jump to navigation

Pilotrapportage verschenen 24 februari 2014

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags:
add a comment
Afbeelding
De rapportage van de pilot met de bibliotheekvestiging op station Haarlem is verschenen.                                                                                                              
Van augustus 2011 tot en met juli 2013 is op station Haarlem de proef uitgevoerd met een bibliotheek voor treinforensen. Het pilotrapport bevat een gedetailleerd overzicht van de resultaten en ervaringen. Daarnaast presenteert het rapport conclusies en aanbevelingen voor bibliotheken met één of meer grote stations in het werkgebied én ook een paar voor alle bibliotheken.
 
Algemene conclusie is dat een Bibliotheek op het station door de zeer hoge klantwaardering en hoge bezoekersaantallen vooral een bruikbaar middel is om de bibliotheek positief te profileren. Wat leden en uitleningen betreft levert een Bibliotheek op het station met name een bijdrage aan het activeren van bestaande bibliotheekleden binnen en buiten het werkgebied van de lokale bibliotheekorganisatie. Ruim 60% van de leden is door de Bibliotheek op het station Haarlem meer gaan lezen. Een derde van de huidige leden was bij inschrijving geen lid van een bibliotheek.
 
Intussen wordt de samenwerking met de NS steeds beter. De NS wil graag een keten van bibliotheekvestigingen op stations en zet zich daarvoor steeds actiever in. De NS ziet, net als Schiphol, de samenwerking met bibliotheken als een manier om variatie en kwaliteit van (verblijfs)voorzieningen op stations op een hoger niveau te brengen.
 
Voor zes grote stations lopen met de NS en de betreffende bibliotheekorganisaties in verschillende stadia trajecten gericht op het realiseren van een Bibliotheek op het station. Met het oog op de realisatie van een van deze zes stationsbibliotheken is deze maand een zeer interessant traject gestart om de volledige financiering te regelen met bedrijven die in het stationsgebied een (hoofd)kantoor hebben. 

Duizendste lid 20 juni 2013

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Duizendste lid.ashx

Op 11 juni heeft zich het duizendste lid van de Bibliotheek op het station Haarlem ingeschreven. De 37-jarige dame uit Zandvoort is gisterochtend in de bloemen gezet en nam een theaterbon in ontvangst. Zij maakte gebruik van het kado dat de Bibliotheek Zuid-Kennemerland haar klanten heeft aangeboden ter gelegenheid van de fusie tussen de Bibliotheek Haarlem en omstreken (Haarlem en Heemstede) en de Bibliotheek Duinrand (Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom). Wanneer men zich op station Haarlem meldt, kan gratis een jaar lang van de Stationsbibliotheek gebruik gemaakt worden.

Overdracht

Het duizendste lid heeft zich aangediend vlak voor het einde van de pilotperiode op 15 juli. Op die datum neemt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland de verantwoordelijkheid van de exploitatie van de Stationsbibliotheek van ProBiblio over. BZK is zeer tevreden over het verloop van de pilot en heeft besloten met de Stationsbibliotheek door te gaan. Voor de rest van 2013 neemt BZK alle ondersteunende backofficediensten van ProBiblio af, behalve – logischerwijs – het vestigingsmanagement. Het gaat daarbij om diensten op het gebied van collectievorming, ICT, financieel beheer, logistiek en marketing & communicatie. ProBiblio is daarmee geen pilotpartner meer, maar leverancier. Voor het einde van dit jaar wordt bepaald welke diensten BZK in 2014 van ProBiblio afneemt.

Later dit jaar stelt ProBiblio een rapportage van de pilot en een definitieve beschrijving van de Stationsbibliotheek-formule op, die voor alle bibliotheken in Nederland en Vlaanderen beschikbaar komt.

Cycling for Libraries

Vlak na de huldiging van het duizendste lid bezochten de ruim honderd bibliothecaris uit zo’n 25 landen die meerijden met unconference Cycling for Libraries de Stationsbibliotheek. Ze konden er allemaal net in, dus het lukte om de groep, staande op de leestafel, in één keer te vertellen over de Stationsbibliotheek en Airport Library. Er waren tijdens en na mijn presentatie behoorlijk wat vragen. Opvallend vond ik hoeveel aanwezigen al van beide bibliotheken afwisten, die dus echt al enige internationale faam hebben opgebouwd.

E-books lenen voor treinreizigers 25 april 2013

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
add a comment

Boekarest

Niet alleen in Nederland maken bibliotheken op stations reclame voor het lenen van e-books. Na de imposante tijdelijke e-bibliotheek in het Victoria metrostation in Boekarest (boven) maakte studenten een reclamecampagne voor de mogelijkheid e-books te lenen bij New York Public Library. Dit filmpje laat zien hoe het idee van de studenten eruit ziet.

Philadelphia

Op een treinstation in Philadelphia wordt een vergelijkbare dienstverlening daadwerkelijk geboden. In april, National Library Month, op meer dan 70 reclameborden.

Tweede Stationsbibliotheek Haarlem? 15 februari 2013

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
add a comment

Winkel_1

De Bibliotheek op het station Haarlem bevindt zich aan de westzijde van station Haarlem, het gemakkelijkst te bereiken via de westelijke doorgang. Maar er zijn ook veel treinreizigers die via de oostelijke doorgang het station ingaan of verlaten. Die reizigers komen niet in de buurt van de Stationsbibliotheek en weten in veel gevallen nog niet van het bestaan van deze bibliotheek af.

Om daar wat aan te doen, hebben we de NS gevraagd of we een leegstaand winkelpand in de oostelijke doorgang, in de hal aan de achterzijde, mochten beplakken met een foto van de meest in het oog springende boekenstelling van de Stationsbibliotheek. Hiermee verwijzen we reizigers naar de plek waar de echte Stationsbibliotheek is.

Eergisteren is de levensgrote foto van 6 x 2,5 meter aangebracht. Toen ik er gisterochtend even langs liep, zag ik een man geconcentreerd naar de titels van de boeken kijken.

De plek van de “nepbibliotheek” is mooi: naast de Etos, tegenover de AH to Go en naast kaartenautomaten. We kunnen de kunnen de ruit kosteloos gebruiken totdat er een nieuwe huurder voor het pand is gevonden.

Vanwege het ludieke karakter van de promotieactie wordt-ie al opgepakt door een aantal lokale en regionale media.

Tegelijkertijd hebben we ook een aantal reclame-affiches op het station hangen, met name weer aan de oostkant van het station. Voor die affiches hebben we een prachtige foto van het stationsbibliotheekgebouw gebruikt, die je ook op onze Facebookpagina ziet.


Outdoor

Een fan in de VS 24 januari 2013

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
add a comment


Vlag VS hartSinds 2011 heb ik contact met Kathy Dempsey, Amerikaans publicist op het gebied van marketing van bibliotheekdiensten. Ik ben niet de enige, want doordat zij een bewonderaar is van het innovatieve Nederlandse bibliotheekwerk, richt zij zich al langer op ons land.

In 2011 was ze in Nederland voor een bijeenkomst van DOK en wilde ze Airport Library bezoeken. Aanleiding was haar verbazing over de enorme publiciteit die de opening van deze bibliotheek in de VS kreeg (o.a. The New York Times en National Public Radio). Ze liet echter haar paspoort in haar hotel in Rotterdam liggen en alleen haar man kon toen met mij mee om Airport Library te bezichtigen. Kathy schreef alsnog een artikel op basis van het interview dat ze mij vóór de douane wel kon afnemen.

Medio vorig jaar vroeg ze me of ik zelf een artikel wilde schrijven over de Bibliotheek op het station, dat recent verschenen is – online en in de papieren Marketing of Library Services.

Daarnaast heeft ze eerder deze maand een blogpost geschreven over enkele bibliotheekvoorzieningen in verschillende landen die nadrukkelijk naar de klant toe gaan. Waar ik van gloei is de zin: “I must start in the Netherlands, because I think their innovation is beyond compare”. Vervolgens behandelt Kathy Airport Library, de Stationsbibliotheek en de Strandbibliotheek.

De toekomst van Airport Library 2 21 december 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
2 comments

BuurmannenIn een eerder bericht deelde ik al mee dat het contract dat we met Schiphol t.a.v. Airport Library hebben per 1 juli 2013 afloopt. Ook vertelde ik dat we zelf niet de middelen hebben om het contract te verlengen, omdat de subsidie van OCW en de bijdrage van de Noord-en Zuid-Hollandse bibliotheken stopt. Schiphol heeft voorgesteld samen op zoek te gaan naar sponsors. Daar zijn we al een aantal maanden mee bezig, maar nu is er een complicatie opgetreden. Vanwege een grote verbouwing a.g.v. het centraliseren van de bagagecontrole moeten Airport Library en onze buurman het Rijksmuseum  in 2014 plaatsmaken, om – op voorwaarde dat we tot een nieuwe overeenkomst komen – een paar maanden later in een nieuwe aanbouw enkele tientallen meters van de huidige plek weer terug te mogen keren. Schiphol ziet dit ook als een gelegenheid om de bibliotheek te vernieuwen.

De op handen zijnde verhuizing maakt het vinden van sponsors natuurlijk niet gemakkelijker. De stuurgroep Airport Library, waarin de directies van de OBA, de Bibliotheek Haarlemmermeer en ProBiblio vertegenwoordigd zijn, heeft besloten het contract met Schiphol in ieder geval tot de verhuizing te willen verlengen, wel weer op voorwaarde dat we voldoende middelen weten te vinden. Wij hebben inmiddels drie sponsors gevonden en we praten ook weer met OCW over verlenging van de subsidie. Maar van de kant van Schiphol is ook nog wat nodig.

Nu is er ook nog de mogelijkheid dat Schiphol het contract per 1 juli 2013 niet verlengd, omdat ze de ruimte die Airport Library nu bezet, nodig heeft om een andere voorziening die voorrang krijgt te plaatsen die ook vanwege de verbouwing al eerder een andere plek nodig heeft.

In februari moet er wel zo’n beetje duidelijkheid zijn over de toekomst van Airport Library.

Wetenschappelijke belangstelling

Op 19 december is mij een interview afgenomen door een Oost-Europese onderzoeker van de VU en de universiteit van Aarhus, Denemarken. Zij houdt zich al enige jaren bezig met de ontwikkeling van luchthavens en stations als publieke ruimten waar steeds meer gebeurt dan alleen het verplaatsen van reizigers. Schiphol is wat deze ontwikkeling betreft een absolute voorloper en speelt daarom een centrale rol in haar onderzoek. In een artikel dat ze in 2011 schreef staat:

“Another observation made during one my travels in 2010. I was strolling along Holland Boulevard, a hallway with facilities located in the non-Schengen part of the airside, and heard someone playing piano. I could not see the instrument first but very soon found out that there was a sort of a living room easily accessible from the main flow area but set apart, probably to create an atmosphere of an enclosed, private space. There stood a piano surrounded by couches and armchairs and an old man improvised beautifully whereas the very diverse public resting around reacted very differently: some were observing him in silence, others were chatting and just nodding slightly to the music, two children were dancing. A suitcase stood next the man’s seat which looked quite odd in front of an elegant piano. Then some few minutes’ walk took me to the newly opened Airport Library with novels and poetry by Dutch authors translated into different languages as well as books on Dutch society, art, history and so forth. These two experimental spaces show the possibilities of creating little ‘enclaves’ amid flows of people – spaces of peculiar sociality and cultural exchange. Both are integrated into the space of the terminal so that the ‘flow area’ is left unobstructed and can be seen as elements working on the boundaries of diverse visions of the airport. They definitely contribute to the vision of the AirportCity as a possibility of giving people some options of how to spend their time, as if it were an urban centre, but they may also perform a function related to passenger operations by directing people who are not in a hurry to places where they do not compete for space in the ‘flow area’ with those who are. Of course, the commercial purpose of such experiments is also important for the airport: both spaces are discussed across globe trotters’ blogs”. 

Ze kende Airport Library dus al, maar was ook benieuwd naar de Bibliotheek op het station. Voor een vervolgpublicatie op het aangehaalde artikel wilde ze meer weten van beide bibliotheken. Zo wilde ze ondermeer weten vanuit welke visie we hebben gewerkt, hoe we contact hebben opgenomen met Schiphol en NS en hoe we de bibliotheken hebben aangepast aan luchthaven en treinstation. Tijdens het gesprek maakte ze me duidelijk hoe bijzonder en vooruitstrevend beide bibliotheken zijn. Zij bevestigde  dat vervoersknooppunten steeds belangrijker gaan worden als centra van winkels en andere voorzieningen. Winkels zien dit al langer, maar wat niet-commerciële voorzieningen zitten wij in de voorhoede.

Airport Library als USP

Op Twitter vraag op 17 december  een dame aan Schiphol om twee unique selling points. Schiphol geeft als antwoord: “Wat dacht je van 300 bestemmingen en de Airport Library”.

Klanttevredenheidsonderzoek 13 december 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

De Bibliotheek op het station Haarlem krijgt van de leden een 8.7. Dat is het belangrijkste resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek dat in september is uitgevoerd. We zijn natuurlijk zeer ingenomen met deze hoge score. De doelstelling t.a.v. de algemene waardering – score hoger dan een 8.0 – is daarmee ruim gehaald. Opvallend is dat heel veel respondenten de gelegenheid hebben genomen om hun score in eigen woorden te beargumenteren. De opmerkingen zijn werkelijk hartverwarmend.

Scores op onderdelen

De hoge waardering is met name te danken aan de grote klanttevredenheid over gebruiksgemak, collectie, personeel en inrichting/sfeer van de bibliotheek. Lagere scores, maar nog steeds ruime voldoendes, ontvangen we voor de openstelling. Die is met 25 (spits)uren per week inderdaad beperkt, maar middelen voor uitbreiding zijn er nu niet. Bovendien zouden extra uren minder rendabel zijn. We wijzigen wel de ochtendopenstelling: een half uur later open en een halfuur later dicht (van 7.30 tot 9.30 uur). Op die manier komen we de forensen tegemoet die opzettelijk vlak na 9.00 uur vertrekken om met korting te reizen.

Imago

De pilot heeft ook als doel hoge scores op een aantal vooraf vastgestelde imago-aspecten te halen. Op alle aspecten wordt minimaal een 4.6 gehaald op een schaal van 0 tot 5: actieve klantbenadering, actualiteit, snelheid en innovativiteit.

Fans en ambassadeurs

Negen op de tien leden geeft  een algemene waardering van 8 of hoger. Daarmee heeft de stationsbibliotheek volgens de theorie een grote schare fans: leden die niet alleen maar klant zijn, maar zo tevreden zijn dat ze als ambassadeur optreden en de bibliotheek aanraden aan anderen. Dat hebben we ook gecheckt en inderdaad is 91% beslist bereid de stationsbibliotheek aan te bevelen. Velen doen dat ook al.

Leesbevordering

Maar het allerbelangrijkste gegeven is natuurlijk eigenlijk hoeveel mensen door de stationsbibliotheek daadwerkelijk meer zijn gaan lezen. Dat geldt voor 61% van de leden. Ook geen gek resultaat.

Andere noemenswaardige resultaten

Dan nog een paar resultaten:

  • 59% van de leden die bij inschrijving al lid was van een bibliotheek maakt inmiddels vaker gebruik van de stationsbibliotheek dan van de “eigen” vestiging.
  • De leden zijn tevreden over de staat van de boeken: niet ingewerkt, maar alleen voorzien van een kleine sticker met het logo van de stationsbibliotheek en een RFID-label.
  • 89% van de leden heeft minimaal een HBO-opleidingsniveau, tegen 30% in reguliere bibliotheken.
  • De leden doen vooral in twee kranten (Volkskrant en NRC/NRC Next) en door twee televisieprogramma’s (Vara’s DWDD en VPRO’s Boeken) leessuggesties op.

Verbeteracties

Op basis van het onderzoek gaan we de volgende aanpassingen doorvoeren:

  • wijziging van de openstelling (zie hierboven);
  • onderzoek naar mogelijkheid brievenbus voor het inleveren van boeken (mag nu niet van de brandweer);
  • uitbreiding van de collectie Engelse romans en Dwarsliggers (waren we al mee begonnen o.b.v. suggesties van leden in de bibliotheek).

Waar we niet op kunnen reageren vanwege het ontbreken van de financiële middelen:

  • uitbreiding van de openstelling;
  • uitbreiding van de collectie.

Resultaten

Op 30 november, 16 maanden na de opening,  stonden de tellers van de Bibliotheek op het station Haarlem als volgt: 53.338 bezoekers, 921 leden (waarvan 61% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  19.263 uitleningen, 297 volgers op Twitter, 775 likes op Facebook.

600 likes 6 september 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
3 comments

 

Deze week passeerde de Facebook-pagina van de Bibliotheek op het station de 600 likes.  Dat is een fraaie score; ik heb alleen Den Haag gevonden als bibliotheek met meer likes (618 op 6 september) en die hebben toch een flink groter werkgebied. Het blijkt wel dat een slimme promotiecampagne snel effect heeft: gemiddeld enkele tientallen nieuwe likes per dag en veel meer interactie met likers. Mooi is dat we nu ook nieuwe leden binnenhalen die ons via Facebook hebben leren kennen en daar gaat het natuurlijk om.

Wat we leuk vinden is dat andere bibliotheken de Facebook-pagina van de stationsbibliotheek gebruiken als bron voor berichten op hun eigen Facebook-pagina. Het gaat dan om de berichten die over bibliotheken, boeken, lezen etc. in het algemeen gaan en inderdaad breed gebruikt kunnen worden. Aan de reacties op de berichten is te zien hoe ze gewaardeerd worden en hoe bruikbaar ze dus zijn. Op deze manier vervult de Bibliotheek op het station de gewenste laboratoriumfunctie, die volgend jaar nog verder uitgebreid gaat worden. Op die manier kunnen ook bibliotheken zonder vestiging op het station van de pilot op station Haarlem profiteren.

Klanttevredenheidsonderzoek

Op 6 september is het eerste online klanttevredenheidsonderzoek naar de 771 stationsbibliotheekleden waar we het e-mailadres van hebben. Het opstellen van de vragenlijst was geen sinecure, maar het onderzoek zal ons uiteindelijk veel interessante gegevens opleveren. Zo zijn we benieuwd of er lijn zit in de bronnen die de leden gebruiken om leestips op te doen. Als er een paar bronnen – zoals specifieke kranten en televisieprogramma’s – uitschieten, kunnen we ons op die bronnen concentreren ten behoeve van de collectievorming. Er zitten ook een paar vragen bij waarmee we informatie verzamelen die ook voor reguliere bibliotheken interessant is.

Overleg met NS

Het wordt steeds duidelijker dat NS nog eerder dan wij een netwerk van stationsbibliotheken wil. De lijst van stations waar de NS ruimte beschikbaar stelt voor stationsbibliotheken groeit en wordt ook steeds interessanter omdat de nieuwe stations op die lijst (veel) groter zijn. Ik maakte tijdens het kwartaaloverleg met NS duidelijk dat de tijden voor bibliotheken zwaar zijn en dat een snelle opbouw van een netwerk van bibliotheken op stations niet realistisch is. Ik merkt dat ze op zoek zijn naar manieren om bibliotheken in financiële zin een handje te helpen…

Afgesproken is verder dat we in tijdelijk leegstaande ruimten op station Haarlem affiches of displays mogen ophangen ter compensatie van het verbod op bewegwijzering. Ook voor op Schiphol heeft de vormgever van ProBiblio een hele fraaie display gemaakt die continu in een vitrine staat om Airport Library te promoten.

Aansluitend op het kwartaaloverleg sloten twee vertegenwoordigers van Bibliotheek.nl en de NS-marketeer die verantwoordelijk is voor het programma Tijd van lezen van NS. We spraken over de publiciteitscampagne van BNL rond het lenen van e-books die in het najaar onder meer op stations zal worden georganiseerd. NS reageerde in mijn ogen opvallend positief.

Verjaardagsfeest

We zijn momenteel intensief bezig met de voorbereidingen van het feest ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Bibliotheek op het station Haarlem. Het feest vindt plaats op 21 september, een jaar na de officiële opening. Zowel tijdens de ochtendspitsopening als tijdens de avondspitsopening zijn er activiteiten, gecombineerd met acties om leden te werven. Nieuwe leden krijgen een gratis pas met een tegoed om enkele boeken te lenen. Er zijn activiteiten in de stationsbibliotheek, maar we willen ook iets in een leegstaand winkelpand aan de andere kant van het station.

Zweden op bezoek

En dan waren er ook nog 19 Zweedse bibliothecarissen op bezoek, een hele serieuze maar ook positieve groep. De enige kritische opmerking betrof het feit dat de stationsbibliotheek zich richt om mensen die al (veel) lezen en dus niet meer “bevordert” hoeven te worden. Volgende week is er bezoek uit Tsjechië en volgende maand komt er een groep Duitse bibliothecarissen.

Een jaar stationsbibliotheek 23 augustus 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Resultaten

Afgelopen 8 augustus bestond de Bibliotheek op het station Haarlem één jaar. Dat vraagt weer om een stand van zaken van de belangrijkste behaalde resultaten. Daarvoor gebruik ik de resultaten per 31 juli, dus van een jaar minus een week.

Leden

Het aantal leden was per 31 juli 797. Dat is 73% van het beoogde aantal leden (1090). Ik meldde al in een eerder bericht dat het werven van meer leden prioriteit heeft, dat we daarop nog steviger gaan inzetten. Het aantal neemt nog steeds elke week toe, maar niet genoeg om de doelstelling te halen. Nieuwe ijkdatum is 1 februari 2013, anderhalf jaar na opening; we willen dan ruim 1300 leden hebben. Op het programma staan onder meer een jubileumfeest op 21 september – een jaar nadat de stationsbibliotheek officieel openging – en een member-get-memberactie (gebruikmakend van de hoge klanttevredenheid). We weten intussen na een steekproef onder 380 bezoekers van station Haarlem dat ruim de helft van de bezoekers de bibliotheek nog niet kent, veel meer dan we verwachtten. Meer bekendheid generen is dus essentieel.

Van de 797 leden was 42,5% bij inschrijving lid van de Bibliotheek Haarlem e.o. Deze leden betalen 10 euro per jaar bovenop hun lopende abonnement . Van de overige 57,5% nieuwe leden heeft 42,5% gekozen voor een jaarabonnement van 40 euro en 57,5% voor lenen op saldo (zie hieronder).

Bezoekers

Het aantal bezoekers was per 31 juli 40.675. In werkelijkheid zijn het er zeker honderden meer, omdat we sinds dit voorjaar ook de achterdeur openzetten en daar nog geen bezoekersteller hebben geïnstalleerd. We hebben vooraf geen doelstelling t.a.v. het aantal bezoekers gesteld.

Uitleningen

Het aantal uitleningen bedroeg per 31 juli 13.685, dat is nagenoeg het dubbele van de doelstelling (6.625). Het aantal uitleningen per lid is dus flink hoger dan verwacht, terwijl de meeste leden per bezoek één boek meenemen. De belangstelling voor titels uit de Bestseller 60 was kleiner dan verwacht, maar Bonita Avenue werd afgelopen jaar het meest geleend.

Media-uitingen

Het aantal media-uitingen ligt rond de 275. De doelstelling – niet voor het eerste jaar, maar voor de hele pilotperiode van twee jaar – is 75. Hoogtepunt waren de NOS Journaals op 21 september 2011.

Meer informatie over resultaten

Ik hoop in de vorm van een artikel in Bibliotheekblad later dit jaar meer te publiceren over de behaalde resultaten. Daarin dan ook aandacht voor de collectieanalyse waaraan wordt gewerkt en voor het klanttevredenheidsonderzoek dat dit najaar wordt gehouden. En medio volgend jaar, als de pilot is afgesloten, zal er een uitgebreide rapportage verschijnen. Dan zullen de resultaten ook tegen de kosten van de stationsbibliotheek worden afgezet.

Facebook

Ik heb ervaren wat het effect is als je serieus werk maakt van een Facebook-pagina. Daarmee zijn we in juli gestart en in enkele weken is het aantal likes, dat lang rond de 70 bleef hangen, toegenomen tot bijna 400! Daarmee kan de kleine Bibliotheek op het station zich meten met grote stadsbibliotheken. Mooi is ook dat de interactiviteit met de bezoekers van de pagina sterk is toegenomen.

Hiermee is bij mij trouwens ook het besef gegroeid dat samenwerking t.a.v. het maken van berichten voor sociale media zinvol kan zijn. Het kost veel tijd en veel van de berichten die we plaatsen op de Facebook-pagina van de stationsbibliotheek zijn algemeen en zouden ook door andere bibliotheken kunnen worden gebruikt, als aanvulling op de meer lokaal gebonden berichten. Nu stoppen we relatief veel tijd in de Facebook-pagina van een kleine bibliotheek. We doen daarmee wel zelf ervaring op met wat wel en niet werkt op Facebook en kunnen die weer gebruiken bij de ondersteuning van bibliotheken.

Lenen op saldo

Ook aardig: de Bibliotheek Kennemerwaard neemt van de stationsbibliotheek het lenen op saldo over. Daarbij neemt de klant een lenerspas, zet daar zelf een tegoed op – via de website van de bibliotheek en met gebruikmaking van Ideal – en betaalt een vast bedrag per uitlening. De Bibliotheek op het station fungeert graag als laboratorium voor innovatie en zal die functie zelfs nog versterken om voor meer bibliotheken in Nederland zinvol te zijn. Bedoeling is onder meer om alle digitale marketingtools die bij ProBiblio i.s.m. de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken worden ontwikkeld in de stationsbibliotheek te implementeren en te testen.

Reportage Airport Library in Trouw

Tenslotte voor degenen die het nog niet hebben gelezen het mooie artikel over Airport Library in Trouw, dat goed weergeeft hoe het er in de bibliotheek op Schiphol aan toegaat.

Nog geen tweede stationsbibliotheek 8 juli 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Al snel na de opening van de Bibliotheek op het station Haarlem zorgde de PvdA-fractie in de staten van Zuid-Holland ervoor dat er een flinke investeringssubsidie beschikbaar werd gesteld voor een tweede stationsbibliotheek, in Zuid-Holland. Sinds die tijd is er achter de schermen gewerkt om een  vruchtbare combinatie te vinden van een geschikte locatie, een positieve wethouder en een bibliotheek die een stationsbibliotheek wil en kan realisten en exploiteren.

Een week voor de door de provincie gestelde deadline van 1 juli leken alle seinen op groen te staan voor de Bibliotheek op het station Schiedam: mooie ruimte links van de hoofdingang met een entree aan het stationsplein én in de hal, de steun van de wethouder van de gemeente Schiedam en een bibliotheekorganisatie die de stationsbibliotheek een mooie plek had gegeven in het voorzieningenplan voor de komende jaren. De NS had al een huuraanbieding gedaan, die alleszins redelijk was.

Maar helaas, op 29 juni kreeg de Bibliotheek Schiedam een extra gemeentelijke bezuiniging opgelegd ongeveer ter grootte van het bedrag dat voor de exploitatie van een stationsbibliotheek nodig is. Reden voor de Bibliotheek Schiedam om de boel af te blazen.

Sponsoring

Tja, het financiële tij zit niet mee. Toch zijn er enkele bibliotheekorganisaties serieus bezig met het oriënteren op de mogelijkheden van een stationsbibliotheek. Het benodigde geld moet echter van buiten het reguliere budget komen. Dat vraagt om het aanboren van andere financieringsbronnen, waarbij sponsoring door de betrokken bibliotheken het meest kansrijk wordt geacht. ProBiblio heeft daartoe een sponsoradviesbureau geselecteerd waarop de bibliotheken worden geattendeerd. Doel is om synergievoordelen te halen bij het benaderen van landelijke bedrijven.

Lijst locaties

De kans dat er in 2012 een tweede stationsbibliotheek komt, is nu wel erg klein geworden. Maar het toeval wil dat we vorige week, toen Schiedam afviel, van de NS een lijst hebben gekregen van stationsruimten die zij beschikbaar stelt voor stationsbibliotheken. Daar staan weliswaar veel kleine, minder interessante stations op, maar ook een paar nieuwe grote stations. Daarvan zal  zal ik nu de bijbehorende bibliotheekorganisaties gaan benaderen met de vraag of ze belangstelling hebben.

Fot0: Fairriqh.nl