jump to navigation

Nog geen tweede stationsbibliotheek 8 juli 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Al snel na de opening van de Bibliotheek op het station Haarlem zorgde de PvdA-fractie in de staten van Zuid-Holland ervoor dat er een flinke investeringssubsidie beschikbaar werd gesteld voor een tweede stationsbibliotheek, in Zuid-Holland. Sinds die tijd is er achter de schermen gewerkt om een  vruchtbare combinatie te vinden van een geschikte locatie, een positieve wethouder en een bibliotheek die een stationsbibliotheek wil en kan realisten en exploiteren.

Een week voor de door de provincie gestelde deadline van 1 juli leken alle seinen op groen te staan voor de Bibliotheek op het station Schiedam: mooie ruimte links van de hoofdingang met een entree aan het stationsplein én in de hal, de steun van de wethouder van de gemeente Schiedam en een bibliotheekorganisatie die de stationsbibliotheek een mooie plek had gegeven in het voorzieningenplan voor de komende jaren. De NS had al een huuraanbieding gedaan, die alleszins redelijk was.

Maar helaas, op 29 juni kreeg de Bibliotheek Schiedam een extra gemeentelijke bezuiniging opgelegd ongeveer ter grootte van het bedrag dat voor de exploitatie van een stationsbibliotheek nodig is. Reden voor de Bibliotheek Schiedam om de boel af te blazen.

Sponsoring

Tja, het financiële tij zit niet mee. Toch zijn er enkele bibliotheekorganisaties serieus bezig met het oriënteren op de mogelijkheden van een stationsbibliotheek. Het benodigde geld moet echter van buiten het reguliere budget komen. Dat vraagt om het aanboren van andere financieringsbronnen, waarbij sponsoring door de betrokken bibliotheken het meest kansrijk wordt geacht. ProBiblio heeft daartoe een sponsoradviesbureau geselecteerd waarop de bibliotheken worden geattendeerd. Doel is om synergievoordelen te halen bij het benaderen van landelijke bedrijven.

Lijst locaties

De kans dat er in 2012 een tweede stationsbibliotheek komt, is nu wel erg klein geworden. Maar het toeval wil dat we vorige week, toen Schiedam afviel, van de NS een lijst hebben gekregen van stationsruimten die zij beschikbaar stelt voor stationsbibliotheken. Daar staan weliswaar veel kleine, minder interessante stations op, maar ook een paar nieuwe grote stations. Daarvan zal  zal ik nu de bijbehorende bibliotheekorganisaties gaan benaderen met de vraag of ze belangstelling hebben.

Fot0: Fairriqh.nl

Advertenties