag zag ik de bibliotheek voor het eerst mét verlichting en die geeft ‘m nog een veel mooiere uitstraling dan wat ik tot vanmiddag gezien had. Het is al met al een hele kleurige, frisse en toegankelijke ruimte geworden.

Voor publiek was de bibliotheek op 10 juli al toegankelijk, ook al was de bibliotheek nog niet klaar. Alleen de boeken waren er (grotendeels) en enkele iPads waren te gebruiken. Vanaf de eerste dag wordt Airport Library goed bezocht! En er hebben al zo’n 20 mensen een boodschap in het gastenboek op de iPads achtergelaten. Het zijn vrijwel allemaal positieve reacties. Men vindt de bibliotheek “een geniaal idee” , “a great place to relax” en zelfs “awesome”. Men is vooral positief over de mogelijkheid met de iPads te kunnen werken. De twee kritische opmerkingen betreffen het ontbreken van internettoegang (kan niet, omdat KPN op Schiphol het monopolie heeft op het aanbieden van internet) en het disfunctioneren van enkele iPads (is inmiddels opgelost).

Ongewenst gedrag

Helaas hebben we ook al met ongewenst gedrag te maken. Er is een leeslampje gestolen, er is geprobeerd een iPad-houder open te breken (we zullen de houder nog meer hufterproof moeten maken) en er is tot onze grote spijt toch al snel een boek gestolen: de bekende tattoo-encyclopedie van Henk Schiffmacher. Het grootste probleem is echter dat de comfortabele lees-, kijk- en luisterstoelen door transferreizigers te veel worden gebruikt om te slapen. Dat geldt ook voor het zitgebied achter de bibliotheek en Schiphol treft al maatregelen door de stoelen door hogere armleuningen minder comfortabel te maken. 

Kinderen

Het is heel mooi om te zien dat er in het zitgebied vlak achter de bibliotheek, dat vooral voor kinderen bedoeld is, inderdaad kinderen van allerlei nationaliteiten de vertaalde Nederlandse jeugdboeken lezen die we in een afzonderlijke kast hebben geplaatst. We hebben ook een fraaie foto van drie kinderen die achter één iPad zitten.

Apparatuur

Sinds eind vorige week zijn we bezig geweest met het installeren van de apparatuur: negen iPads en twee grote beeldschermen. Door het later opleveren van de benodigde aansluitingen door de installateur van Schiphol heeft dit langer geduurd dan gepland. Onze techneuten zijn er op zondag na vanaf afgelopen vrijdag elke dag geweest.

De muziek op de iPads (helaas alleen nog samples van 30 seconden), op de grote leestafel en op de leuningen van luie luister-en kijkstoelen bevestigd met een ingenieus door Jan David Hanrath ontworpen draaiarm, is verzorgd door de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) en Muziek Centrum Nederland (MCN). De filmpjes zijn geleverd door Dutch DFA (over vormgevers, architecten en modeontwerpers), Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Amsterdams Historisch Museum en Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB).

Er zijn vele uren en veel kennis en inventiviteit nodig geweest om de iPads geschikt te maken voor het gebruik in Airport Library. Er moest vooral veel afgeschermd worden om te zorgen dat gebruikers geen wijzigingen kunnen aanbrengen. Het is allemaal net op tijd gelukt, zoals ook de website die voor de presentatie van de muziek en filmpjes op de iPads wordt gebruikt pas gisteren klaar was.

Het ene 32 inch-beeldscherm is het welkomstscherm voor bezoekers en biedt een korte presentatie over Airport Library. Op het andere scherm worden twee fotoseries getoond: foto’s van het Nederlandse landschap vanuit de lucht van Siebe Swart, die is aangesloten bij fotografencollectief Hollandse Hoogte, en foto’s van het typisch Nederlandse landschap langs de West-Friese Omringdijk vanaf de fiets van André Brouwer.

Helaas is het downloadscherm nog niet geplaatst. Leverancier DOK werkt nog aan enkele laatste onvolkomenheden. Dat is het risico als je een gloednieuw apparaat wil inzetten. In de tussentijd wordt de TankU bij ProBiblio gevuld met filmpjes van wederom Dutch DFA, Rijksmuseum, Stedelijk Museum en ATCB.

19 weken hard gewerkt

Er is sinds begin maart hard gewerkt. Door CDR en MCN, architecte Marjolein Vreeburg, interieurbouwer Hekker, architect en Apple-specialist Jan David Hanrath, webbouwer Welldotcom, TankU-leverancier DOK, de betrokkenen van Schiphol en het Airport Library-team van ProBiblio. Er is door alle betrokken partijen een uniek fenomeen gerealiseerd: een bibliotheek op een luchthaven, een etalage van de Nederlandse cultuur.

Week 18: Schipholpassen 9 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags:
add a comment

Eén van de bijzondere kanten van Airport Library is dat we kennis hebben gemaakt met alle veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om de luchthaven te beschermen tegen onheil. 

Er is bij ProBiblio een team samengesteld van acht technisch beheerders en bibliothecarissen die ervoor zorgen dat Airport Library de komende paar maanden dagelijks wordt bezocht. Zo kunnen we zien hoe de bibliotheek functioneert. We gaan bezoekers observeren en tellen, en we zullen bezoekers vragen wat ze van de bibliotheek vinden en wat er nog beter kan.

De leden van dit team hebben een Schipholpas nodig, waarmee ze zelfstandig door de personeelsingang van landside (voor de douane) naar airside (achter de douane) kunnen komen. Het aanvragen van een Schipholpas is een complexe procedure die weken in beslag neemt. Eén van de onderdelen van de procedure is een veiligheidsonderzoek door de AIVD, waarbij de antecedenten van de aanvrager en zijn/haar partner worden nagegaan.  Woensdag had iedereen zijn/haar Verklaring van Geen Bezwaar binnen en kon de Schipholpas worden opgehaald. Dat heb ik gisterochtend samen met mijn collega Rammy Speyer gedaan en dat was weer een belevenis op zich. Langs vijf verschillende balies, elke keer aanvraagformulier en paspoort laten zien. Veiligheidstest doen: tien vragen over het veiligheidsbeleid op Schiphol (en voor elke fout beantwoorde vraag een vraag extra). En tenslotte een pasfoto en  irisscan laten maken, pas in ontvangst nemen en testen. Het Schiphol Badge Centre is een werkelijkheid op zich.

Week 18: de kasten zijn gevuld! 5 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Belangrijk moment

Vandaag, maandag 5 juli, is Airport Library grotendeels ingeruimd. Een belangrijk moment, want ook de eerste keer dat we de inrichting in het echt hebben kunnen zien. De hoge en lage boekenkasten staan er en konden daarom ingericht worden, maar aan de grote leestafel wordt nog gewerkt en de apparatuur wordt later deze week geïnstalleerd. Ook de bibliotheekkasten achter onze buurman, het Rijksmuseum, staan er nog niet, want die moeten in de meubelfabriek iets worden aangepast. Het komt er allemaal fraai uit te zien, vooral de luie kijk- en luisterstoelen met ingebouwde iPads zijn heel mooi geworden.  Alle meubels zijn ook zeer degelijk, stevig gemaakt en zijn overduidelijk geschikt voor intensief gebruik. De vloer wordt nog eens opnieuw geschuurd en gelakt, want die is te wit geworden. Deze operatie wordt één dezer nachten uitgevoerd.

In de drie uur dat we met inruimen van de kasten bezig zijn geweest, hebben al honderden passerende mensen kunnen zien dat er op Schiphol aan een bibliotheek wordt gewerkt.  

Apparatuur

Zoals vaak is het de techniek waarmee op het laatst nog wat problemen zijn. Jan David Hanrath heeft pas gisteren de methode gevonden om, formeel gedoogd door Apple, de iPads gehéél naar wens te installeren, de grote schermen voor de “dynamische bibliotheekaanduiding” en de fotopresentaties zijn pasvanochtend bij ProBiblio binnengekomen, de in de luie kijk- en luisterstoelen ingebouwde luidsprekers wachten nog op de juiste bedrading en de TankU wordt pas morgenmiddag afgeleverd en moet dan nog gevuld en vormgegeven worden.

Collectie boeken

De collectie boeken bestaat in eerste instantie uit vertaalde Nederlandse romans, verhalen en gedichten in 24 verschillende talen die door het Nederlands Letterenfonds zijn geschonken. Een aantal kunstboeken is ter beschikking gesteld door Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Hermitage Amsterdam. Wijzelf hebben de collectie aangevuld met fraai geïllustreerde boeken over kunst, fotografie, design, mode, architectuur, geschiedenis en Amsterdam.

Logistiek

De logistiek op en naar Schiphol is zeer complex. Omdat we zelf nog geen Schipholpassen hebben, kunnen we alleen onder begeleiding van iemand van Schiphol naar binnen. Vandaag moet daarvoor een hostess worden geregeld, die er de hele tijd bij moest blijven. Als ze ons niet kon helpen, zat ze op één van de stoelen fotoboeken in te kijken. En de boeken moesten met een bestelbus en een chauffeur die we van te voren al hebben moeten aanmelden. Van de marechausse mochten bagagekarren waarop we de boeken hadden geplaatst niet mee door de douane, dus moesten we de boeken overladen op de kleine karretjes voor handbagage die achter de douane worden gebruikt. In plaats van drie karren hadden we nu zeker twaalf karretjes nodig en dat betekende het nodige heen-en-weer gerij. 

Gelukkig heeft de eerste van ons de Verklaring van Geen Bezwaar ontvangen, hetgeen inhoudt dat de AIVD het goed vindt dat hij een Schipholpas gaat ophalen.