jump to navigation

Guinness World Records 26 oktober 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Airport Library is opgenomen in Guinness World Records 2013. Eerder dit jaar werden we er al voorbereid toen we werden gebeld door de redactie. Maar het is toch wel een grappig moment om het daadwerkelijk op papier te zien, nu het boek is uitgekomen. Het hele korte artikeltje staat in de rubriek Luchthavens in het hoofdstuk Techniek. De bibliotheek wordt aangehaald als de grootste bibliotheek op een luchthaven. Dat is natuurlijk wat onzinnig, maar de eerste … kennen ze niet bij Guinness. Er zijn intussen twee andere luchthavenbibliotheken geopend, beide in Taiwan, en enkele  “boekhoeken”. Geen idee hoe groot die zijn.

Facebook

Sinds kort zijn we serieus begonnen met Airport Library op Facebook. We maken al langer gebruik van een Twitter-account, maar dat is natuurlijk meer voor korte berichten over de bibliotheek op Schiphol en ook voor berichten over de Nederlandse cultuur in het algemeen. De volgers vormen een internationaal gezelschap.

De Facebook-pagina is vooral gericht op Nederlandse vakgenoten. We willen hen vertellen wat er in en rond Airport Library gebeurt. Airport Library is immers een vestiging van gezamenlijke Nederlandse bibliotheken, een hele bijzondere vestiging. We willen dat Nederlandse bibliotheken dat ook nog meer zo gaan voelen. Maar omdat we ook veel belangstellenden in het buitenland hebben, is de voertaal Engels.

Zoals je kunt zien, kunnen we nog wel wat likers gebruiken. Schroom dus niet!

Wall Street Journal

Als uitsmijter een citaat ut de Online Wall Street Journal van 10 september jl.:

Houri says that U.S. airports can learn from successful “airport city” models overseas such as Schiphol Airport in the Netherlands, the fourth busiest airport in Europe. Schiphol features an extensive shopping center outside customs accessible by passengers and non-travelers, a museum, and the world’s first permanent airport library. In 2012, Schiphol was named Europe’s Best Airport and was the only airport outside Asia to be ranked in the world’s top five airports.

Ja, ja, we worden genoemd …

Advertenties

Een jaar stationsbibliotheek 23 augustus 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Resultaten

Afgelopen 8 augustus bestond de Bibliotheek op het station Haarlem één jaar. Dat vraagt weer om een stand van zaken van de belangrijkste behaalde resultaten. Daarvoor gebruik ik de resultaten per 31 juli, dus van een jaar minus een week.

Leden

Het aantal leden was per 31 juli 797. Dat is 73% van het beoogde aantal leden (1090). Ik meldde al in een eerder bericht dat het werven van meer leden prioriteit heeft, dat we daarop nog steviger gaan inzetten. Het aantal neemt nog steeds elke week toe, maar niet genoeg om de doelstelling te halen. Nieuwe ijkdatum is 1 februari 2013, anderhalf jaar na opening; we willen dan ruim 1300 leden hebben. Op het programma staan onder meer een jubileumfeest op 21 september – een jaar nadat de stationsbibliotheek officieel openging – en een member-get-memberactie (gebruikmakend van de hoge klanttevredenheid). We weten intussen na een steekproef onder 380 bezoekers van station Haarlem dat ruim de helft van de bezoekers de bibliotheek nog niet kent, veel meer dan we verwachtten. Meer bekendheid generen is dus essentieel.

Van de 797 leden was 42,5% bij inschrijving lid van de Bibliotheek Haarlem e.o. Deze leden betalen 10 euro per jaar bovenop hun lopende abonnement . Van de overige 57,5% nieuwe leden heeft 42,5% gekozen voor een jaarabonnement van 40 euro en 57,5% voor lenen op saldo (zie hieronder).

Bezoekers

Het aantal bezoekers was per 31 juli 40.675. In werkelijkheid zijn het er zeker honderden meer, omdat we sinds dit voorjaar ook de achterdeur openzetten en daar nog geen bezoekersteller hebben geïnstalleerd. We hebben vooraf geen doelstelling t.a.v. het aantal bezoekers gesteld.

Uitleningen

Het aantal uitleningen bedroeg per 31 juli 13.685, dat is nagenoeg het dubbele van de doelstelling (6.625). Het aantal uitleningen per lid is dus flink hoger dan verwacht, terwijl de meeste leden per bezoek één boek meenemen. De belangstelling voor titels uit de Bestseller 60 was kleiner dan verwacht, maar Bonita Avenue werd afgelopen jaar het meest geleend.

Media-uitingen

Het aantal media-uitingen ligt rond de 275. De doelstelling – niet voor het eerste jaar, maar voor de hele pilotperiode van twee jaar – is 75. Hoogtepunt waren de NOS Journaals op 21 september 2011.

Meer informatie over resultaten

Ik hoop in de vorm van een artikel in Bibliotheekblad later dit jaar meer te publiceren over de behaalde resultaten. Daarin dan ook aandacht voor de collectieanalyse waaraan wordt gewerkt en voor het klanttevredenheidsonderzoek dat dit najaar wordt gehouden. En medio volgend jaar, als de pilot is afgesloten, zal er een uitgebreide rapportage verschijnen. Dan zullen de resultaten ook tegen de kosten van de stationsbibliotheek worden afgezet.

Facebook

Ik heb ervaren wat het effect is als je serieus werk maakt van een Facebook-pagina. Daarmee zijn we in juli gestart en in enkele weken is het aantal likes, dat lang rond de 70 bleef hangen, toegenomen tot bijna 400! Daarmee kan de kleine Bibliotheek op het station zich meten met grote stadsbibliotheken. Mooi is ook dat de interactiviteit met de bezoekers van de pagina sterk is toegenomen.

Hiermee is bij mij trouwens ook het besef gegroeid dat samenwerking t.a.v. het maken van berichten voor sociale media zinvol kan zijn. Het kost veel tijd en veel van de berichten die we plaatsen op de Facebook-pagina van de stationsbibliotheek zijn algemeen en zouden ook door andere bibliotheken kunnen worden gebruikt, als aanvulling op de meer lokaal gebonden berichten. Nu stoppen we relatief veel tijd in de Facebook-pagina van een kleine bibliotheek. We doen daarmee wel zelf ervaring op met wat wel en niet werkt op Facebook en kunnen die weer gebruiken bij de ondersteuning van bibliotheken.

Lenen op saldo

Ook aardig: de Bibliotheek Kennemerwaard neemt van de stationsbibliotheek het lenen op saldo over. Daarbij neemt de klant een lenerspas, zet daar zelf een tegoed op – via de website van de bibliotheek en met gebruikmaking van Ideal – en betaalt een vast bedrag per uitlening. De Bibliotheek op het station fungeert graag als laboratorium voor innovatie en zal die functie zelfs nog versterken om voor meer bibliotheken in Nederland zinvol te zijn. Bedoeling is onder meer om alle digitale marketingtools die bij ProBiblio i.s.m. de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken worden ontwikkeld in de stationsbibliotheek te implementeren en te testen.

Reportage Airport Library in Trouw

Tenslotte voor degenen die het nog niet hebben gelezen het mooie artikel over Airport Library in Trouw, dat goed weergeeft hoe het er in de bibliotheek op Schiphol aan toegaat.

De toekomst van Airport Library 8 juni 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Gisteren hebben we met Schiphol Group gesproken over de toekomst van Airport Library. ‘We’ dat zijn twee leden van de stuurgroep Airport Library – Adriaan van Geest van de Bibliotheek Haarlemmermeer en Lydia de Jong van ProBiblio – en schrijver dezes. Aanleiding is dat op 1 juli 2013 de eerste contractperiode afloopt. Airport Library bestaat dan 3 jaar. Drie jaar geleden was de financiële situatie beter en we hadden dan ook een vervelende boodschap voor Schiphol. Vanaf medio 2013 krijgen we geen OCW-subsidie meer en wil ook het netwerk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken haar bijdrage afbouwen.

Zonder deze bijdragen is er nog maar voor een klein deel dekking van de kosten van Airport Library. Onze concrete vraag aan Schiphol was om sowieso de bijdrage die we nu aan de luchthaven betalen op nul te zetten, waarmee zij in één keer de bulk van de kosten betaalt. De bijdrage betalen we voor huur, schoonmaak, onderhoud van de inventaris, beveiliging, datalijnen en afschrijving van vrijwel alle investeringskosten, die Schiphol heeft betaald. Vervolgens presenteerden we twee scenario’s voor de dekking van de overige kosten: of wij exploiteren de bibliotheek en zorgen zelf voor de financiering van de kosten daarvan of wij exploiteren de bibliotheek in opdracht van Schiphol en sturen daarvoor een rekening.

Schiphol was duidelijk voorbereid op ons nieuws en had haar reactie dan ook al klaar. Ze wil – net als wij – Airport Library graag voortzetten en er zelf nog meer gaan organiseren en positieve waardering en publiciteit aan ontlenen dan nu het geval is. Maar wil niet nu al toezeggen dat zij (een groter deel van) de kosten op zich neemt. Schiphol heeft voorgesteld om actief op zoek te gaan naar een of meer sponsors die zich aan Airport Library willen verbinden. Zij acht de kans op slagen zeker aanwezig. De nu gekozen constructie noemt Schiphol “sponsored branding”.

Er is nu concreet afgesproken dat we samen een lijst van potentiële sponsors opstellen en die samen gaan benaderen. Beide partijen komen met een eigen lijst die we in de zomer tot een gezamenlijke lijst smeden. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat dit traject gaat opleveren, zeker in deze moeilijke tijden. Bovendien lijkt het me leerzaam om dit traject samen met Schiphol te doen.

Suggesties voor mogelijke sponsors zijn van harte welkom!

Uit het gastenboek

Om te laten zien dat we niet voor niets proberen het bestaan van Airport Library te verlengen, staat hieronder een bloemlezing van berichten die in de maand mei in het digitale gastenboek van Airport Library zijn achtergelaten.

Marcelina: Interesting airport

Very nice place, i’ve never been to such an unique airport before.

Sofia: Best airport ever

Once a month i’m at this airport and i love it, so many nice ideas..you wont get boring:)

Francisco Castellan

Super idea that should be passed to other more boring airports. Thanks.

Sara: Awesome

This is a beautiful airport and the airport library is a fantastic place to sit between flights. Thank you!

Elerin U: Wonderful

The best corner in an airport I have ever seen. Thank you!

Ali: Love this

I’m from Vancouver and i will definitly suggest this for any airport.

Joanne Connolly:

What a great find, if only all airports had this it is a great way to relax!!!! Love it.

Hilda K, Uganda

I fly via Amsterdam once every month. Today I discovered this corner…….how great!!!!! I am fascinated at the calmness the library brings to the traveller. Well done…..!!!!

Giulia Baldissera

Great! fantastic!! A wonderful idea and an excellent realisation!!!

Natalia Antonia

A very good idea. Bring the books to the airport. I will suggest the idea in my country, Portugal.

Jonathan R

Fabulous space; the design of the library area is calming and inviting. If only our airports in the US had this sense of élan and european flair! The experience at Schiphol makes me look forward to visiting Amsterdam with the family.

Huudy: I Amsterdam…

Love the library. Love the airport. Made my trip a memorable one. Thank you Amsterdam…

Internationaal Voorleesontbijt 20 januari 2012

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: , , ,
add a comment

Sinds de Kinderboekenweek van vorig jaar sluiten we in Airport Library met activiteiten aan op een aantal landelijke leesbevorderingsacties. Uitgevoerd door ProBiblio’s creatief Karen Bertrams, gesponsord door NBD/Biblion en in samenwerking met CPNB.

Op 18 januari jl. deden we dat voor de derde keer ter gelegenheid van de nationale Voorleesdagen. Ook op Schiphol was er voor het eerst een Nationaal Voorleesontbijt, maar natuurlijk met een afwijkend karakter. Ten eerste is er niet voor een Bekende Nederlander gekozen, maar voor een piloot en een purser. En dan geen echte piloot en purser, maar twee acteurs. Ten tweede is het boek, Mama kwijt (A bit lost) van Chris Haughton, niet (alleen) in het Nederlands voorgelezen, maar vooral in het Engels en daarnaast nog in een paar andere talen. Het luisterend publiek bestond voornamelijk uit kinderen uit verschillende Afrikaanse landen. Sommige ouders vertaalden wat purser Patricia voorlas in de taal van het kind. Maar ook al kon een kind het verhaal misschien niet (helemaal) verstaan, de manier waarop purser Patricia vertelde en de grote extra illustraties die piloot Jons liet zien, maakten dat alle kinderen ademloos luisterden en meekeken.

Het ontbijt bestond uit stroopwafeltjes, ontbijtkoek en appelsap. Er is voorgelezen van 7.30 tot 9.45 uur aan in totaal zo’n zestig kinderen en hun ouders, en daarnaast nog aan een aantal volwassenen zonder kinderen.

Het was weer een prachtige activiteit, met name ook door de lokatie. Hoe vaak zal er op een luchthaven door twee (nep)bemanningsleden aan kinderen zijn voorgelezen? SchipholTV heeft er een filmpje van gemaakt en de Hoofddorpse Courant was er ook bij.

Airport Library nr. 5 (soort van)

Het is geen volledige bibliotheek maar op Helsinki Airport is een lounge geopend, waar ook boekenkasten zijn geplaatst en gelezen kan worden. In ieder geval neemt de rol van boeken en lezen op luchthavens nog steeds toe. Meer informatie vind je hier.

Favorite thing

Als uitsmijter nog een aardig artikel waarin Airport Library prominent optreedt, een top 10 van favoriete gratis voorzieningen op luchthavens. Airport Library is het vierde “thing”.

Gardermoen 25 november 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Bezoek uit Noorwegen

Gardermoen is de fraaie naam van de internationale luchthaven van Oslo. Op woensdag 23 november was de directeur van de bibliotheekorganisatie met Gardermoen in het werkgebied  op bezoek om alle ins en outs van Airport Library te weten te komen. Zij gaat namens de Noorse openbare bibliotheken proberen een bibliotheek op Gardermoen te realiseren.

Zij heeft al contact gehad met mensen van de luchthaven en merkt dat ze nog wel wat overtuigingskracht zal moeten inbrengen. Waar Schiphol al een fase verder is, is Gardermoen nog puur commercieel ingesteld en richt zich voornamelijk op winkelvoorzieningen. Aan het idee van een bibliotheek moet men nog wennen. Ik hoop dat ze met genoeg munitie weer naar Noorwegen is teruggekeerd.

Fort Lauderdale

Op de luchthaven van Fort Lauderdale (VS) worden sinds kort door de plaatselijke bibliotheek e-books uitgeleend. Via een QR-code kunnen passagiers een e-book op hun device downloaden. Zitten wij ook al een tijdje aan te denken, maar dan zitten we natuurlijk wel weer aan oude titels vast. We zien meer in het op een andere manier gebruikmaken van de QR-techniek, bijvoorbeeld als vervanging voor het TankU-downloadscherm. We hebben besloten de TankU te vervangen door een tweede foto-expositiescherm, omdat door een juridisch conflict tussen leverancier DOK Delft en producent Encage de TankU al maanden op zwart doet staan. We hebben daarom tot onze spijt een besluit moeten nemen.

Nederland Leest

Met een financiële bijdrage van NBD Biblion zijn we dit najaar begonnen met een activiteitenprogramma rond de landelijke leesbevorderingsacties. Zo vond in oktober in Airport Library de Kinderboekenweek Afterparty plaats en was er op 11 november een actie rond Nederland Leest. Alleen al de plek maakt van elke actie iets bijzonders, weten we nu. Al die verschillende mensen met hun verhalen en de opvallende bereidheid om ze te vertellen. Klik hier voor een kort verslag met dito filmpje.

Publiciteitsexplosie in Rusland 25 oktober 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
add a comment

Ook de Russische media hebben belangstelling voor de Bibliotheek op het station. Tientallen Russische websites hebben een bericht opgenomen. Waarschijnlijk is het begonnen met een bericht op Netherlands.russiaregionpress.ru op 5 oktober, dat werd overgenomen door Independant-news.ru op 7 oktober. Independent is als grootste mediabedrijf in Rusland de nieuwsleverancier van vele media en dus volgde een ware explosie op 7 oktober en de dagen erna. Niet alleen de stationsbibliotheek, maar ook Airport Library krijgt aandacht. Als je nu via Google op trefwoord ProBiblio Russischtalige sites zoekt, levert dat 1140 hits op. Altijd weer interessant om de gang van nieuws te volgen.

Met een specifieke krant hebben we ook daadwerkelijk een paar keer contact gehad en dat heeft tot een groot artikel geleid dat op 14 oktober verscheen. Het betreft Vedomosti, een financieel dagblad. De journaliste gaf aan dat ze wenste dat er in haar land zulke bijzondere culturele projecten zouden zijn. Alleen jammer dat ze de feiten over de Bibliotheek op het station en Airport Library een paar door elkaar haalt.

Peiling Bibliotheekblad

Gedurende een week heeft er op de homepage van Bibliotheekblad een poll gestaan die lezers uitnodigde om zich kritisch over de stationsbibliotheek uit te laten. Dit op basis van de stelling: de Bibliotheek op het station doet afbreuk aan het profiel van de openbare bibliotheek. De meerderheid van de respondenten is het met de stelling eens. Het beeld ontstaat met name van een bibliotheek die door de keuze voor een retailinrichting en een actuele collectie de waan van de dag volgt en het wezen van de bibliotheek geweld aan doet. We zijn ons van de valkuilen bewust en vatten de kritiek op als een waarschuwing om het wezen van de bibliotheek niet uit het oog te verliezen.

De Bibliotheek op het station heeft de functie van een aantrekkelijke voorpost van de Openbare Bibliotheek. De keuze voor een retailinrichting is ingegeven door de wens de collectie aantrekkelijk te presenteren, maar frontale presentatie versnelt ook het zoekproces van de klant met weinig tijd. En de keuze voor actualiteit is niet vanzelf een keuze voor populaire boeken. Ook binnen een actueel aanbod is nog genoeg ruimte voor breedte, kwaliteit en diepgang. Niemand kan volhouden dat er de laatste twee jaar geen boeken met kwaliteit en diepgang zijn verschenen. De collectie is op dit moment nog niet optimaal, maar daar wordt hard aan gewerkt. We moeten nog wat meer beeld krijgen waar de belangstelling van de klanten ligt.

De klanten laten in ieder geval blijken de presentatie en actualiteit van de collectie zeer te waarderen. Als ik in de bibliotheek aanwezig ben, valt het me op hoeveel mensen dat actief kenbaar maken. Onder meer het hoofd van de informatievoorziening van het Ministerie van Economie, die op bezoek was om foto’s van de inrichting te maken omdat ze aan de slag is met het moderniseren en aantrekkelijker maken van de bibliotheek op het ministerie.

Resultaten stationsbibliotheek

Op 21 oktober, aan het einde van de elfde week,  stonden de tellers als volgt: 9542 bezoekers, 403 leden (waarvan 53% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  1906 uitleningen, 245 media-uitingen, 129 volgers op Twitter.

Pop-up libraries

En dan tot slot nog een aardig artikel in het Engelse magazine Catch over pop-up libraries met veel aandacht voor Airport Library en Strandbibliotheek (pagina 7).

Airport Library nr. 3 10 september 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Ook de derde luchthavenbibliotheek staat in Taiwan. Na de opening van de Airport e-Library op Taoyuan International Airport in maart van dit jaar – zie mijn bericht “Airport Library nr.2” – is in juni op Songshan International Airport de Airport Intelligent Library geopend. (Merk op hoe de twee hun best doen op net even anders te heten.)

Grappig is dat de luchthavenbibliotheek op Songshan veel meer lijkt op onze eigen Airport Library. Waar de e-Library op Taoyuan vooral een showcase is van de Taiwanese computerindustrie is de bibliotheek op Songshan een etalage van Taiwan als geheel. De directeur van de openbare bibliotheek van Taipeh, exploitant van de luchthavenbibliotheek, geeft in een interview met The Taipei Times ook aan dat ze een voorbeeld aan Airport Library Schiphol hebben genomen.

Toch pakken ze zaken weer anders aan: de collectie is veel groter – 10.000 banden, waaronder reisgidsen, taalgidsen en boeken over cultuur – en het is een uitleenbibliotheek! Sterke koffie. De bibliotheek is ook onbemand en gebaseerd op zelfbediening.

Weer ‘ns even een update 7 juli 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Het vorige bericht is alweer van een tijdje geleden, maar nu is er aanleiding om een nieuw bericht aan Airport Library te wijden.

Nog meer Amerikaanse publiciteit

De eerste aanleiding is de publicatie van aardig artikel over Airport Library op de voorpagina van de nieuwsbrief over marketing van Amerikaanse bibliotheken. Deze nieuwsbrief verschijnt zowel in print als digitaal.

Ik schreef al in een eerder bericht over de auteur van het artikel, tevens hoofdredacteur van de nieuwsbrief, die zo benieuwd was hoe wij het voor elkaar hebben gekregen zoveel publiciteit in de VS te krijgen.  Het artikel is de weerslag van een gesprek dat ik in april met de auteur op Schiphol had. Grappig was dat zij zelf haar paspoort in het hotel in Rotterdam had laten liggen en alleen haar man mee mocht om Airport Library te bekijken.

De mening van 4800 reisagenten

Deze internationale groep professionals heeft Schiphol als beste luchthaven ter wereld gekozen. En wat zo aardig is: in de argumentatie wordt Airport Library met name genoemd als medebepalend voor de verkiezing.

Met de publiciteit rondom de verkiezing nadert Airport Library alweer de 150 media-uitingen sinds 1 januari dit jaar.

Sponsoring NBD/Biblion

Een tweede aanleiding is dat NBD/Biblion een sponsoraanvraag heeft gehonoreerd voor het kunnen uitvoeren van een activiteitenprogramma rond een aantal grote landelijke leesbevorderingsacties. We gaan daarmee nu aan de slag, in samenwerking met CPNB. Eén van de ideeën: de president-directeur van Schiphol, leest tijdens de Nationale Voorleesdagen de aanwezige kinderen in Airport Library voor uit een Kikker-boek van Max Velthuijs.

Business as usual

Voor het overige loopt het naar wens in Airport Library. De collectie wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid met vooral muziek en filmpjes, het bezoek blijft goed, de waardering van de bezoekers blijft positief. Een probleem zijn nu wel weer de iPads die na periode van goed functioneren nu op drukke momenten hinder ondervinden van teveel concurrentie op de accesspoints door de vele extra internetters als gevolg van het de invoering van gratis wifi op Schiphol. Daardoor zijn de iPads soms traag. Wordt door Schiphol aan gewerkt, wij moeten ze vooral op tempo houden.

Airport book corners 22 april 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Een maand na de opening van de tweede luchthavenbibliotheek, op Taoyuan Airport bij de Taiwanese hoofdstad Taipeh, zijn we erachter gekomen dat sinds een jaar geleden al op een andere Aziatische luchthaven bibliotheekdiensten worden aangeboden. Op King Khaled International Airport bij de Saoedi-Arabische hoofdstad Riaad is door de stedelijke King Abdul Aziz Public Library een airport book corner ingericht.

Op basis van het succes van deze voorziening heeft de KAAPL besloten om ook op de andere luchthavens in Saoedi-Arabië boekenhoeken in te richten. Ook is er het plan leesfaciliteiten te plaatsen op andere openbare plaatsen als trein- en busstations en havens.

Interessant is dat net als Airport Library op Schiphol ook de airport book corners als doel hebben buitenlanders een beeld te geven van kennis en cultuur van, in dit geval, Saoedi-Arabië.

100.000 bezoekers in 2010 19 april 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Deze week is het jaarverslag van Airport Library over 2010 gepubliceerd en verspreid onder alle inhoudelijke en financiële partners. Ik noem hier de belangrijkste cijfers.

-100.000 mensen hebben Airport Library in de periode juli-december 2010 bezocht. Dit aantal komt overeen met het  doel dat we pas in het derde jaar wilden bereiken.

-Bezoekers hebben op de iPads in totaal 93.567 filmpjes bekeken en muziekstukken beluisterd.

-De informatieve website over Airport Library is door  3666 unieke personen uit 59 landen  bezocht. Samen waren zij goed voor 19.400 pageviews. Na Nederland was Japan het belangrijkste land van herkomst van bezoekers.

-In minimaal 600 media-uitingen uit 35 verschillende landen is aandacht besteed aan Airport Library.

-16 culturele instellingen leverden een bijdrage aan de collectie.

-Een kleine 3% van de collectie, zo’n 35 van de 1250 boeken, is verdwenen. Daarmee is bevestigd dat beveiliging vele malen duurder was geweest.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar het volledige jaarverslag, dat is te vinden op www.airportlibrary.nl, onder Feiten en cijfers.