jump to navigation

Mr. Watson 3 december 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Persaandacht Monocle-prijs

Helaas is het persbericht over de “Monocle-prijs” (zie vorig bericht) nauwelijks door de Nederlandse media overgenomen. Waarschijnlijk is het magazine Monocle te onbekend is Nederland. Alleen de websites van VOB en InformatieProfessional, van enkele van de partners van Airport Library en een aantal sites uit de reiswereld hebben we gehaald. In totaal zo’n vijftien vermeldingen.

Wel hebben we Airport Library deze week  aangemeld voor de IFLA Marketing Award. Als middel om de Nederlandse Openbare Bibliotheek te profileren en – naar wij hopen – per jaar zo’n 200.000 bezoekers te trekken, is Airport Library als een marketingactie te beschouwen. De aanmeldingsprocedure kostte niet veel tijd en wie weet levert het weer extra bekendheid op.

Mr. Watson

Een curieus voorval. Gisteravond werd ik door het Regiecentrum van Schiphol gebeld. Ondanks de waarschuwingstekst op de iPads had de Engelsman Watson zijn e-mailbox geopend en was vast komen te zitten. Omdat hij zo niet wilde weglopen, had hij een floormanager aangesproken die op haar beurt contact had opgenomen met het Regiecentrum waar technische problemen kunnen worden gemeld.  Na drie kwartier was het een technicus niet gelukt de mailbox te sluiten. Ik kon melden dat het een kwestie is van resetten. Nu hebben we dat resetten natuurlijk niet te gemakkelijk gemaakt, dus vroeg het Regiecentrum  mij om telefonisch instructie te geven. Tot mijn verbazing werd ik doorverbonden met de heer Watson zelf, die nogal paniekerig overkwam. Ondanks mijn instructies lukte het resetten hem niet – hij had alleen een haarspeld tot zijn beschikking, terwijl een stevig dun staafje (bijvoorbeeld een verbogen paperclip) nodig is – en hij gaf mij de floormanager, met wie ik overeenkwam dat de iPad werd ingepakt totdat wij ‘m resetten. Daarna kreeg ik nog de heer Watson aan de lijn die vertelde dat hij wel voldoende gerustgesteld was met de afgesproken procedure.

Tsja, we hebben hem nog zo gewaarschuwd.

Fotografie

Fotografie is één van de best lopende onderdelen van de collectie. Bij gebrek aan een inhoudelijke partner zijn we in juli begonnen met een zelf samengestelde collectie met boeken over fotografen die we zelf kenden. Nu we samenwerken sinds kort met het Nederlands Fotomuseum is het eerste resultaat een uitbreiding van de collectie met veertig titels die door dit museum zijn aanbevolen.

Advertenties

Presentatie 26 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags:
add a comment

Afgelopen woensdag 24 november heeft ProBiblio voor bibliotheekmedewerkers in het land een presentatie van Airport Library georganiseerd. Voorafgaand aan het bezoek aan de bibliotheek op Schiphol is door een aantal mensen die bij de realisatie betrokken zijn geweest tekst en uitleg gegeven. Het bezoek op Schiphol vond plaats tijdens de daar altijd rusige voormiddag, dus hadden we alle gelegenheid om alles goed te bekijken.  

Het was een leuke en levendige bijeenkomst, maar tot onze spijt was de opkomst laag: alleen van de bibliotheken Almere, Lelystad, Eindhoven en Roosendaal en omgeving waren één of twee vertegenwoordigers aanwezig. Het gezelschap werd aangevuld met een aantal collega’s van ProBiblio en de Noord-Hollandse bibliotheekambtenaar. Bij een steekproefje onder collega’s die we wel hadden verwacht werd de volle agenda als reden opgegeven. We zullen ook op andere manieren de collega’s in het land moeten informeren.

De vertegenwoordiger van de Eindhovense bibliotheek was er omdat Eindhoven Airport de bibliotheek heeft gevraagd na te denken over aanwezigheid op die luchthaven. Ze vertelde mij na afloop dat ze daarvoor voldoende ideeën heeft kunnen opdoen. Ik ben benieuwd wat het vervolg zal zijn.

And the winner is … 18 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Best new airport amenity!

Airport Library is in de prijzen gevallen! De bibliotheek op Schiphol is in de jaarlijkse Travel Top 50 van het het tijdschrift Monocle verkozen tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven in 2010, wereldwijd.

De redactie van Monocle zegt: We chose the library because it’s a forward-thinking innovation with traditional soul. Schiphol’s reputation as a key connection and layover hub makes it the ideal context in which to showcase such a convenient cultural resource – inspiring in its simplicity and enlightening in its offering. Trust the Dutch…

Monocle (oplage 150.000) is een internationaal kwaliteitsmagazine waaraan onder meer journalisten van The New York Times, The Independent en de BBC meewerken. De Travel Top 50 van Monocle kiest winnaars in 50 categorieën. Deze variëren van beste luchthaven tot beste roomservice, van het beste nieuwe restaurant tot de klantvriendelijkste stewardessen.

Aan de verkiezing is geen trofee of geldprijs verbonden. Wel meldt de redactie van Monocle dat we extra belangstelling kunnen verwachten, dat is de beloning. Volgende week gaat er in samenwerking met Schiphol een persbericht naar de media, om daar ook zelf aan mee te werken. Een belangrijke doelstelling van Airport Library is positieve profilering van de Openbare Bibliotheek. Dat vraagt om het zoveel mogelijk publicitair uitnutten van de verkiezing tot beste nieuwe airportvoorziening.  Ik ben benieuwd hoeveel media-uitingen dit publiciteitsoffensief zal opleveren. Ik laat het je weten!

 

Heathrow Airport Library? 12 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Heathrow

Eerder deze maand ontving ik een mail met onder meer de volgende tekst: “I am in University College London’s Master’s in Library and Information Studies programme. As part of our coursework, we have been asked, in groups, to take on various management tasks for an imaginary library. Inspired by ProBiblio’s library at Schiphol Airport, we have been investigating the (imaginary) feasibility of something similar in London’s Heathrow Airport”.
Intussen heb ik de betreffende student tijdens een telefoongesprek de informatie kunnen geven die haar groep nog niet verzameld had. Leuk natuurlijk om te doen, helemaal omdat ze vertelde dat het toch zeker de bedoeling is om Heathrow te gaan benaderen met het uitgewerkte plan!  Wie weet is dus allemaal helemaal niet zo imaginary.

1000

En o ja, deze week werd dit weblog voor de 1000e keer bekeken.

Airportlibrarian 8 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Bij de start hadden we het idee dat er alleen in de eerste drie maanden dagelijks iemand van ProBiblio naar Airport Library zou gaan. Met name om te kijken in welke mate en op welke manier de bibliotheek gebruikt wordt. Op basis daarvan kunnen we eventueel benodigde aanpassingen doorvoeren. Begin deze week was de periode van drie maanden voorbij en toch gaan we er voorlopig vrijwel dagelijks heen. De enige verandering is dat we in het weekend één keer gaan en niet op beide dagen. Het blijkt namelijk dat Airport Library zo intensief wordt gebruikt dat er bij voorkeur elke dag opgeruimd wordt. En de instabiele iPads moeten nu nog met regelmaat gereset worden.

We zijn bezig met maatregelen om het onderhoud te beperken. Door de boekenplanken geheel te vullen kunnen we voorkomen dat boeken omvallen en blijft de bibliotheek netter. En door maatregelen waarover ik al eerder berichtte moeten de iPads minder aandacht gaan vragen.  Maar ondanks deze maatregelen stellen we vast de aanvankelijke inschatting dat we na de eerste drie maanden nog maar eens in de week langs moeten gaan verkeerd is gebleken en dat een paar bezoeken per week minimaal nodig is.

Omdat de kosten van het vaker bezoeken van Airport Library niet zijn begroot kwam Rammy Speyer, adjunct-directeur van ProBiblio en vanuit het MT intensief bij Airport Library betrokken, met het idee uittredende bibliothecarissen in te zetten. Hijzelf is vanaf 1 januari a.s. “vrijgesteld van werkzaamheden” en zal een dag in de week en eens per drie weken in het weekend “dienst” op Schiphol draaien.

Maar onlangs al begonnen als airportlibrarian is Ria Smith, die per 1 september vervroegd is uitgetreden. Ria was een van degenen die het idee van een bibliotheek op Schiphol lanceerde en voor haar is dienst doen op Schiphol een leuke manier om actief bij het bibliotheekwerk betrokken te blijven. Het is heel prettig dat zij niet alleen een zeer ervaren bibliothecaris is maar ook behoorlijk technisch onderlegd is, waardoor ze ook storingen met de iPads direct kan verhelpen.

Met de inzet van Ria en Rammy hebben we vanaf 1 januari een prima basisbezetting op Schiphol. Als collectioneur Jeanine Deckers, technisch beheerders Paul de Leeuw en André Backs en ikzelf er dan ook nog met enige regelmaat heen gaan, heeft Airport Library een goed geregelde frontoffice.

Diversiola 21 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Nieuwe partners

Het ziet er naar uit dat we er voor Airport Library weer twee nieuwe partners bij hebben: het Nationaal Archief en het Nederlands Fotomuseum. Beide instellingen hebben tijdens het eerste gesprek enthousiast gereageerd en maakten duidelijk dat ze begrijpen wat de bedoeling en mogelijkheden zijn. Ze komen nu zelf met een voorstel voor hun bijdrage aan de collectie. Het fotomuseum hebben we onder meer om boeken gevraagd. De huidige collectie is te klein in vergelijking met de grote belangstelling die er voor fotografie is.

Persaandacht

Deze week mochten we een fotograaf van het Engelse tijdschrift Monocle (affairs, business, culture & design) ontvangen en een student van de School voor Journalistiek, die voor haar opleiding een achtergrondartikel over Airport Library gaat schrijven. Nog elke week worden we benaderd met het verzoek om meer informatie en/of foto’s  te leveren of het verzoek een bezoek aan de bibliotheek te leveren om haar met eigen ogen te zien. De fotograaf van Monocle bevestigde nog eens dat Airport Library zeer fotogeniek is, met name door de fraaie verlichting in de kasten.

De stroom van internetaandacht is inmiddels behoorlijk geluwd: er komen wekelijks nog maar enkele nieuwe artikelen bij. De teller staat nu op 550 media-uitingen uit 30 landen.  

 

Strips

De stripboeken die onlangs aan de collectie zijn toegevoegd worden zeer gewaardeerd. Het aantal is nog beperkt, maar we vinden de strips overal in de bibliotheek en het zitgebied achter de bibliotheek terug. We hebben onze leverancier, de stripwinkel Lambiek in Amsterdam, gevraagd actief op zoek te gaan naar meer titels.

Muziek en dans 7 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Tot nu hebben we in Airport Library alleen muziekfragmenten van 30 seconden aangeboden. De wens was natuurlijk om de volledige muziekstukken te laten horen, maar we durfden het nog niet aan. De jurist van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft op ons verzoek uitgezocht welke ruimte er voor bibliotheken in de Auteurswet wordt toegestaan en of die ruimte ook voor Airport Library bestaat.

Het juridisch advies stemt ons zeer tevreden. Als we muziek die rechtmatig is gedigitaliseerd alleen binnen de ruimte van Airport Library in een gesloten netwerk voor individueel beluisteren door bezoekers aanbieden, mag het volledige muziekstuk worden aangeboden.  De Centrale Discotheek levert nu snel de volledige versies van de muziekstukken die we nu aanbieden (en waar veel belangstelling voor is!). En het advies stimuleert ook meer muziek aan te gaan bieden, liefst met beeld.  

Theater Instituut

Deze week heeft een veelbelovend eerste gesprek met het Theater Instituut plaatgevonden. Met deze instelling willen we de performing arts een plaats geven in de collectie van Airport Library. Na de verhuizing van het instituut is de expositieruimte vervallen en past betrokkenheid bij Airport Library bij het voornemen om de collectie buiten de eigen muren aan publiek te tonen. Voor ons is de samenwerking vooral van belang voor het thema “dans”, een kunstvorm waarin Nederland vooraanstaand is.  

Profilering partners

Aangezwengeld door het Nederlands Letterenfonds is er contact geweest met Schiphol over het nadrukkelijker profileren van de partijen die bij Airport Library betrokken zijn. Schiphol was daar in aanvang zeer terughoudend in, vanwege de wens niet teveel afzenders aan het publiek te presenteren. Alle partners zullen nu mét logo op de iPads worden vermeld en ook op het scherm waarop een continue presentatie over de bibliotheek draait.

iPads

Eén probleem blijft ons tergen, ook na de ingrepen waarover ik in het vorige bericht schreef: de stabiliteit van de iPads. We weten nu dat er verschillende oorzaken zijn. Ten eerste, zo heeft Apple toegegeven, is het besturingssysteem van de iPad nog niet stabiel. Met de nieuwe versie 4.2 die begin november beschikbaar komt, moet er veel verbeteren. Ten tweede is de performance van de internetverbinding op Schiphol niet regelmatig, waardoor de filmpjes haperen. Overleg van deze week met Schiphol en het dochterbedrijf dat het dataverkeer op de luchthaven verzorgt moet daarin verbetering brengen. Ten derde zit er ruimte tussen een aantal iPads en de iPad-houder, waardoor gebruikers moedwillig met een langwerpig, dun voorwerp (paperclip o.i.d.) de niet voor niets afgeschermde Home-knop kunnen bereiken en open internet/e-mail proberen te bereiken, daarin vastlopen en de volgende gebruiker met een vastgelopen scherm opladen. Dit probleem wordt ook verholpen. En ten vierde is deze week de manier waarop filmpjes op de website die op de iPads draait aangepast. Daarmee is de kans dat gebruikers meerdere filmpjes tegelijk openen en daarmee de iPad blokkeren een stuk kleiner geworden. Dit pakket van maatregelen moet ons van een lastig probleem afhelpen.

Ander iPad-nieuws: we gaan in contact met enkele andere partijen op Schiphol die iPads inzetten, waaronder KLM, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het oplossen van problemen.

500 media-uitingen in 29 landen 25 september 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Publiciteit

Het aantal van 500 media-uitingen is bereikt. De afgelopen dagen is er weer een aantal bijgekomen. Schiphol is door Britse zakenreizigers uitgeroepen tot beste Europese luchthaven en de directeur die de prijs in ontvangst heeft genomen heeft daarbij Airport Library genoemd.

Er is inmiddels in ieder geval in de volgende 29 landen aandacht voor Airport Library geweest: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Rusland, Wit-Rusland, Litouwen, Roemenië, Groot-Brittannië, VS, Canada, Brazilië, Peru, Dominicaanse Republiek, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Indonesië, Zuid-Afrika, Koeweit, India en Pakistan.

Subsidieaanvraag 2011

Deze week is de definitieve subsidieaanvraag voor Airport Library in 2011 naar OCW gestuurd. De plannen voor 2011 sluiten naadloos aan bij het speerpunt van OCW: de digitale bibliotheek. De boekencollectie zal dit jaar al haar volle omvang bereiken, maar de digitale collectie moet nog worden uitgebreid. De mogelijkheden van de iPad en TankU worden nog lang niet ten volle benut. De contacten met verschillende contenleverende partners lopen al, maar de resultaten daarvan zullen we vooral in 2011 zien.

Apparatuur

Intussen werken we ook aan het verbeteren van het functioneren van de iPads. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat we in technisch opzicht nog te kwetsbaar zijn. De kennis zit vooral bij één collega en die was de afgelopen weken door ziekte niet of beperkt inzetbaar. Daardoor hebben we niet daadkrachtig kunnen reageren op problemen die zijn ontstaan doordat bezoekers van Airport Library er alles aan doen om internet en/of e-mail te bereiken, terwijl die niet toegankelijk zijn. Het lukt ze niet, maar ze laten de iPad zó achter dat een volgende bezoeker er niet mee aan de slag kan. 

Op verschillende manieren pakken we de problemen nu aan. Gisteren zijn op alle iPads de instellingen gewijzigd, waardoor bezoekers die internet willen bereiken eerder worden tegengehouden. Vandaag worden er stickers op de iPads geplakt die duidelijk maken dat de iPads alleen toegang bieden tot muziek en filmpjes over Nederlandse cultuur en geen toegang bieden tot internet/e-mail. Bovendien is de website die de content op de iPads presenteert anders ingedeeld, waardoor de pagina’s met filmpjes sneller volledig op het scherm verschijnen. Ongeduldige bezoekers hadden de neiging om het laden van een pagina niet af te wachten en alweer een volgende actie in te zetten, met als gevolg dat de iPad  stokte. En tenslotte zullen we natuurlijk  de kennis over meer collega’s verspreiden.

Morgen wordt gecontroleerd of de gewijzigde instellingen de situatie verbeterd hebben. Maar we wetem dat er ongetwijfeld binnenkort weer iemand zal zijn die een omweg weet te vinden en ons daarmee uitdaagd ook die weg af te sluiten.

Rustiger vaarwater 17 september 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Ik besloot mijn vorige bericht met de opmerking dat er ondanks de geslaagde opening geen tijd is om achteruit te leunen, maar sinds begin deze maand is het werk rond Airport Library gelukkig wel minder intensief geworden. Een paar ontwikkelingen, om een idee te geven waar we mee bezig zijn:

-De ambtenaar bij OCW heeft onze concept-subsidieaanvraag voor 2011 en 2012 ontvangen.

-Er zijn in samenspraak met de mensen van Schiphol afspraken gemaakt over een aantal kleine aanpassingen aan de inrichting en bewegwijzering van de bibliotheek.

-Op 16 september heeft er een flink artikel over Airport Library gestaan in de International Herald Tribube, de “global edition of The New York Times”. Onder de fraaie titel “An unlikely santuary of books” heeft dit artikel weer een behoorlijke publiciteitsboost op met name Amerikaanse websites in gang gezet. Ik zag onder meer een artikel onder de titel “The airport with a library (in civilized Holland of course)”. Veel artikelen op sites over reizen en luchtvaart hebben als strekking dat Schiphol al een hele goede, prettige en innovatieve luchthaven is en er nu wéér iets moois bij heeft. 

-Geregeld is dat op 13 januari 2011 een medewerker van Rhyl Library, Museum and Arts Center Airport Library komt bezoeken.

-Intern bij ProBiblio zijn afspraken gemaakt over de inzet van mensen voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de technologie (m.n. de iPads).

-Het projectplan Airport Library 2011 is, samen met nog 30 andere projectplannen, door de programmaboard besproken. De board bestaat uit een achtkoppige vertegenwoordiging van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheekdirecteuren en de directeur van ProBiblio, die samen de richting van de innovatie van de gezamenlijke bibliotheken bepalen. Over het projectplan is de opmerking gemaakt dat het van belang is dat het reguliere bibliotheekwerk de vruchten plukt van de innovaties van Airport Library. Gisteren hoorde ik van onze grootste iPad-kenner in huis dat hij al met een andere collega in overleg is over de toepassing van de iPad in een nieuwe voorziening voor kinderdagverblijven, gericht op leesbevordering. Wordt dus al aan gewerkt.

-Jan David Hanrath gaat voorstellen doen voor het aanpassen van de website die op de iPads draait om de muziek en filmpjes te preseneren. De website moet meer een iPad-look&feel krijgen.

Fase 2 2 september 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags:
add a comment

Nog half nagenietend van de enerverende opening op 25 augustus, hadden we binnen een week een overleg over de belangrijkste acties in fase 2. Deze fase staat met name in het teken van veiligstellen van de financiering van Airport Library vanaf 2011 en het uitbreiden van de collectie. Een greep uit de geplande acties:

-opstellen van de begroting voor 2011 en 2012, als basis voor een subsidie-aanvraag bij OCW voor deze jaren;

-afspraak maken bij een notaris om advies in te winnen over de beste bestuursvorm;

-afdelingshoofden vragen om de beschikbaarheid van de verschillende benodigde specialisten op het gebied van collectie, techniek, communicatie, vormgeving, website (technisch en redactioneel) en vastleggen van afspraken over het technisch beheer, zowel intern als met externe partijen;

-regelen van het dagelijks bezoeken van Airport Library vanaf oktober;

-voorbereiden van een bijeenkomst op Schiphol voor geïnteresseerde medewerkers van Nederlandse bibliotheken, met natuurlijk een bezoek aan de bibliotheek zelf;

-registratie van het “merk” Airport Library;

-contact leggen met instellingen die zich onlangs als samenwerkingspartner hebben aangemeld;

-contact met Muziek Centrum Nederland en Centrale Discotheek Rotterdam over uitbreiding van de muziekcollectie, de eerste prioriteit voor wat betreft de collectie (zeker nu we op basis van de eerste metingen weten dat op de iPads muziek het meest gewilde onderwerp is);

-afspraak maken met DOK over de vervolgstappen t.a.v. de TankU

-een afspraak met de architect van Airport Library over enkele aanpassingen van de inrichting.

Het is duidelijk: geen tijd voor achteruit leunen.