jump to navigation

Het einde van Airport Library as we know it 28 april 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags:
add a comment

APCL2Nu het nieuws naar buiten is dat Airport Library in de huidige constructie, als vestiging van de gezamenlijke Nederlandse openbare bibliotheken, niet zal terugkeren na de verbouwing van het gebied waar zij nog tot medio september gevestigd is, moet ik er hier ook maar even aandacht aan besteden. Al is het maar om dit blog, dat in maart 2010 begon met het bericht dat Airport Library er ging komen, te completeren.

Leuk is het niet en dan druk ik mij zacht uit. Maar nadat we hebben vastgesteld dat er bij VOB en SIOB/KB te weinig draagvlak is voor een doorstart, heb ik mij erbij neergelegd. Voor alle duidelijkheid: genoemde partijen willen in deze roerige, drukke tijden geen tijd/aandacht geven aan een project dat geen direct nut heeft voor Nederlandse bibliotheken. Airport Library bedient immers vooral buitenlanders. Nationale en internationale positieve profilering vinden zij niet voldoende.

ProBiblio heeft hen gevraagd opdrachtgever te zijn richting Schiphol en OCW en andere financiers. Dat kost niet zo heel veel tijd – ProBiblio heeft zich bereid getoond zoveel mogelijk van het werk uit te voeren – maar het gaat om belang hechten en aandacht geven. ProBiblio vindt het belangrijk om het opdrachtgeverschap over te dragen, om van Airport Library daarmee ook formeel een landelijke voorziening te maken.

Schiphol heeft mij vandaag nog laten weten nog steeds hard te werken aan een doorstart onder eigen regie. Daarbij gaat het in eerste instantie om het regelen van de financiering. Schiphol wil graag een bibliotheek houden. Er is ons ook vorig jaar al een aantrekkelijke ruimte voor na de verbouwing aangeboden, weer naast – of eigenlijk rond – de dependance van het Rijksmuseum, die ook moet verhuizen.

Op 7 mei is er een afsluitende bijeenkomst voor alle financieel, organisatorisch en inhoudelijk betrokkenen. Eén van de directeuren van Schiphol Group zal spreken en mogelijk meer over Airport Library 2.0 kunnen zeggen. De cirkel is dan mooi rond, want het was ook de directeur aan wie we in 2008 onze ideeën presenteerden, met een positief resultaat. Ook Anne Rube, directeur ProBiblio, zal op 7 mei spreken en Schiphol nog eens onze ondersteuning aanbieden. Daar zal Schiphol dan als een klant van ProBiblio voor moeten betalen.

 

 

 

 

Tallinn Airport Library 4 april 2014

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags:
add a comment

TallinnOok de nationale luchthaven van Estland heeft een bibliotheek. Net weer even anders, met bijvoorbeeld alleen boeken/fictie en de mogelijkheid het boek op reis mee te nemen. De website van de luchthaven heeft een aparte pagina met onder meer informaties over de principes van de bibliotheek. Mooi is de melding dat de bibliotheek is gebaseerd op vertrouwen, ook de basis van Airport Library op Schiphol.