jump to navigation

Diversiola 21 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Nieuwe partners

Het ziet er naar uit dat we er voor Airport Library weer twee nieuwe partners bij hebben: het Nationaal Archief en het Nederlands Fotomuseum. Beide instellingen hebben tijdens het eerste gesprek enthousiast gereageerd en maakten duidelijk dat ze begrijpen wat de bedoeling en mogelijkheden zijn. Ze komen nu zelf met een voorstel voor hun bijdrage aan de collectie. Het fotomuseum hebben we onder meer om boeken gevraagd. De huidige collectie is te klein in vergelijking met de grote belangstelling die er voor fotografie is.

Persaandacht

Deze week mochten we een fotograaf van het Engelse tijdschrift Monocle (affairs, business, culture & design) ontvangen en een student van de School voor Journalistiek, die voor haar opleiding een achtergrondartikel over Airport Library gaat schrijven. Nog elke week worden we benaderd met het verzoek om meer informatie en/of foto’s  te leveren of het verzoek een bezoek aan de bibliotheek te leveren om haar met eigen ogen te zien. De fotograaf van Monocle bevestigde nog eens dat Airport Library zeer fotogeniek is, met name door de fraaie verlichting in de kasten.

De stroom van internetaandacht is inmiddels behoorlijk geluwd: er komen wekelijks nog maar enkele nieuwe artikelen bij. De teller staat nu op 550 media-uitingen uit 30 landen.  

 

Strips

De stripboeken die onlangs aan de collectie zijn toegevoegd worden zeer gewaardeerd. Het aantal is nog beperkt, maar we vinden de strips overal in de bibliotheek en het zitgebied achter de bibliotheek terug. We hebben onze leverancier, de stripwinkel Lambiek in Amsterdam, gevraagd actief op zoek te gaan naar meer titels.

Advertenties

Muziek en dans 7 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Tot nu hebben we in Airport Library alleen muziekfragmenten van 30 seconden aangeboden. De wens was natuurlijk om de volledige muziekstukken te laten horen, maar we durfden het nog niet aan. De jurist van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft op ons verzoek uitgezocht welke ruimte er voor bibliotheken in de Auteurswet wordt toegestaan en of die ruimte ook voor Airport Library bestaat.

Het juridisch advies stemt ons zeer tevreden. Als we muziek die rechtmatig is gedigitaliseerd alleen binnen de ruimte van Airport Library in een gesloten netwerk voor individueel beluisteren door bezoekers aanbieden, mag het volledige muziekstuk worden aangeboden.  De Centrale Discotheek levert nu snel de volledige versies van de muziekstukken die we nu aanbieden (en waar veel belangstelling voor is!). En het advies stimuleert ook meer muziek aan te gaan bieden, liefst met beeld.  

Theater Instituut

Deze week heeft een veelbelovend eerste gesprek met het Theater Instituut plaatgevonden. Met deze instelling willen we de performing arts een plaats geven in de collectie van Airport Library. Na de verhuizing van het instituut is de expositieruimte vervallen en past betrokkenheid bij Airport Library bij het voornemen om de collectie buiten de eigen muren aan publiek te tonen. Voor ons is de samenwerking vooral van belang voor het thema “dans”, een kunstvorm waarin Nederland vooraanstaand is.  

Profilering partners

Aangezwengeld door het Nederlands Letterenfonds is er contact geweest met Schiphol over het nadrukkelijker profileren van de partijen die bij Airport Library betrokken zijn. Schiphol was daar in aanvang zeer terughoudend in, vanwege de wens niet teveel afzenders aan het publiek te presenteren. Alle partners zullen nu mét logo op de iPads worden vermeld en ook op het scherm waarop een continue presentatie over de bibliotheek draait.

iPads

Eén probleem blijft ons tergen, ook na de ingrepen waarover ik in het vorige bericht schreef: de stabiliteit van de iPads. We weten nu dat er verschillende oorzaken zijn. Ten eerste, zo heeft Apple toegegeven, is het besturingssysteem van de iPad nog niet stabiel. Met de nieuwe versie 4.2 die begin november beschikbaar komt, moet er veel verbeteren. Ten tweede is de performance van de internetverbinding op Schiphol niet regelmatig, waardoor de filmpjes haperen. Overleg van deze week met Schiphol en het dochterbedrijf dat het dataverkeer op de luchthaven verzorgt moet daarin verbetering brengen. Ten derde zit er ruimte tussen een aantal iPads en de iPad-houder, waardoor gebruikers moedwillig met een langwerpig, dun voorwerp (paperclip o.i.d.) de niet voor niets afgeschermde Home-knop kunnen bereiken en open internet/e-mail proberen te bereiken, daarin vastlopen en de volgende gebruiker met een vastgelopen scherm opladen. Dit probleem wordt ook verholpen. En ten vierde is deze week de manier waarop filmpjes op de website die op de iPads draait aangepast. Daarmee is de kans dat gebruikers meerdere filmpjes tegelijk openen en daarmee de iPad blokkeren een stuk kleiner geworden. Dit pakket van maatregelen moet ons van een lastig probleem afhelpen.

Ander iPad-nieuws: we gaan in contact met enkele andere partijen op Schiphol die iPads inzetten, waaronder KLM, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het oplossen van problemen.