jump to navigation

3000 flesjes water 11 mei 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Op maandag 7 mei hebben we in de ochtendspits aan 3000 bezoekers van station Haarlem een flesje water uitgedeeld. Met op het etiket informatie over de Bibliotheek op het station. Binnen vijf kwartier waren alle flesjes op. Volgens het bedrijf dat dit soort acties op stations uitvoert is dit positief: relatief weinig mensen hebben het flesje geweigerd. Dat was ook het geval toen we vorig jaar september geflyerd hebben.

De flesjesactie past in het streven om het huidige aantal leden van 725 te vergroten naar meer dan 1000. Dat is de doelstelling voor begin augustus 2012, een jaar na de opening. De laatste 10 weken schreven zich gemiddeld 9 nieuwe leden per week in en daarmee halen we de 1000 niet.

Er volgen dit voorjaar nog twee andere acties. In juni haken we aan bij de Maand van het spannende boek, maar deze maand al begint een InHolland-student met een onderzoek waaraan we ook een actie koppelen. Aanleiding voor het onderzoek is dat het ledenbestand nu voor 26% uit mannen bestaat, terwijl in het in het onderzoek dat we in 2008 met de NS hebben gedaan van de respondenten met belangstelling voor de stationsbibliotheek 40% mannelijk was. We willen wel weten wat we kunnen doen om meer mannen binnen te halen. Alle mannen die nog geen lid zijn, krijgen de mogelijkheden goedkoper lid te worden en een presentje.

Advertenties