jump to navigation

Weer ‘ns even een update 7 juli 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Het vorige bericht is alweer van een tijdje geleden, maar nu is er aanleiding om een nieuw bericht aan Airport Library te wijden.

Nog meer Amerikaanse publiciteit

De eerste aanleiding is de publicatie van aardig artikel over Airport Library op de voorpagina van de nieuwsbrief over marketing van Amerikaanse bibliotheken. Deze nieuwsbrief verschijnt zowel in print als digitaal.

Ik schreef al in een eerder bericht over de auteur van het artikel, tevens hoofdredacteur van de nieuwsbrief, die zo benieuwd was hoe wij het voor elkaar hebben gekregen zoveel publiciteit in de VS te krijgen.  Het artikel is de weerslag van een gesprek dat ik in april met de auteur op Schiphol had. Grappig was dat zij zelf haar paspoort in het hotel in Rotterdam had laten liggen en alleen haar man mee mocht om Airport Library te bekijken.

De mening van 4800 reisagenten

Deze internationale groep professionals heeft Schiphol als beste luchthaven ter wereld gekozen. En wat zo aardig is: in de argumentatie wordt Airport Library met name genoemd als medebepalend voor de verkiezing.

Met de publiciteit rondom de verkiezing nadert Airport Library alweer de 150 media-uitingen sinds 1 januari dit jaar.

Sponsoring NBD/Biblion

Een tweede aanleiding is dat NBD/Biblion een sponsoraanvraag heeft gehonoreerd voor het kunnen uitvoeren van een activiteitenprogramma rond een aantal grote landelijke leesbevorderingsacties. We gaan daarmee nu aan de slag, in samenwerking met CPNB. Eén van de ideeën: de president-directeur van Schiphol, leest tijdens de Nationale Voorleesdagen de aanwezige kinderen in Airport Library voor uit een Kikker-boek van Max Velthuijs.

Business as usual

Voor het overige loopt het naar wens in Airport Library. De collectie wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid met vooral muziek en filmpjes, het bezoek blijft goed, de waardering van de bezoekers blijft positief. Een probleem zijn nu wel weer de iPads die na periode van goed functioneren nu op drukke momenten hinder ondervinden van teveel concurrentie op de accesspoints door de vele extra internetters als gevolg van het de invoering van gratis wifi op Schiphol. Daardoor zijn de iPads soms traag. Wordt door Schiphol aan gewerkt, wij moeten ze vooral op tempo houden.

Advertenties