jump to navigation

De officiële opening 23 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
add a comment

Speedspeeches

De officiële opening van de Bibliotheek op het station Haarlem, op 21 september jl., was een druk bezochte (meer aanwezigen dan aanmeldingen) en zeer geanimeerde bijeenkomst. Eerst vijf korte toespraakjes van de Noord-Hollandse gedeputeerde voor Cultuur, de directeuren van NS Poort, de Bibliotheek Haarlem en omstreken en ProBiblio, en van de Haarlemse wethouder voor Cultuur in de prachtige voormalige wachtkamer eerste klasse op het station. Vervolgens en masse naar de stationsbibliotheek op hetzelfde middenperron, waar de gedeputeerde – als zijnde het 250ste lid – een enorme lenerspas kreeg en tekende en vervolgens met de sleutel de deur opende en iedereen binnenliet.

Iedereen praat met iedereen

In de stationsbibliotheek volgden anderhalf uur lang talloze gesprekjes en discussies van gasten met telkens weer andere gasten. Ik zag allerlei bijzondere combinaties van mensen van NS Poort (met z’n achten aanwezig), provincie Noord-Holland, gemeente Haarlem, van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en enkele van daarbuiten, CPNB, JosdeVries, Retail Bouw Management, Haarlem City Marketing, reclamebureau Made in Haarlem, ILGE, ProBiblio en mensen van de pers.

Inspiratie

Ik heb alleen maar positieve reactie gehoord over de stationsbibliotheek. Het algemene oordeel was een frisse, aantrekkelijke bibliotheek met een aantal innovatieve vondsten in een prachtige ruimte. Heel interessant vond ik de reactie van Marcel Vos, directeur Bibliotheek Westland, die het idee opdeed om het huidige ruime maar prijzige filiaal in een van de kleinere plaatsen in zijn werkgebied te vervangen door een pand in de winkelstraat met een inrichting, service en collectie die sterk lijkt op die van de stationsbibliotheek. De vertegenwoordiger van een stadsbibliotheek bedacht de mogelijkheid een dergelijke formule te plaatsen in  de eerste ruimte waar bezoekers binnenkomen. Die ruimte zou dan ook worden ingericht op basis van twee van de kernwaarden van de stationsbibliotheek: actueel en gemakkelijk. Zo zien we het graag: dat de Bibliotheek op het station ook in bredere zin inspireert tot innovaties.

Publiciteit

Waar we bang voor waren is niet gebeurd. De ongeplande publiciteit rond de zachte opening op 8 augustus heeft niet geleid tot mediastilte rond de officiële opening. Het is gelukt om het NOS Journaal te halen, het Jeugdjournaal, het journaal van RTV Noord-Holland, Wereldomroep, Radio 1 Journaal, de Volkskrant, het Haarlems Dagblad, Spits en een heleboel internetsites. Ook in Engeland, Frankrijk en België (o.a. Metro) hebben we de pers gehaald. Bij elkaar zo’n 80 media-uitingen in twee dagen. Het totaal is nu ongeveer 160 media-uitingen. Voor filmpjes en radiofragmenten verwijs ik graag naar de Facebook-pagina van de Bibliotheek op het station.

Gisteren zijn er voor de eerste keer folders op het stations uitgedeeld. Tweeduizend mensen namen een folder aan, met opvallend veel positieve opmerkingen over de komst van de bibliotheek. Het bezoek aan de bibliotheek nam direct sterk toe. Volgende week maandag wordt er voor de tweede en voorlopig laatste maal gefolderd.

Resultaten

Op vrijdagochtend 23 september, einde van de zevende week,  stonden de tellers als volgt: 6029 bezoekers, 264 leden, 899 uitleningen.

Advertenties

Six minutes of fame 19 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Op televisie

De Bibliotheek op het station heeft de televisie gehaald. Afgelopen donderdag, 15 september, trad schrijver dezes op in KoffieMAX, een ochtendpraatshow van Omroep MAX. Leuk om eens mee te maken, maar de enorme vluchtigheid van het medium heb ik nu aan den lijve ervaren. En ook geleerd: maak je belangrijkste punt in de eerste zin van je antwoord, want grote kans dat je geen kans krijgt voor een tweede zin. Ze hebben belangstelling voor je onderwerp – ik wil zelfs geloven dat Myrna echt enthousiast over het idee is – maar vervolgens willen ze er zo weinig mogelijk tijd aan besteden, zo krijg je het gevoel. Je gaat aan tafel zitten en voordat je het weet mag je weer weg. Vreemd is alleen dat als je de opname bekijkt die haast helemaal niet opvalt. Blijkbaar ben je als kijker gewend aan in haast opgenomen beelden en is die haast nodig om de aandacht van de kijker vast te houden. Zes minuten op tv is voor de kijker dus eigenlijk heel lang en die tijd heeft de stationsbibliotheek toch maar mooi gekregen.

Ik ben erg blij dat er vooraf al een goed filmpje was gemaakt met een rondleiding/introductie in de stationsbibliotheek. Dit filmpje werd tijdens het gesprek getoond en maakte al veel duidelijk.

Abri-posters en flyers

Afgelopen woensdag, 14 september, zijn op verschillende plaatsen op station Haarlem grote abri-posters met reclame voor de Bibliotheek op het station opgehangen. Op 22 en 26 september worden de in dezelfde stijl gemaakte flyers op het station uitgedeeld. Het zijn promotiemiddelen die met slechts de aanpassing van de lokatie ook voor eventuele volgende stationsbibliotheken gebruikt kunnen worden.

Persuitnodiging

Afgelopen vrijdag heeft NS de uitnodiging aan de pers gestuurd voor de officiële opening van de Bibliotheek op het station op 21 september. Met NS als afzender is de kans op aandacht van de redacties wat groter. We hopen nog behoorlijk wat publiciteit te genereren. Nu hebben we wel de regie en kunnen we alle media benaderen. Bij de eerste publiciteitsgolf rond de zachte opening op 8 augustus, toen we eigenlijk nog geen publiciteit wilde en dus ook geen persbericht hebben verstuurd, hebben wat ons betreft een aantal media ten onrechte nog geen aandacht aan de stationsbibliotheek besteed. Dit geldt onder meer voor op één na alle Haarlemse weekbladen. Ook voor de gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, de hoogste gast bij de opening, is het van belang dat er voldoende pers ter plaatste aanwezig is.

Zware boeken geen bezwaar 10 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Wat doet de collectie?

Na vijf weken vormt zich zo langzamerhand al een beeld van het leengedrag van de klanten van de Bibliotheek op het station. De boeken uit de Besteller 60 zijn goed voor 40% van de uitleningen, de overige fictie 35% en de overige non-fictie 25%. Ik ben benieuwd of deze verhoudingscijfers ook op de langere termijn zo zullen liggen.

En wat zijn de meest uitgeleende titels in de eerste vijf weken: twee kookboeken van Jamie Oliver (opvallend; dit zijn grote zware boeken), Wij zijn ons brein, Blauwe maandag, De 100-jarige man die uit het raam klom en Het negende schrift van Maya.

Opvallend is dat we de eerste weken al zoveel vraag naar Engelstalige romans hebben gehad, dat we op korte termijn een aparte collectie zullen plaatsen. We hadden vooraf gedacht dat het voldoende zou zijn om op inhoud zo af en toe een Engelstalig boek in de collectie op te nemen, maar dat lijkt nu dus niet zo te zijn.  We zijn benieuwd wat de Engelse collectie gaat doen. Het is de eerste aanpassing die we doorvoeren op basis van de ervaringen die we nu in de praktijk opdoen.

Dataverbinding

Pas sinds 5 september, dus de eerste dag van de vijfde week,  hebben we een vaste dataverbinding en loopt in technische zin alles naar behoren. Dat is een enorme opluchting. Xs4all had haar deel de week ervoor al gedaan, maar stelde vast dat het KPN-deel van de verbinding waarop moet worden aangesloten, nog niet in orde was. KPN kwam maandag en regelde alles binnen een kwartiertje. Dat viel dus mee. Leider van het deelprojectteam ICT stationsbibliotheek Hans van Eekelen slaapt weer.

Het is ontzettend jammer dat het toch weer de techniek is die niet op tijd geregeld was. Terwijl er door de ICT-ers van ProBiblio en HKA heel hard gewerkt is om bicatWise geheel klaar te hebben – en met succes – is het dan een externe partij die de boel verstierd (ik vertelde al dat UPC ons enorm heeft laten zitten en dat we de eerste weken een eigen provisorische oplossing hebben moeten inzetten, in afwachting van de werkzaamheden van nieuwe partner Xs4all).

BicatWise

Waarom hebben we voor de Bibliotheek op het station voor bicatWise gekozen? De belangrijkste reden is het feit dat dit bibliotheekautomatiseringssysteem in Nederland het grootste marktaandeel heeft. De kans dat de exploiterende bibliotheken van toekomstige stationsbibliotheken dit systeem gebruiken is dus het grootst. De keuze is daarom gemaakt, ondanks het feit dat de Bibliotheek Haarlem een ander systeem gebruikt, Vubis. De tweede reden is dat  ProBiblio, als ontwikkelaar van de Bibliotheek op het station,  veel ervaring heeft met dit systeem en dus goede ondersteuning kan bieden. De derde reden is dat de ervaring van ProBiblio met producent HKA is dat dit bedrijf open staat voor innovaties en in staat is in goede communicatie innovaties snel tot stand te brengen. dat is intussen ook wel gebleken.

Voor de stationsbibliotheken is trouwens een afzonderlijk bicatWise-systeem in functie. De wens is namelijk dat we snel kunnen schakelen en in een vroeg stadium innovaties kunnen doorvoeren. Als blijkt dat we op basis van de ervaringen bepaalde (grote) aanpassingen willen doen, dan moet dan ook snel mogelijk zijn, zonder afstemming met “reguliere” bibliotheken die op hetzelfde systeem zitten. De Bibliotheek op het station Haarlem  is niet zomaar een nieuw filiaal dat op het al bestaande bicat-systeem van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken is gezet.

Tenslotte: voor sowieso de eerste vijf  stationsbibliotheken zullen de exploiterende bibliotheekorganisaties geen (extra) bicat-licentie hoeven betalen op basis van het aantal inwoners van het werkgebied. Dat zou onaantrekkelijk duur worden. Met HKA zijn we tot een schappelijke financiële regeling gekomen.

NS Publieksprijs

Ik ben zeer trots dat we al in de eerste weken onze eerste gezamenlijke activiteit met NS en CPNB zijn gestart: ook op de website van de Bibliotheek op het station kan gestemd worden voor de NS Publieksprijs. In de stationsbibliotheek worden de genomineerde titels apart gepresenteerd, met het publiciteitsmateriaal en een speciaal vervaardigde boekenwijzer met de oproep onze website de stem uit te brengen en daarmee in aanmerking te komen voor een jaar gratis boeken.

De Bibliotheek op het station wordt nu ook genoemd op de website van het NS Tijd voor lezen-programma.

Koffie MAX

Op vrijdag 9 september heeft een filmploeg van het televisieprogramma Koffie MAX opnamen gemaakt. Het filmpje wordt op 15 september uitgezonden als onderdeel van een vraaggesprek dat presentator Myrna Goossens met schrijver dezes over de Bibliotheek op het station heeft.  Koffie MAX heeft niet zozeer de doelgroep van de stationsbibliotheek, maar er kijken 400 tot 500 duizend mensen naar, dus laten we de kans toch maar niet onbenut.

NS

Gisteren vernam ik dat tijdens de officiële opening op 21 september de hoogste baas namens NS Poort het woord zal doen. Aanvankelijk was daarvoor de regiomanager Randstad-Noord naar voren geschoven. Volgens onze contactpersoon bij NS voor alle communicatiezaken geeft dat aan dat bij NS het belang van de Bibliotheek op het station is toegenomen. Kan geen kwaad.

Airport Library nr. 3 10 september 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Ook de derde luchthavenbibliotheek staat in Taiwan. Na de opening van de Airport e-Library op Taoyuan International Airport in maart van dit jaar – zie mijn bericht “Airport Library nr.2” – is in juni op Songshan International Airport de Airport Intelligent Library geopend. (Merk op hoe de twee hun best doen op net even anders te heten.)

Grappig is dat de luchthavenbibliotheek op Songshan veel meer lijkt op onze eigen Airport Library. Waar de e-Library op Taoyuan vooral een showcase is van de Taiwanese computerindustrie is de bibliotheek op Songshan een etalage van Taiwan als geheel. De directeur van de openbare bibliotheek van Taipeh, exploitant van de luchthavenbibliotheek, geeft in een interview met The Taipei Times ook aan dat ze een voorbeeld aan Airport Library Schiphol hebben genomen.

Toch pakken ze zaken weer anders aan: de collectie is veel groter – 10.000 banden, waaronder reisgidsen, taalgidsen en boeken over cultuur – en het is een uitleenbibliotheek! Sterke koffie. De bibliotheek is ook onbemand en gebaseerd op zelfbediening.