jump to navigation

600 likes 6 september 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
3 comments

 

Deze week passeerde de Facebook-pagina van de Bibliotheek op het station de 600 likes.  Dat is een fraaie score; ik heb alleen Den Haag gevonden als bibliotheek met meer likes (618 op 6 september) en die hebben toch een flink groter werkgebied. Het blijkt wel dat een slimme promotiecampagne snel effect heeft: gemiddeld enkele tientallen nieuwe likes per dag en veel meer interactie met likers. Mooi is dat we nu ook nieuwe leden binnenhalen die ons via Facebook hebben leren kennen en daar gaat het natuurlijk om.

Wat we leuk vinden is dat andere bibliotheken de Facebook-pagina van de stationsbibliotheek gebruiken als bron voor berichten op hun eigen Facebook-pagina. Het gaat dan om de berichten die over bibliotheken, boeken, lezen etc. in het algemeen gaan en inderdaad breed gebruikt kunnen worden. Aan de reacties op de berichten is te zien hoe ze gewaardeerd worden en hoe bruikbaar ze dus zijn. Op deze manier vervult de Bibliotheek op het station de gewenste laboratoriumfunctie, die volgend jaar nog verder uitgebreid gaat worden. Op die manier kunnen ook bibliotheken zonder vestiging op het station van de pilot op station Haarlem profiteren.

Klanttevredenheidsonderzoek

Op 6 september is het eerste online klanttevredenheidsonderzoek naar de 771 stationsbibliotheekleden waar we het e-mailadres van hebben. Het opstellen van de vragenlijst was geen sinecure, maar het onderzoek zal ons uiteindelijk veel interessante gegevens opleveren. Zo zijn we benieuwd of er lijn zit in de bronnen die de leden gebruiken om leestips op te doen. Als er een paar bronnen – zoals specifieke kranten en televisieprogramma’s – uitschieten, kunnen we ons op die bronnen concentreren ten behoeve van de collectievorming. Er zitten ook een paar vragen bij waarmee we informatie verzamelen die ook voor reguliere bibliotheken interessant is.

Overleg met NS

Het wordt steeds duidelijker dat NS nog eerder dan wij een netwerk van stationsbibliotheken wil. De lijst van stations waar de NS ruimte beschikbaar stelt voor stationsbibliotheken groeit en wordt ook steeds interessanter omdat de nieuwe stations op die lijst (veel) groter zijn. Ik maakte tijdens het kwartaaloverleg met NS duidelijk dat de tijden voor bibliotheken zwaar zijn en dat een snelle opbouw van een netwerk van bibliotheken op stations niet realistisch is. Ik merkt dat ze op zoek zijn naar manieren om bibliotheken in financiële zin een handje te helpen…

Afgesproken is verder dat we in tijdelijk leegstaande ruimten op station Haarlem affiches of displays mogen ophangen ter compensatie van het verbod op bewegwijzering. Ook voor op Schiphol heeft de vormgever van ProBiblio een hele fraaie display gemaakt die continu in een vitrine staat om Airport Library te promoten.

Aansluitend op het kwartaaloverleg sloten twee vertegenwoordigers van Bibliotheek.nl en de NS-marketeer die verantwoordelijk is voor het programma Tijd van lezen van NS. We spraken over de publiciteitscampagne van BNL rond het lenen van e-books die in het najaar onder meer op stations zal worden georganiseerd. NS reageerde in mijn ogen opvallend positief.

Verjaardagsfeest

We zijn momenteel intensief bezig met de voorbereidingen van het feest ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Bibliotheek op het station Haarlem. Het feest vindt plaats op 21 september, een jaar na de officiële opening. Zowel tijdens de ochtendspitsopening als tijdens de avondspitsopening zijn er activiteiten, gecombineerd met acties om leden te werven. Nieuwe leden krijgen een gratis pas met een tegoed om enkele boeken te lenen. Er zijn activiteiten in de stationsbibliotheek, maar we willen ook iets in een leegstaand winkelpand aan de andere kant van het station.

Zweden op bezoek

En dan waren er ook nog 19 Zweedse bibliothecarissen op bezoek, een hele serieuze maar ook positieve groep. De enige kritische opmerking betrof het feit dat de stationsbibliotheek zich richt om mensen die al (veel) lezen en dus niet meer “bevordert” hoeven te worden. Volgende week is er bezoek uit Tsjechië en volgende maand komt er een groep Duitse bibliothecarissen.

Advertenties