jump to navigation

500 media-uitingen in 29 landen 25 september 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Publiciteit

Het aantal van 500 media-uitingen is bereikt. De afgelopen dagen is er weer een aantal bijgekomen. Schiphol is door Britse zakenreizigers uitgeroepen tot beste Europese luchthaven en de directeur die de prijs in ontvangst heeft genomen heeft daarbij Airport Library genoemd.

Er is inmiddels in ieder geval in de volgende 29 landen aandacht voor Airport Library geweest: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Rusland, Wit-Rusland, Litouwen, Roemenië, Groot-Brittannië, VS, Canada, Brazilië, Peru, Dominicaanse Republiek, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Indonesië, Zuid-Afrika, Koeweit, India en Pakistan.

Subsidieaanvraag 2011

Deze week is de definitieve subsidieaanvraag voor Airport Library in 2011 naar OCW gestuurd. De plannen voor 2011 sluiten naadloos aan bij het speerpunt van OCW: de digitale bibliotheek. De boekencollectie zal dit jaar al haar volle omvang bereiken, maar de digitale collectie moet nog worden uitgebreid. De mogelijkheden van de iPad en TankU worden nog lang niet ten volle benut. De contacten met verschillende contenleverende partners lopen al, maar de resultaten daarvan zullen we vooral in 2011 zien.

Apparatuur

Intussen werken we ook aan het verbeteren van het functioneren van de iPads. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat we in technisch opzicht nog te kwetsbaar zijn. De kennis zit vooral bij één collega en die was de afgelopen weken door ziekte niet of beperkt inzetbaar. Daardoor hebben we niet daadkrachtig kunnen reageren op problemen die zijn ontstaan doordat bezoekers van Airport Library er alles aan doen om internet en/of e-mail te bereiken, terwijl die niet toegankelijk zijn. Het lukt ze niet, maar ze laten de iPad zó achter dat een volgende bezoeker er niet mee aan de slag kan. 

Op verschillende manieren pakken we de problemen nu aan. Gisteren zijn op alle iPads de instellingen gewijzigd, waardoor bezoekers die internet willen bereiken eerder worden tegengehouden. Vandaag worden er stickers op de iPads geplakt die duidelijk maken dat de iPads alleen toegang bieden tot muziek en filmpjes over Nederlandse cultuur en geen toegang bieden tot internet/e-mail. Bovendien is de website die de content op de iPads presenteert anders ingedeeld, waardoor de pagina’s met filmpjes sneller volledig op het scherm verschijnen. Ongeduldige bezoekers hadden de neiging om het laden van een pagina niet af te wachten en alweer een volgende actie in te zetten, met als gevolg dat de iPad  stokte. En tenslotte zullen we natuurlijk  de kennis over meer collega’s verspreiden.

Morgen wordt gecontroleerd of de gewijzigde instellingen de situatie verbeterd hebben. Maar we wetem dat er ongetwijfeld binnenkort weer iemand zal zijn die een omweg weet te vinden en ons daarmee uitdaagd ook die weg af te sluiten.

Advertenties

Rustiger vaarwater 17 september 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Ik besloot mijn vorige bericht met de opmerking dat er ondanks de geslaagde opening geen tijd is om achteruit te leunen, maar sinds begin deze maand is het werk rond Airport Library gelukkig wel minder intensief geworden. Een paar ontwikkelingen, om een idee te geven waar we mee bezig zijn:

-De ambtenaar bij OCW heeft onze concept-subsidieaanvraag voor 2011 en 2012 ontvangen.

-Er zijn in samenspraak met de mensen van Schiphol afspraken gemaakt over een aantal kleine aanpassingen aan de inrichting en bewegwijzering van de bibliotheek.

-Op 16 september heeft er een flink artikel over Airport Library gestaan in de International Herald Tribube, de “global edition of The New York Times”. Onder de fraaie titel “An unlikely santuary of books” heeft dit artikel weer een behoorlijke publiciteitsboost op met name Amerikaanse websites in gang gezet. Ik zag onder meer een artikel onder de titel “The airport with a library (in civilized Holland of course)”. Veel artikelen op sites over reizen en luchtvaart hebben als strekking dat Schiphol al een hele goede, prettige en innovatieve luchthaven is en er nu wéér iets moois bij heeft. 

-Geregeld is dat op 13 januari 2011 een medewerker van Rhyl Library, Museum and Arts Center Airport Library komt bezoeken.

-Intern bij ProBiblio zijn afspraken gemaakt over de inzet van mensen voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de technologie (m.n. de iPads).

-Het projectplan Airport Library 2011 is, samen met nog 30 andere projectplannen, door de programmaboard besproken. De board bestaat uit een achtkoppige vertegenwoordiging van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheekdirecteuren en de directeur van ProBiblio, die samen de richting van de innovatie van de gezamenlijke bibliotheken bepalen. Over het projectplan is de opmerking gemaakt dat het van belang is dat het reguliere bibliotheekwerk de vruchten plukt van de innovaties van Airport Library. Gisteren hoorde ik van onze grootste iPad-kenner in huis dat hij al met een andere collega in overleg is over de toepassing van de iPad in een nieuwe voorziening voor kinderdagverblijven, gericht op leesbevordering. Wordt dus al aan gewerkt.

-Jan David Hanrath gaat voorstellen doen voor het aanpassen van de website die op de iPads draait om de muziek en filmpjes te preseneren. De website moet meer een iPad-look&feel krijgen.

Fase 2 2 september 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags:
add a comment

Nog half nagenietend van de enerverende opening op 25 augustus, hadden we binnen een week een overleg over de belangrijkste acties in fase 2. Deze fase staat met name in het teken van veiligstellen van de financiering van Airport Library vanaf 2011 en het uitbreiden van de collectie. Een greep uit de geplande acties:

-opstellen van de begroting voor 2011 en 2012, als basis voor een subsidie-aanvraag bij OCW voor deze jaren;

-afspraak maken bij een notaris om advies in te winnen over de beste bestuursvorm;

-afdelingshoofden vragen om de beschikbaarheid van de verschillende benodigde specialisten op het gebied van collectie, techniek, communicatie, vormgeving, website (technisch en redactioneel) en vastleggen van afspraken over het technisch beheer, zowel intern als met externe partijen;

-regelen van het dagelijks bezoeken van Airport Library vanaf oktober;

-voorbereiden van een bijeenkomst op Schiphol voor geïnteresseerde medewerkers van Nederlandse bibliotheken, met natuurlijk een bezoek aan de bibliotheek zelf;

-registratie van het “merk” Airport Library;

-contact leggen met instellingen die zich onlangs als samenwerkingspartner hebben aangemeld;

-contact met Muziek Centrum Nederland en Centrale Discotheek Rotterdam over uitbreiding van de muziekcollectie, de eerste prioriteit voor wat betreft de collectie (zeker nu we op basis van de eerste metingen weten dat op de iPads muziek het meest gewilde onderwerp is);

-afspraak maken met DOK over de vervolgstappen t.a.v. de TankU

-een afspraak met de architect van Airport Library over enkele aanpassingen van de inrichting.

Het is duidelijk: geen tijd voor achteruit leunen.