jump to navigation

Gardermoen 25 november 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Bezoek uit Noorwegen

Gardermoen is de fraaie naam van de internationale luchthaven van Oslo. Op woensdag 23 november was de directeur van de bibliotheekorganisatie met Gardermoen in het werkgebied  op bezoek om alle ins en outs van Airport Library te weten te komen. Zij gaat namens de Noorse openbare bibliotheken proberen een bibliotheek op Gardermoen te realiseren.

Zij heeft al contact gehad met mensen van de luchthaven en merkt dat ze nog wel wat overtuigingskracht zal moeten inbrengen. Waar Schiphol al een fase verder is, is Gardermoen nog puur commercieel ingesteld en richt zich voornamelijk op winkelvoorzieningen. Aan het idee van een bibliotheek moet men nog wennen. Ik hoop dat ze met genoeg munitie weer naar Noorwegen is teruggekeerd.

Fort Lauderdale

Op de luchthaven van Fort Lauderdale (VS) worden sinds kort door de plaatselijke bibliotheek e-books uitgeleend. Via een QR-code kunnen passagiers een e-book op hun device downloaden. Zitten wij ook al een tijdje aan te denken, maar dan zitten we natuurlijk wel weer aan oude titels vast. We zien meer in het op een andere manier gebruikmaken van de QR-techniek, bijvoorbeeld als vervanging voor het TankU-downloadscherm. We hebben besloten de TankU te vervangen door een tweede foto-expositiescherm, omdat door een juridisch conflict tussen leverancier DOK Delft en producent Encage de TankU al maanden op zwart doet staan. We hebben daarom tot onze spijt een besluit moeten nemen.

Nederland Leest

Met een financiële bijdrage van NBD Biblion zijn we dit najaar begonnen met een activiteitenprogramma rond de landelijke leesbevorderingsacties. Zo vond in oktober in Airport Library de Kinderboekenweek Afterparty plaats en was er op 11 november een actie rond Nederland Leest. Alleen al de plek maakt van elke actie iets bijzonders, weten we nu. Al die verschillende mensen met hun verhalen en de opvallende bereidheid om ze te vertellen. Klik hier voor een kort verslag met dito filmpje.

Advertenties

Linkse hobby 9 november 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Niet het Beste bibliotheekproject 2011


Ik vind dat ik er eigenlijk niet omheen kan om op deze plek te reageren op de uitslag van de verkiezing Beste bibliotheekproject 2011, ook al doe ik dat met enige tegenzin. Natuurlijk hadden we graag gewonnen. Dat dit niet gebeurd is, is jammer, maar wat me dwars zit is dat in Bibliotheekblad als reden wordt genoemd dat de collectie van de Bibliotheek op het station alleen maar uit bestsellers bestaat. Dat is namelijk niet waar. Wel waar is dat er alleen actuele boeken staan, maar dat is wat anders. Binnen het actuele aanbod kiezen we ook voor titels waarvan bij verschijnen allerminst zeker is dat het een bestseller wordt. Van de titels is de collectie graphic novels weten we zelfs zeker dat het geen bestsellers worden.

Waren de juryleden nou gewoon maar komen kijken in plaats van een besluit te nemen op basis van het projectplan. Desondanks leggen we het signaal niet naast ons neer en zullen wij ons nog bewuster zijn van de wenselijkheid de collectie breed te houden. We zien trouwens dat ook de klanten van de stationsbibliotheek dat waarderen, want het aandeel bestsellers in het aantal uitleningen neemt af. Ook de klanten waarderen dus een bredere collectie.

En zeer sympathiek: het felicitatie- annex troostboeket van ILGE, de sponsor van de kranten- en tijdschriftencollectie van de eerste vijf stationsbibliotheken.

AKO

Op 8 november was de algemeen directeur van AKO op bezoek in de Bibliotheek op het station Haarlem. Hij beoordeelde de stationsbibliotheek als goed doordacht en mooi vorm gegeven. Ook zag hij duidelijk de verschillen met het assortiment van de AKO’s en Bruna’s op stations (ook eigendom van AKO). We hebben de afgelopen jaren al twee keer eerder met AKO gesproken en de gesprekken zijn steeds prettiger geworden. Nu is afgesproken dat we beide nadenken over samenwerkingsmogelijkheden.

De AKO sluit zich nu definitief aan bij twee boekhandels in Haarlem, Atheneum en De Vries, die de komst van de stationsbibliotheek toejuichen vanwege de versterking van de leescultuur in Haarlem en ook al hebben aangegeven samen te willen werken.

Inzet van lokale politieke partijen

Na de inzet van PvdA-leden van de gemeenteraden van Dordrecht en Gorinchem en de Groen!-fractie in Leuven, is het D’66 die zich in Breda inzet voor een stationsbibliotheek. Leuk om te merken dat het idee ook bij de lokale politiek enthousiasme oplevert. We hebben nu in twaalf steden contact met bibliotheek en/of gemeente.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben positief gereageerd op de wens van de PvdA om de komst van een Zuid-Hollandse stationsbibliotheek in 2012 te stimuleren. NS heeft drie stations aangeboden en nu is het zaak om een goede combinatie tussen station, bibliotheek en gemeente te vinden.

Als je naar de partijen kijkt die het idee van de Bibliotheek op het station omarmen, dan is er slechts een conclusie mogelijk: de stationsbibliotheek is een linkse hobby.

Studenten

Vorige week waren er al voor de derde keer studenten Journalistiek op bezoek om een studieopdracht aan de Bibliotheek op het station te wijden. Tijdens de officiële opening was er een studente die een radio-item heeft gemaakt, vervolgens een studente die een spread – een pagina met artikelen, foto’s, graphics etc. – samenstelt en vorige week twee studenten van de UvA die opnamen voor een filmpje hebben gemaakt. En ik vertelde al eerder van de opdracht die een aantal studenten van de Haagse kunstacademie momenteel uitvoeren.

Opvallend, die belangstelling van studenten.

Resultaten 

In de twaalfde week na de opening hebben we de 10.000ste bezoeker ontvangen. Volgens een van de frontofficers is de stationsbibliotheek sinds vorige week een “gewone” bibliotheek geworden, met een meerderheid van bekende bezoekers die al precies weten hoe alles werkt en ook naar specifieke titels gaan vragen. Dat merken we ook aan het aantal nieuwe leden per week dat inmiddels op een lager niveau ligt dan de eerste 1o weken. Het “laaghangend fruit” is geoogst, voor de rest van de leden zullen we harder aan de boom moeten schudden.

Op 4 november, aan het einde van de dertiende week,  stonden de tellers als volgt: 11.223 bezoekers, 437 leden (waarvan 53% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  2457 uitleningen, 245 media-uitingen, 140 volgers op Twitter, 60 likes op Facebook.