jump to navigation

Jan van Stappen Spoorprijs 21 juni 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Na de nominatie voor Beste bibliotheekproject 2011 heeft de Bibliotheek op het station ook een nominatie in de wacht gesleept voor de Jan van Stappen Spoorprijs 2011.

De Jan van Stappen Spoorprijs wordt sinds 1994 jaarlijks op het Spoorgala uitgereikt om projecten te belonen die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening aan reizigers.

Dit jaar waren er 45 inzendingen, waarvan er vier voor de Spoorprijs zijn genomineerd. In middels is ook al bekend dat de stationsbibliotheek de prijs niet heeft gewonnen, maar de nominatie heeft bij NS en alle voormalige werkmaatschappijen veel bekendheid gekregen. Tijdens het Spoorgala zijn een filmpje en foto’s van de zeer fotogenieke Bibliotheek op het station Haarlem vertoond.

Omdat de Spoorprijs door NS als een interne aangelegenheid wordt gezien, hebben we er helaas publicitair niet veel uit kunnen halen. Maar volgens de medewerkers die in de stationsbibliotheek werken komen er sinds het Spoorgala opvallend veel machinisten en conducteurs binnen.

Advertenties

De toekomst van Airport Library 8 juni 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Gisteren hebben we met Schiphol Group gesproken over de toekomst van Airport Library. ‘We’ dat zijn twee leden van de stuurgroep Airport Library – Adriaan van Geest van de Bibliotheek Haarlemmermeer en Lydia de Jong van ProBiblio – en schrijver dezes. Aanleiding is dat op 1 juli 2013 de eerste contractperiode afloopt. Airport Library bestaat dan 3 jaar. Drie jaar geleden was de financiële situatie beter en we hadden dan ook een vervelende boodschap voor Schiphol. Vanaf medio 2013 krijgen we geen OCW-subsidie meer en wil ook het netwerk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken haar bijdrage afbouwen.

Zonder deze bijdragen is er nog maar voor een klein deel dekking van de kosten van Airport Library. Onze concrete vraag aan Schiphol was om sowieso de bijdrage die we nu aan de luchthaven betalen op nul te zetten, waarmee zij in één keer de bulk van de kosten betaalt. De bijdrage betalen we voor huur, schoonmaak, onderhoud van de inventaris, beveiliging, datalijnen en afschrijving van vrijwel alle investeringskosten, die Schiphol heeft betaald. Vervolgens presenteerden we twee scenario’s voor de dekking van de overige kosten: of wij exploiteren de bibliotheek en zorgen zelf voor de financiering van de kosten daarvan of wij exploiteren de bibliotheek in opdracht van Schiphol en sturen daarvoor een rekening.

Schiphol was duidelijk voorbereid op ons nieuws en had haar reactie dan ook al klaar. Ze wil – net als wij – Airport Library graag voortzetten en er zelf nog meer gaan organiseren en positieve waardering en publiciteit aan ontlenen dan nu het geval is. Maar wil niet nu al toezeggen dat zij (een groter deel van) de kosten op zich neemt. Schiphol heeft voorgesteld om actief op zoek te gaan naar een of meer sponsors die zich aan Airport Library willen verbinden. Zij acht de kans op slagen zeker aanwezig. De nu gekozen constructie noemt Schiphol “sponsored branding”.

Er is nu concreet afgesproken dat we samen een lijst van potentiële sponsors opstellen en die samen gaan benaderen. Beide partijen komen met een eigen lijst die we in de zomer tot een gezamenlijke lijst smeden. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat dit traject gaat opleveren, zeker in deze moeilijke tijden. Bovendien lijkt het me leerzaam om dit traject samen met Schiphol te doen.

Suggesties voor mogelijke sponsors zijn van harte welkom!

Uit het gastenboek

Om te laten zien dat we niet voor niets proberen het bestaan van Airport Library te verlengen, staat hieronder een bloemlezing van berichten die in de maand mei in het digitale gastenboek van Airport Library zijn achtergelaten.

Marcelina: Interesting airport

Very nice place, i’ve never been to such an unique airport before.

Sofia: Best airport ever

Once a month i’m at this airport and i love it, so many nice ideas..you wont get boring:)

Francisco Castellan

Super idea that should be passed to other more boring airports. Thanks.

Sara: Awesome

This is a beautiful airport and the airport library is a fantastic place to sit between flights. Thank you!

Elerin U: Wonderful

The best corner in an airport I have ever seen. Thank you!

Ali: Love this

I’m from Vancouver and i will definitly suggest this for any airport.

Joanne Connolly:

What a great find, if only all airports had this it is a great way to relax!!!! Love it.

Hilda K, Uganda

I fly via Amsterdam once every month. Today I discovered this corner…….how great!!!!! I am fascinated at the calmness the library brings to the traveller. Well done…..!!!!

Giulia Baldissera

Great! fantastic!! A wonderful idea and an excellent realisation!!!

Natalia Antonia

A very good idea. Bring the books to the airport. I will suggest the idea in my country, Portugal.

Jonathan R

Fabulous space; the design of the library area is calming and inviting. If only our airports in the US had this sense of élan and european flair! The experience at Schiphol makes me look forward to visiting Amsterdam with the family.

Huudy: I Amsterdam…

Love the library. Love the airport. Made my trip a memorable one. Thank you Amsterdam…

3000 flesjes water 11 mei 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Op maandag 7 mei hebben we in de ochtendspits aan 3000 bezoekers van station Haarlem een flesje water uitgedeeld. Met op het etiket informatie over de Bibliotheek op het station. Binnen vijf kwartier waren alle flesjes op. Volgens het bedrijf dat dit soort acties op stations uitvoert is dit positief: relatief weinig mensen hebben het flesje geweigerd. Dat was ook het geval toen we vorig jaar september geflyerd hebben.

De flesjesactie past in het streven om het huidige aantal leden van 725 te vergroten naar meer dan 1000. Dat is de doelstelling voor begin augustus 2012, een jaar na de opening. De laatste 10 weken schreven zich gemiddeld 9 nieuwe leden per week in en daarmee halen we de 1000 niet.

Er volgen dit voorjaar nog twee andere acties. In juni haken we aan bij de Maand van het spannende boek, maar deze maand al begint een InHolland-student met een onderzoek waaraan we ook een actie koppelen. Aanleiding voor het onderzoek is dat het ledenbestand nu voor 26% uit mannen bestaat, terwijl in het in het onderzoek dat we in 2008 met de NS hebben gedaan van de respondenten met belangstelling voor de stationsbibliotheek 40% mannelijk was. We willen wel weten wat we kunnen doen om meer mannen binnen te halen. Alle mannen die nog geen lid zijn, krijgen de mogelijkheden goedkoper lid te worden en een presentje.

Waar komen de leden van de stationsbibliotheek vandaan? 4 april 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Het is natuurlijk interessant om eens na te gaan waar de klanten van de Bibliotheek op het station Haarlem vandaan komen, waar ze wonen.

Is de spreiding over provincies en gemeenten breder dan bij een reguliere bibliotheek?

Toen we eerder dit jaar 623 leden hadden, was de verdeling naar provincie als volgt:

 • Noord-Holland: 574
 • Zuid-Holland: 37
 • Utrecht: 7
 • Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Zeeland: alle 1.

Naar gemeente zag de verdeling er zo uit:

 • Haarlem: 401
 • Amsterdam: 31
 • Bloemendaal: 29
 • Velsen: 19
 • Alkmaar: 18
 • Beverwijk: 12
 • Heemstede: 11
 • Leiden: 10
 • Heemskerk, Castricum: 9
 • Heiloo: 8
 • Hillegom, Den Haag: 7
 • Bergen: 6
 • 20 andere gemeenten: 5 of minder.

De leden van de Bibliotheek op het station Haarlem zijn dus afkomstig uit 8 verschillende provincies en 34 verschillende gemeenten. Ik neem aan dat een dergelijke spreiding voor een grote stadsbibliotheek niet uitzonderlijk is, maar voor een kleine vestiging als die op station Haarlem wel.

Resultaten

Op 30 maart, aan het einde van de 33e week,  stonden de tellers van de Bibliotheek op het station Haarlem als volgt: 28.593 bezoekers, 670 leden (waarvan 57% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  7.883 uitleningen, 203 volgers op Twitter, 76 likes op Facebook.

Voor- en nadelen van de kou 21 februari 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
add a comment

Verwarming

De problemen met de verwarming zijn nu voorlopig opgelost, maar dat was tijdens de twee koude weken – ze lijken al weer  er weg – nog niet het geval en dus geen pretje voor de medewerkers. Gelukkig is hun motivatie om de bibliotheek toch open te houden zo groot, dat niemand er aan denkt om af te haken. Dan maar extra dikke sokken, een bodywarmer en een sjaal.

Dat het zo lang duurt voordat we een structurele oplossing hebben, is omdat de problemen wekenlang het gevolg leken te zijn van een te lage temperatuur van het aangevoerde water. De thermometer op de buis waarmee het water wordt aangevoerde gaf ’s morgens temperaturen van tussen de 20 en 35 graden aan, terwijl ongeveer 60 graden de bedoeling is. Maar wat blijkt: de thermometer functioneert niet goed. Het is nu de vraag wat qua resultaat, kosten en energieverbruik het beste is: het hele etmaal de verwarming aan of nieuwe radiatoren met een hoger vermogen. Het lijkt erop dat het de tweede optie is, maar voorlopig staan de radiatoren dag en nacht aan, zodat ze de snel afkoelende ruimte niet meer vanuit een lage stand hoeven op te warmen. Natuurlijk helpt het dat de buitentemperatuur nu weer ruim boven het vriespunt ligt.

Resultaten

De resultaten tot en met week 6 van 2012, zes maanden na de opening, zijn als volgt: 609 leden (waarvan 56% geen lid van de Bibliotheek Haarlem), 6179 uitleningen en 23.847 bezoekers. Het aantal bezoekers in week 5 en 6 was met respectievelijk 1245 en 1423 hoog, vanwege het onregelmatige treinverkeer als gevolg van de kou en de sneeuw. Het aantal uitleningen was in die weken echter niet hoger dan normaal. Een volgend bewijs dat ons meer moeten inspannen in de bibliotheek lenen en lid worden te stimuleren.

Catalogus

Voor de stationsbibliotheek hebben we gekozen voor de Bicat Snuffelcatalogus van HKa. Deze catalogus is ontwikkeld voor kleine collecties, die zij overzichtelijk en aantrekkelijk presenteert. Wat echter niet kan, is zoeken op titel of auteur. Dat is gedaan om te voorkomen dat een klant een grote kans heeft om wat hij op die manier zoekt niet te vinden, de collectie is immers klein. Probleem voor ons is nu dat opvallend veel klanten kenbaar hebben gemaakt de functie zoeken op auteur of titel te missen. We zullen nu eerst moeten beslissen of we al dan niet op deze wens/klacht ingaan. Wat weegt zwaarder: klanten de teleurstelling besparen dat iets wat ze zoeken niet in de collectie aanwezig is of tegemoet komen aan de signalen die we nu ontvangen? Wordt vervolgd.

Frankwatching

De Bibliotheek op het station is het afgelopen half jaar meerdere malen ook buiten de bibliotheekbranche genoemd als een voorbeeld van het inspelen op trends. De meest recente illustratie daarvan staat in een artikel op Frankwatching over de rol van nieuwe media in ons dagelijks leven. Rudy van Belkom van Imagobureau TINK! schrijft daarin:

“Verder zullen ‘location-crossovers’ steeds populairder worden. Denk hierbij aan de bibliotheek op het station. Onderweg naar het station met je mobieltje bestellen en op het station ophalen. Hierin kom je de consument tegemoet in haar behoefte aan authenticiteit (een echt boek i.p.v. tablet), zonder dat ze moeten zeulen met grote boeken. Want als je uit de trein stapt, lever je het boek gewoon weer in.”

Discussie

Op dit moment is er binnen de branche een discussie gaande over de Bibliotheek op het station. Start was het artikel van Chris Wiersma in Bibliotheekblad. Dit artikel werd aangehaald in WWW, de nieuwsbrief van Wim Keizer. Daarop volgde een WWW later een reactie van Bram Rietveld van de Bibliotheek Haarlem en als laatste een reactie op het weblog van zijn ex-collega Jan Klerk.

Er is mij van verschillende kanten geadviseerd ook een reactie te geven, al is het maar om het beeld van een aantal collega’s in het land dat de stationsbibliotheek alleen top-60-titels heeft te nuanceren. Ik zal zeker met een bijdrage komen, in de vorm van een feitelijke tussenbalans van de proef die op station Haarlem wordt uitgevoerd met als doel voor de hele branche nuttige informatie op te leveren over de geschiktheid van een vestiging op een station voor het werven van nieuwe leden en het positief profileren van de openbare bibliotheek. Even geduld a.u.b.

Internationaal Voorleesontbijt 20 januari 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: , , ,
add a comment

Sinds de Kinderboekenweek van vorig jaar sluiten we in Airport Library met activiteiten aan op een aantal landelijke leesbevorderingsacties. Uitgevoerd door ProBiblio’s creatief Karen Bertrams, gesponsord door NBD/Biblion en in samenwerking met CPNB.

Op 18 januari jl. deden we dat voor de derde keer ter gelegenheid van de nationale Voorleesdagen. Ook op Schiphol was er voor het eerst een Nationaal Voorleesontbijt, maar natuurlijk met een afwijkend karakter. Ten eerste is er niet voor een Bekende Nederlander gekozen, maar voor een piloot en een purser. En dan geen echte piloot en purser, maar twee acteurs. Ten tweede is het boek, Mama kwijt (A bit lost) van Chris Haughton, niet (alleen) in het Nederlands voorgelezen, maar vooral in het Engels en daarnaast nog in een paar andere talen. Het luisterend publiek bestond voornamelijk uit kinderen uit verschillende Afrikaanse landen. Sommige ouders vertaalden wat purser Patricia voorlas in de taal van het kind. Maar ook al kon een kind het verhaal misschien niet (helemaal) verstaan, de manier waarop purser Patricia vertelde en de grote extra illustraties die piloot Jons liet zien, maakten dat alle kinderen ademloos luisterden en meekeken.

Het ontbijt bestond uit stroopwafeltjes, ontbijtkoek en appelsap. Er is voorgelezen van 7.30 tot 9.45 uur aan in totaal zo’n zestig kinderen en hun ouders, en daarnaast nog aan een aantal volwassenen zonder kinderen.

Het was weer een prachtige activiteit, met name ook door de lokatie. Hoe vaak zal er op een luchthaven door twee (nep)bemanningsleden aan kinderen zijn voorgelezen? SchipholTV heeft er een filmpje van gemaakt en de Hoofddorpse Courant was er ook bij.

Airport Library nr. 5 (soort van)

Het is geen volledige bibliotheek maar op Helsinki Airport is een lounge geopend, waar ook boekenkasten zijn geplaatst en gelezen kan worden. In ieder geval neemt de rol van boeken en lezen op luchthavens nog steeds toe. Meer informatie vind je hier.

Favorite thing

Als uitsmijter nog een aardig artikel waarin Airport Library prominent optreedt, een top 10 van favoriete gratis voorzieningen op luchthavens. Airport Library is het vierde “thing”.

De harde resultaten na vijf maanden 13 januari 2012

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

De jaarwisseling is een mooi moment om een balans op te maken van de harde resultaten van de eerste vijf maanden van de Bibliotheek op het station Haarlem.

Leden

We sluiten 2011 af met 540 leden. Daarmee zitten we na 40% van de tijd op 50% van het aantal leden dat we begin augustus 2012, twaalf maanden na de opening, willen hebben. Het ledenbestand bestaat voor uit 54% uit klanten die bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem waren; we willen naar een percentage van 70%. Het ledenbestand bestaat dus uit 46% “tientjesleden”, leden van de Bibliotheek Haarlem die voor het lidmaatschap van de stationsbibliotheek 10 euro bij betalen. Vervolgens is 33% een nieuw lid met een jaarabonnement van 40 euro. De overige 21% van de leden kiest ervoor om zelf een tegoed op de ledenpas te zetten en per uitlening 2.50 euro te betalen. De verhouding die we  na twaalf maanden verwachten is 30% tientjesleden, 20% volledige leden en 50% transactieleden: veel meer transactieleden ten koste van tientjesleden, dus. Het ligt voor de hand dat de verhouding die kant opgaat, omdat de makkelijkst te werven leden, de tientjesleden, voor  een relatief groot deel al binnen zullen zijn. Dan de opbouw van het ledenbestand naar geslacht. Op basis van het kwantitatieve marktonderzoek dat is uitgevoerd, leek het haalbaar om meer mannen te trekken dan gemiddeld in de bibliotheeksector gehaald wordt. In plaats van het gemiddelde percentage in bibliotheken van 25% is het streven gericht op 40% mannen. Maar helaas: terwijl 50% van de treinforensen mannelijk is, trekken we in de stationsbibliotheek toch weer niet meer dan 25%. Dat percentage heeft hoger gelegen, maar de vrouwen hebben weer orde op zaken gesteld. Wat de leeftijdsopbouw van het huidige ledenbestand wordt ons streven weliswaar heel redelijk, maar nog niet geheel naar wens beloond:

 • Primaire doelgroep (25-50 jaar, geen lid Bibliotheek Haarlem): 33%
 • Secundaire doelgroep (25-50 jaar, lid Bibliotheek Haarlem): 27%
 • Tertiaire doelgroep  1 (jonger dan 25 jaar): 9%
 • Tertiaire doelgroep  2 (ouder dan 50 jaar): 31%.
Natuurlijk is iedere klant welkom, laat dat duidelijk zijn, maar we willen graag meer jongeren.

Bezoekers

Het aantal bezoekers was op 31 december 2011 17.795, dat zijn er 827 per week en 34,2 per openingsuur. We hebben vooraf geen doel of verwachting geformuleerd, waar we deze aantallen tegenaan kunnen zetten. Natuurlijk willen we het aantal bezoekers opvoeren. Interessant is ook de verdeling van de bezoekers over de dagen van de week. De maandag, woensdag en vrijdag zijn de rustigere dagen met alle drie 18% van het aantal bezoekers. Op de dinsdagen trekken we 22% en de drukste dag is donderdag met 23%. Dit lijkt een evenwichtig beeld, maar in de praktijk schommelen de percentages sterk per week: op de maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen de 12% en 25% en op de dinsdagen en donderdagen tussen de 17% en 29%. Kijken we naar de verdeling van het aantal bezoekers per ochtend- of avondspitsopenstelling, dan trekken de ochtenden – 40% van de totale openstelling: elke werkdag van 7 tot 9 uur – in totaal 30% van het aantal bezoekers. De avonden – 60% van de totale openstelling: elke werkdag van 16 tot 19 uur – trekken 70%. De avondopenstelling is dus drukker en dat is volgens verwachting. Tenslotte durf ik te zeggen dat het opleidingsniveau van de leden hoger is dan gemiddeld in een reguliere bibliotheek. Dat zie je ook aan het leengedrag, dat hieronder wordt gespecificeerd: relatief veel literatuur en binnen de rubriek Spanning voornamelijk de literaire thrillers.

Uitleningen

In de eerste vijf maanden zijn er 4671 boeken en tijdschriften uitgeleend. Dat zijn er o,26 per bezoeker en 9 per openingsuur. Op basis van het vooraf gestelde doel zitten we met het aantal uitleningen op 71% van wat we in de eerste twaalf maanden willen bereiken. Maar nu denk ik, zeker als je kijkt naar het aantal uitleningen per uur, dat we te laag hebben ingezet. De verdeling van de uitleningen over de diverse rubrieken is als volgt: Top 60 34%, Fictie/Literatuur 23%, Fictie/Spanning 11%, Fictie/Romantiek 4%, Fictie/Graphic novels 3%, Nonfictie/Wereld 9%, Nonfictie/Ik 6%, Nonfictie/Werk 5%, Nonfictie/Thuis 3%, Tijdschriften 2%. De eerste drie zijn de grote rubrieken met een behoorlijke collectie. De andere rubrieken zijn duidelijk kleiner in omvang; de rubriek Wereld steekt daar qua uitleningen uit.

Acties

De proefperiode is gelukkig nog jong, want er valt nog veel te doen. Het marketingplan dat in de maak is, moet leiden tot meer leden, met name mannen tussen de 25 en 50 jaar die geen lid zijn van de Bibliotheek Haarlem. Daarmee stijgt het aantal uitleningen (absoluut en per openingsuur) en komen de verhoudingen binnen het ledenbestand t.a.v. soorten abonnementen, geslacht en leeftijd meer in lijn met de gestelde doelen. Daarnaast moet het streven gericht zijn op het verhogen van het aantal uitleningen per bezoeker. Er gaan nog teveel bezoekers weg zonder iets te lenen, zo’n drie op de vier. Voor een deel zijn dat bezoekers die geen lid zijn, waarmee ook duidelijk wordt dat daar nog gemakkelijk bereikbaar potentieel zit. Het zal trouwens mogelijk wel zo zijn dat meer dan in reguliere bibliotheken een klant ’s ochtends in de haast snel een boek inlevert en pas in de avond de tijd neemt om een nieuw boek te lenen. Daarmee zijn er voor een enkele uitlening twee bezoeken nodig. Een belangrijk onderdeel van de marketing zal instore-marketing zijn, in combinatie met het nog gemakkelijk maker om lid te worden. Daar doen we nog nauwelijks iets aan.

Te koel of niet te koel, dat is de vraag 22 december 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Evaluatie bouw en inrichting

Met inrichtingsontwerpbureau JosdeVries en bouwmanagementbureau RBM hebben we alle bouw-en inrichtingszaken van de Bibliotheek op het station Haarlem nabesproken, zowel wat betreft het project als het resultaat. De tevredenheid overheerst, maar er zijn toch ook punten die we bij eventuele volgende stationsbibliotheken anders gaan aanpakken, zoals stroomlijning van contacten op enkele onderdelen en enkele wijzigingen t.a.v. leveranciers. De onderlinge samenwerking met JdV en RBM is geheel naar wens verlopen, met deze partijen gaan we graag verder.

De volgende stap is een mogelijke aanpassing van de inrichting. Ook JdV vindt dat de inrichting nog iets warmer moet en doet daarvoor binnenkort een voorstel. Mooi dat JdV daar zelf mee gekomen is, want de enkele personen die kritiek op de inrichting hebben geuit, vinden die wat te koel. Maar we zullen het voorstel van JdV kritisch beoordelen, want het moet wel echt om verbeteringen gaan van de al zo fraaie bibliotheek.

Vlamingen op bezoek

Op 13 december bezochten onder leiding van Rob Bruijnzeels zeventien Vlaamse bibliothecarissen de Bibliotheek op station Haarlem. Het bezoek was onderdeel van een meerdaagse toer langs Nederlandse bibliotheken. Het bezoek vond plaats aan het einde van een lange dag, maar ook los daarvan had ik het idee dat de Vlamingen niet precies wisten wat ze ervan moesten denken. Ze vonden ‘m interessant en mooi, maar ook wel “commercieel”.

Publiciteit

Met het persbericht over het vijfhonderdste lid hebben we weer zo’n beetje alle Haarlemse dag- en weekbladen gehaald. Dat blijven toch de belangrijkste media om de bezoekers- en ledenaantallen te stimuleren. Hoewel ook het artikel in Spoor, het magazine voor vaste klanten van de NS (oplage 130.000 ex.), nieuwsgierigen naar de Bibliotheek op station heeft getrokken.

Volgende lokaties

Een van de regiomanagers van de NS benaderde ons met de vraag of interesse was voor een bibliotheek op station Naarden-Bussum. Hoewel de NS hele aantrekkelijke financiële voorwaarden bood, is de Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum niet op het aanbod ingaan, met name vanwege budgettaire redenen. Nu is station Naarden-Bussum naar mijn mening ook te klein voor een volledige, rendabele  stationsbibliotheek: het aantal dagelijkse in- en uitstappers bedraagt 12.000 – Haarlem heeft er driemaal zo veel – en de aangeboden ruimte is wat omvang betreft vergelijkbaar met Haarlem, tussen de 150 en 200 m2. De ruimte wordt nu gehuurd door een muziekschool, maar NS wil liever een bestemming die service biedt aan de reizigers.

Dezelfde regiomanager heeft intussen alweer een tweede station aangeboden, dat veel interessanter is. De ruimte komt helaas pas in 2016, als het station geheel is vernieuwd, beschikbaar. Maar toch: het laat zien dat er ook door de verschillende regiomanagers al aan ons gedacht wordt.

Een mening uit ander hoek

Voor een kijk op de stationsbibliotheek uit een andere hoek, is dit artikel aardig.

Resultaten

Op 16 december, aan het einde van de negentiende week,  stonden de tellers van de Bibliotheek op het station Haarlem als volgt: 16.286 bezoekers, 522 leden (waarvan 55% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  4124 uitleningen, 256 media-uitingen, 157 volgers op Twitter, 64 likes op Facebook.

Tenslotte een heel kort bericht over Airport Library

De redactie van Guiness Book of World Record heeft foto’s van Airport Library opgevraagd met het oog op vermelding in de editie 2013. Geinig toch?

500 leden 9 december 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Vier maanden na de opening heeft de Bibliotheek op het station Haarlem het 500e lid ingeschreven. Daarmee liggen we op koers. We hebben nu nog acht maanden om de resterende 590 leden te werven en zo de ledendoelstelling voor het eerste jaar te halen. We zullen er natuurlijk harder aan moeten trekken dan bij de eerste 500 leden.

Andere resultaten na vier maanden (einde 17e week): 3.557 uitleningen, 14.466 bezoekers, 152 volgers op Twitter, 63 vrienden op Facebook en 250 media-uitingen.

Gesprek met NS

Op 5 december vond ook het eerste gesprek met onze nieuwe contactpersoon bij NS plaats. Hij is de accountmanager voor alle voorzieningen die op minimaal drie stations zijn gevestigd. Hij was zeer te spreken over de eerste stationsbibliotheek en gaat voor eventuele vestigingen op andere (kleinere) stations nadenken over mogelijke combinaties met andere voorzieningen op het gebied van media en horeca. Hij bood ook aan te onderzoeken of de NS een koffieautomaat in de stationsbibliotheek kan plaatsen ter vervanging van de huidige automaat, waarvan we de kwaliteit niet hoog genoeg vinden. We zijn al enige tijd op zoek naar een beter alternatief, maar hebben dat nog niet gevonden.

Retailgoeroe 

In de week van 1 december was ik met twintig collega’s uit het land op studiereis naar Londen. Onder leiding van stratoloog en retailgoeroe (o.a. ex-Bijenkorf) – een benaming van de accountmanager van NS – Pim van den Berg bezochten we onder meer een aantal opvallende en goed doordachte  winkels, markten en horecagelegenheden. Hij vertelde dat stations steeds belangrijker worden als centra van retail en dienstverlening. Nu ligt de nadruk nog op winkels en horeca, maar hij voorspelt dat diensten zullen volgen. We bezochten onder meer het prachtig gerenoveerde St. Pancrasstation met in het souterrain een volledige winkelstraat.

Ik vroeg Pim van den Berg om de Bibliotheek op station Haarlem te komen bekijken en beoordelen en dat heeft hij direct gedaan. Hij vind het een mooi en helder ingerichte ruimte, maar te clean; hij mist ‘warmte’. Dat kan wat hem betreft worden opgelost door andere tafel en stoelen in de rustruimte, het aanbrengen van een of enkele sfeerlampen en meer en warmere fotografie.

Volgende week evalueren we de stationsbibliotheek met inrichtingsontwerper JosdeVries. Met het commentaar en de suggesties van Pim van den Berg heb ik wat extra materiaal voor discussie.

Voor een schat aan foto’s van retail over de hele wereld moet je de beeldbank eens bekijken op zijn website Perspectives.nl.

Belangstelling

Afgelopen week was er een vertegenwoordiging van CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn, o.a bibliotheek) op bezoek. Enerzijds lieten ze zich informeren over de Bibliotheek op het station, anderzijds boden ze ons hun dienstverlening op het gebied van snelle levering van actuele media aan. Zou nog een mooie samenwerking kunnen worden.

Ook werd bekend dat er een delegatie van zes bibliotheekdirecteuren uit Overijssel op bezoek wil komen. Ze zijn zeer welkom. Interessant dat zich gezamenlijk willen oriënteren. Zou een mooi netwerkje kunnen worden.

Gardermoen 25 november 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Bezoek uit Noorwegen

Gardermoen is de fraaie naam van de internationale luchthaven van Oslo. Op woensdag 23 november was de directeur van de bibliotheekorganisatie met Gardermoen in het werkgebied  op bezoek om alle ins en outs van Airport Library te weten te komen. Zij gaat namens de Noorse openbare bibliotheken proberen een bibliotheek op Gardermoen te realiseren.

Zij heeft al contact gehad met mensen van de luchthaven en merkt dat ze nog wel wat overtuigingskracht zal moeten inbrengen. Waar Schiphol al een fase verder is, is Gardermoen nog puur commercieel ingesteld en richt zich voornamelijk op winkelvoorzieningen. Aan het idee van een bibliotheek moet men nog wennen. Ik hoop dat ze met genoeg munitie weer naar Noorwegen is teruggekeerd.

Fort Lauderdale

Op de luchthaven van Fort Lauderdale (VS) worden sinds kort door de plaatselijke bibliotheek e-books uitgeleend. Via een QR-code kunnen passagiers een e-book op hun device downloaden. Zitten wij ook al een tijdje aan te denken, maar dan zitten we natuurlijk wel weer aan oude titels vast. We zien meer in het op een andere manier gebruikmaken van de QR-techniek, bijvoorbeeld als vervanging voor het TankU-downloadscherm. We hebben besloten de TankU te vervangen door een tweede foto-expositiescherm, omdat door een juridisch conflict tussen leverancier DOK Delft en producent Encage de TankU al maanden op zwart doet staan. We hebben daarom tot onze spijt een besluit moeten nemen.

Nederland Leest

Met een financiële bijdrage van NBD Biblion zijn we dit najaar begonnen met een activiteitenprogramma rond de landelijke leesbevorderingsacties. Zo vond in oktober in Airport Library de Kinderboekenweek Afterparty plaats en was er op 11 november een actie rond Nederland Leest. Alleen al de plek maakt van elke actie iets bijzonders, weten we nu. Al die verschillende mensen met hun verhalen en de opvallende bereidheid om ze te vertellen. Klik hier voor een kort verslag met dito filmpje.