jump to navigation

Presentatie 26 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags:
add a comment

Afgelopen woensdag 24 november heeft ProBiblio voor bibliotheekmedewerkers in het land een presentatie van Airport Library georganiseerd. Voorafgaand aan het bezoek aan de bibliotheek op Schiphol is door een aantal mensen die bij de realisatie betrokken zijn geweest tekst en uitleg gegeven. Het bezoek op Schiphol vond plaats tijdens de daar altijd rusige voormiddag, dus hadden we alle gelegenheid om alles goed te bekijken.  

Het was een leuke en levendige bijeenkomst, maar tot onze spijt was de opkomst laag: alleen van de bibliotheken Almere, Lelystad, Eindhoven en Roosendaal en omgeving waren één of twee vertegenwoordigers aanwezig. Het gezelschap werd aangevuld met een aantal collega’s van ProBiblio en de Noord-Hollandse bibliotheekambtenaar. Bij een steekproefje onder collega’s die we wel hadden verwacht werd de volle agenda als reden opgegeven. We zullen ook op andere manieren de collega’s in het land moeten informeren.

De vertegenwoordiger van de Eindhovense bibliotheek was er omdat Eindhoven Airport de bibliotheek heeft gevraagd na te denken over aanwezigheid op die luchthaven. Ze vertelde mij na afloop dat ze daarvoor voldoende ideeën heeft kunnen opdoen. Ik ben benieuwd wat het vervolg zal zijn.

Advertenties

And the winner is … 18 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Best new airport amenity!

Airport Library is in de prijzen gevallen! De bibliotheek op Schiphol is in de jaarlijkse Travel Top 50 van het het tijdschrift Monocle verkozen tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven in 2010, wereldwijd.

De redactie van Monocle zegt: We chose the library because it’s a forward-thinking innovation with traditional soul. Schiphol’s reputation as a key connection and layover hub makes it the ideal context in which to showcase such a convenient cultural resource – inspiring in its simplicity and enlightening in its offering. Trust the Dutch…

Monocle (oplage 150.000) is een internationaal kwaliteitsmagazine waaraan onder meer journalisten van The New York Times, The Independent en de BBC meewerken. De Travel Top 50 van Monocle kiest winnaars in 50 categorieën. Deze variëren van beste luchthaven tot beste roomservice, van het beste nieuwe restaurant tot de klantvriendelijkste stewardessen.

Aan de verkiezing is geen trofee of geldprijs verbonden. Wel meldt de redactie van Monocle dat we extra belangstelling kunnen verwachten, dat is de beloning. Volgende week gaat er in samenwerking met Schiphol een persbericht naar de media, om daar ook zelf aan mee te werken. Een belangrijke doelstelling van Airport Library is positieve profilering van de Openbare Bibliotheek. Dat vraagt om het zoveel mogelijk publicitair uitnutten van de verkiezing tot beste nieuwe airportvoorziening.  Ik ben benieuwd hoeveel media-uitingen dit publiciteitsoffensief zal opleveren. Ik laat het je weten!

 

Heathrow Airport Library? 12 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Heathrow

Eerder deze maand ontving ik een mail met onder meer de volgende tekst: “I am in University College London’s Master’s in Library and Information Studies programme. As part of our coursework, we have been asked, in groups, to take on various management tasks for an imaginary library. Inspired by ProBiblio’s library at Schiphol Airport, we have been investigating the (imaginary) feasibility of something similar in London’s Heathrow Airport”.
Intussen heb ik de betreffende student tijdens een telefoongesprek de informatie kunnen geven die haar groep nog niet verzameld had. Leuk natuurlijk om te doen, helemaal omdat ze vertelde dat het toch zeker de bedoeling is om Heathrow te gaan benaderen met het uitgewerkte plan!  Wie weet is dus allemaal helemaal niet zo imaginary.

1000

En o ja, deze week werd dit weblog voor de 1000e keer bekeken.

Airportlibrarian 8 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Bij de start hadden we het idee dat er alleen in de eerste drie maanden dagelijks iemand van ProBiblio naar Airport Library zou gaan. Met name om te kijken in welke mate en op welke manier de bibliotheek gebruikt wordt. Op basis daarvan kunnen we eventueel benodigde aanpassingen doorvoeren. Begin deze week was de periode van drie maanden voorbij en toch gaan we er voorlopig vrijwel dagelijks heen. De enige verandering is dat we in het weekend één keer gaan en niet op beide dagen. Het blijkt namelijk dat Airport Library zo intensief wordt gebruikt dat er bij voorkeur elke dag opgeruimd wordt. En de instabiele iPads moeten nu nog met regelmaat gereset worden.

We zijn bezig met maatregelen om het onderhoud te beperken. Door de boekenplanken geheel te vullen kunnen we voorkomen dat boeken omvallen en blijft de bibliotheek netter. En door maatregelen waarover ik al eerder berichtte moeten de iPads minder aandacht gaan vragen.  Maar ondanks deze maatregelen stellen we vast de aanvankelijke inschatting dat we na de eerste drie maanden nog maar eens in de week langs moeten gaan verkeerd is gebleken en dat een paar bezoeken per week minimaal nodig is.

Omdat de kosten van het vaker bezoeken van Airport Library niet zijn begroot kwam Rammy Speyer, adjunct-directeur van ProBiblio en vanuit het MT intensief bij Airport Library betrokken, met het idee uittredende bibliothecarissen in te zetten. Hijzelf is vanaf 1 januari a.s. “vrijgesteld van werkzaamheden” en zal een dag in de week en eens per drie weken in het weekend “dienst” op Schiphol draaien.

Maar onlangs al begonnen als airportlibrarian is Ria Smith, die per 1 september vervroegd is uitgetreden. Ria was een van degenen die het idee van een bibliotheek op Schiphol lanceerde en voor haar is dienst doen op Schiphol een leuke manier om actief bij het bibliotheekwerk betrokken te blijven. Het is heel prettig dat zij niet alleen een zeer ervaren bibliothecaris is maar ook behoorlijk technisch onderlegd is, waardoor ze ook storingen met de iPads direct kan verhelpen.

Met de inzet van Ria en Rammy hebben we vanaf 1 januari een prima basisbezetting op Schiphol. Als collectioneur Jeanine Deckers, technisch beheerders Paul de Leeuw en André Backs en ikzelf er dan ook nog met enige regelmaat heen gaan, heeft Airport Library een goed geregelde frontoffice.