jump to navigation

Linkse hobby 9 november 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Niet het Beste bibliotheekproject 2011


Ik vind dat ik er eigenlijk niet omheen kan om op deze plek te reageren op de uitslag van de verkiezing Beste bibliotheekproject 2011, ook al doe ik dat met enige tegenzin. Natuurlijk hadden we graag gewonnen. Dat dit niet gebeurd is, is jammer, maar wat me dwars zit is dat in Bibliotheekblad als reden wordt genoemd dat de collectie van de Bibliotheek op het station alleen maar uit bestsellers bestaat. Dat is namelijk niet waar. Wel waar is dat er alleen actuele boeken staan, maar dat is wat anders. Binnen het actuele aanbod kiezen we ook voor titels waarvan bij verschijnen allerminst zeker is dat het een bestseller wordt. Van de titels is de collectie graphic novels weten we zelfs zeker dat het geen bestsellers worden.

Waren de juryleden nou gewoon maar komen kijken in plaats van een besluit te nemen op basis van het projectplan. Desondanks leggen we het signaal niet naast ons neer en zullen wij ons nog bewuster zijn van de wenselijkheid de collectie breed te houden. We zien trouwens dat ook de klanten van de stationsbibliotheek dat waarderen, want het aandeel bestsellers in het aantal uitleningen neemt af. Ook de klanten waarderen dus een bredere collectie.

En zeer sympathiek: het felicitatie- annex troostboeket van ILGE, de sponsor van de kranten- en tijdschriftencollectie van de eerste vijf stationsbibliotheken.

AKO

Op 8 november was de algemeen directeur van AKO op bezoek in de Bibliotheek op het station Haarlem. Hij beoordeelde de stationsbibliotheek als goed doordacht en mooi vorm gegeven. Ook zag hij duidelijk de verschillen met het assortiment van de AKO’s en Bruna’s op stations (ook eigendom van AKO). We hebben de afgelopen jaren al twee keer eerder met AKO gesproken en de gesprekken zijn steeds prettiger geworden. Nu is afgesproken dat we beide nadenken over samenwerkingsmogelijkheden.

De AKO sluit zich nu definitief aan bij twee boekhandels in Haarlem, Atheneum en De Vries, die de komst van de stationsbibliotheek toejuichen vanwege de versterking van de leescultuur in Haarlem en ook al hebben aangegeven samen te willen werken.

Inzet van lokale politieke partijen

Na de inzet van PvdA-leden van de gemeenteraden van Dordrecht en Gorinchem en de Groen!-fractie in Leuven, is het D’66 die zich in Breda inzet voor een stationsbibliotheek. Leuk om te merken dat het idee ook bij de lokale politiek enthousiasme oplevert. We hebben nu in twaalf steden contact met bibliotheek en/of gemeente.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben positief gereageerd op de wens van de PvdA om de komst van een Zuid-Hollandse stationsbibliotheek in 2012 te stimuleren. NS heeft drie stations aangeboden en nu is het zaak om een goede combinatie tussen station, bibliotheek en gemeente te vinden.

Als je naar de partijen kijkt die het idee van de Bibliotheek op het station omarmen, dan is er slechts een conclusie mogelijk: de stationsbibliotheek is een linkse hobby.

Studenten

Vorige week waren er al voor de derde keer studenten Journalistiek op bezoek om een studieopdracht aan de Bibliotheek op het station te wijden. Tijdens de officiële opening was er een studente die een radio-item heeft gemaakt, vervolgens een studente die een spread – een pagina met artikelen, foto’s, graphics etc. – samenstelt en vorige week twee studenten van de UvA die opnamen voor een filmpje hebben gemaakt. En ik vertelde al eerder van de opdracht die een aantal studenten van de Haagse kunstacademie momenteel uitvoeren.

Opvallend, die belangstelling van studenten.

Resultaten 

In de twaalfde week na de opening hebben we de 10.000ste bezoeker ontvangen. Volgens een van de frontofficers is de stationsbibliotheek sinds vorige week een “gewone” bibliotheek geworden, met een meerderheid van bekende bezoekers die al precies weten hoe alles werkt en ook naar specifieke titels gaan vragen. Dat merken we ook aan het aantal nieuwe leden per week dat inmiddels op een lager niveau ligt dan de eerste 1o weken. Het “laaghangend fruit” is geoogst, voor de rest van de leden zullen we harder aan de boom moeten schudden.

Op 4 november, aan het einde van de dertiende week,  stonden de tellers als volgt: 11.223 bezoekers, 437 leden (waarvan 53% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  2457 uitleningen, 245 media-uitingen, 140 volgers op Twitter, 60 likes op Facebook.

Advertenties

Dode hoek 11 oktober 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
add a comment


 

Toen we vlak voor de inrichting van NS hoorden dat we de gehele ruimte op station Haarlem mochten huren voor dezelfde prijs als voor de aanvankelijk overeengekomen 100m2, hebben we het meubilair wat ruimer opgesteld. Dat heeft vooral voordelen, maar er is ook een nadeel: de kast met informatieve boeken rond de thema’s Ik en Thuis staat net iets uit de loop (het gaat maar om een of twee stappen), waardoor de uitleningen van die boeken duidelijk achterblijven. Dat het allemaal aan de plaats van de kast ligt en niet aan de boeken is inmiddels gebleken, want nu we tijdelijk een deel van de boeken op het focuspunt in de lange, in de loop gelegen kastenwand hebben geplaatst, worden ze heel goed geleend. Binnenkort gaan we evalueren met inrichtingsontwerpbureau JosdeVries en bouwmanagementbureau RBM en dan zullen we het zeker hebben over een betere invulling van de “dode hoek”.

Het is in het algemeen heel prettig om met de plaatsing van de boeken te spelen en dat doen we ook. In de stationsbibliotheek is streng vasthouden aan een bepaalde plaatsingssystematiek niet nodig. We zetten ook rustig bepaalde titels waarvan we meer exemplaren hebben op verschillende plekken.

Een andere kijk op stationsbibliotheken

Enkele weken geleden maakte in de Bibliotheek op het station Haarlem kennis met een derdejaars student Interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij vertelde mij dat zijn groep de opdracht had gekregen een ontwerp te maken voor een bibliotheek in een specifieke ruimte in de hal van Den Haag Centraal. Ik was natuurlijk zeer geïnteresseerd en naar aanleiding daarvan was ik 4 oktober j.l. op de KABK op bezoek om de studenten te vertellen over de stationsbibliotheek en achtergrondinformatie te geven die zij kunnen gebruiken bij de uitvoering van hun opdracht.

Het blijkt dat er onder de studenten discussie is over de plaats van boeken in een stationsbibliotheek. Een deel van hen denkt dat boeken snel verdwijnen, een ander deel ziet meer toekomst. Maar allemaal zien ze de bibliotheek van de toekomst als een plaats waar de ontmoeting belangrijker is dan boeken. Wel moet worden gezegd dat de studenten niet de opdracht hebben gekregen om vanuit klantbehoeften te denken, maar vanuit de functie die de ruimte op het station kan vervullen. Ze zijn dan ook begonnen met een analyse van de omgeving van de ruimte op den haag Centraal. Vanuit deze visie is het logisch dat ze vinden dat elke stationsbibliotheek anders zou moeten (kunnen) zijn. Ze begrepen wel waarom wij andere keuzes hebben gemaakt.

Afgesproken is dat ik nog eens wordt uitgenodigd als de ontwerpen klaar zijn. Dat zou wel eens heel interessant materiaal kunnen zijn.

Aandacht in het buitenland

Ik deed al eerder melding van aandacht voor de Bibliotheek op het station in naburige landen: België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Maar inmiddels zijn overgestapt op andere continenten: Afrika en Australië.

Ook leuk zijn de bewegingen in Leuven, waar de lokale partij Groen! de bibliotheek zullen aanspreken over het idee om ook in deze stad een stationsbibliotheek te openen.

En tenslotte: in de Intermediair van 7 oktober staat in de rubriek SWOT een gelijknamige analyse van de Bibliotheek op het station. Op zich geen verrassingen – onze belangrijkste zwakte zijn de beperkte openingstijden en de belangrijkste bedreiging is de opkomst van het e-book -, maar wel leuk.

Resultaten

Op vrijdagochtend  7 oktober, bijna het einde van de negende week,  stonden de tellers als volgt:  7706 bezoekers,  346 leden (waarvan 53% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  1361 uitleningen:  216 media uitingen, 115 volgers op Twitter.

Zware boeken geen bezwaar 10 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Wat doet de collectie?

Na vijf weken vormt zich zo langzamerhand al een beeld van het leengedrag van de klanten van de Bibliotheek op het station. De boeken uit de Besteller 60 zijn goed voor 40% van de uitleningen, de overige fictie 35% en de overige non-fictie 25%. Ik ben benieuwd of deze verhoudingscijfers ook op de langere termijn zo zullen liggen.

En wat zijn de meest uitgeleende titels in de eerste vijf weken: twee kookboeken van Jamie Oliver (opvallend; dit zijn grote zware boeken), Wij zijn ons brein, Blauwe maandag, De 100-jarige man die uit het raam klom en Het negende schrift van Maya.

Opvallend is dat we de eerste weken al zoveel vraag naar Engelstalige romans hebben gehad, dat we op korte termijn een aparte collectie zullen plaatsen. We hadden vooraf gedacht dat het voldoende zou zijn om op inhoud zo af en toe een Engelstalig boek in de collectie op te nemen, maar dat lijkt nu dus niet zo te zijn.  We zijn benieuwd wat de Engelse collectie gaat doen. Het is de eerste aanpassing die we doorvoeren op basis van de ervaringen die we nu in de praktijk opdoen.

Dataverbinding

Pas sinds 5 september, dus de eerste dag van de vijfde week,  hebben we een vaste dataverbinding en loopt in technische zin alles naar behoren. Dat is een enorme opluchting. Xs4all had haar deel de week ervoor al gedaan, maar stelde vast dat het KPN-deel van de verbinding waarop moet worden aangesloten, nog niet in orde was. KPN kwam maandag en regelde alles binnen een kwartiertje. Dat viel dus mee. Leider van het deelprojectteam ICT stationsbibliotheek Hans van Eekelen slaapt weer.

Het is ontzettend jammer dat het toch weer de techniek is die niet op tijd geregeld was. Terwijl er door de ICT-ers van ProBiblio en HKA heel hard gewerkt is om bicatWise geheel klaar te hebben – en met succes – is het dan een externe partij die de boel verstierd (ik vertelde al dat UPC ons enorm heeft laten zitten en dat we de eerste weken een eigen provisorische oplossing hebben moeten inzetten, in afwachting van de werkzaamheden van nieuwe partner Xs4all).

BicatWise

Waarom hebben we voor de Bibliotheek op het station voor bicatWise gekozen? De belangrijkste reden is het feit dat dit bibliotheekautomatiseringssysteem in Nederland het grootste marktaandeel heeft. De kans dat de exploiterende bibliotheken van toekomstige stationsbibliotheken dit systeem gebruiken is dus het grootst. De keuze is daarom gemaakt, ondanks het feit dat de Bibliotheek Haarlem een ander systeem gebruikt, Vubis. De tweede reden is dat  ProBiblio, als ontwikkelaar van de Bibliotheek op het station,  veel ervaring heeft met dit systeem en dus goede ondersteuning kan bieden. De derde reden is dat de ervaring van ProBiblio met producent HKA is dat dit bedrijf open staat voor innovaties en in staat is in goede communicatie innovaties snel tot stand te brengen. dat is intussen ook wel gebleken.

Voor de stationsbibliotheken is trouwens een afzonderlijk bicatWise-systeem in functie. De wens is namelijk dat we snel kunnen schakelen en in een vroeg stadium innovaties kunnen doorvoeren. Als blijkt dat we op basis van de ervaringen bepaalde (grote) aanpassingen willen doen, dan moet dan ook snel mogelijk zijn, zonder afstemming met “reguliere” bibliotheken die op hetzelfde systeem zitten. De Bibliotheek op het station Haarlem  is niet zomaar een nieuw filiaal dat op het al bestaande bicat-systeem van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken is gezet.

Tenslotte: voor sowieso de eerste vijf  stationsbibliotheken zullen de exploiterende bibliotheekorganisaties geen (extra) bicat-licentie hoeven betalen op basis van het aantal inwoners van het werkgebied. Dat zou onaantrekkelijk duur worden. Met HKA zijn we tot een schappelijke financiële regeling gekomen.

NS Publieksprijs

Ik ben zeer trots dat we al in de eerste weken onze eerste gezamenlijke activiteit met NS en CPNB zijn gestart: ook op de website van de Bibliotheek op het station kan gestemd worden voor de NS Publieksprijs. In de stationsbibliotheek worden de genomineerde titels apart gepresenteerd, met het publiciteitsmateriaal en een speciaal vervaardigde boekenwijzer met de oproep onze website de stem uit te brengen en daarmee in aanmerking te komen voor een jaar gratis boeken.

De Bibliotheek op het station wordt nu ook genoemd op de website van het NS Tijd voor lezen-programma.

Koffie MAX

Op vrijdag 9 september heeft een filmploeg van het televisieprogramma Koffie MAX opnamen gemaakt. Het filmpje wordt op 15 september uitgezonden als onderdeel van een vraaggesprek dat presentator Myrna Goossens met schrijver dezes over de Bibliotheek op het station heeft.  Koffie MAX heeft niet zozeer de doelgroep van de stationsbibliotheek, maar er kijken 400 tot 500 duizend mensen naar, dus laten we de kans toch maar niet onbenut.

NS

Gisteren vernam ik dat tijdens de officiële opening op 21 september de hoogste baas namens NS Poort het woord zal doen. Aanvankelijk was daarvoor de regiomanager Randstad-Noord naar voren geschoven. Volgens onze contactpersoon bij NS voor alle communicatiezaken geeft dat aan dat bij NS het belang van de Bibliotheek op het station is toegenomen. Kan geen kwaad.

De eerste drie weken 28 augustus 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
1 comment so far

Proefdraaien

De eerste weken zijn natuurlijk enorm enerverend, ondanks het rustige moment waarop de Bibliotheek op het station is open gegaan: op de openingsdatum was de zomervakantie in Haarlem en omstreken pas twee weken bezig. De keuze om in de vakantieperiode open te gaan is bewust genomen. We willen graag een aantal weken proefdraaien, voordat het weer druk wordt op het station.

Achteraf zijn we daar blij om, want ik vertelde in het vorige bericht al dat we met dank aan UPC met een provisorische internetverbinding hebben moeten starten. De eerste week van de opening was die verbinding uiterst instabiel. De tweede  en derde week ging het al beter, maar het wachten is op xs4all, dat op 1 september de lijn komt aanleggen. Pas dan kunnen we met de nieuwsschermen starten en met het scherm van City Marketing Haarlem. Op de nieuwsschermen zullen berichten van het Haarlems Dagblad worden gepresenteerd. In feite zijn alleen de regionale berichten van het HD, de overige berichten zijn van ANP. Op het scherm van City Marketing Haarlem wordt informatie gepresenteerd over Haarlem, zowel toeristische informatie als informatie over wat er in Haarlem te doen is.

Lokale touch

De regionale nieuwberichten en de informatie over wat er in Haarlem te doen is, zijn de invulling van een afspraak die we met NS hebben gemaakt. In de visie van NS is een station een “dynamisch stadsportaal”, een toegangspoort tot de stad. In die visie past een stationsbibliotheek die ook een duidelijke lokale touch heeft. Wij hebben er voor gekozen om het met regionaal nieuws en culturele en eventueel toeristische informatie te doen. Ook mogelijke volgende stationsbibliotheken zullen dit moeten doen. Naast het in een folderkast ingebouwde touchscreen van City marketing Haarlem  liggen ook jaarprogramma’s van de grote podia en folders over specifieke voorstellingen en tentoonstellingen, die nu al gretig aftrek vinden.

Reacties op de inrichting

Ondanks de vakantie hebben we over toeloop niet te klagen. Al heel veel mensen komen een kijkje nemen. Het werk van de medewerkers, die in de maanden augustus en september met z’n tweeën staan en daarna alleen, bestaat nu nog vooral uit het welkom heten van bezoekers, flyers uitdelen en uitleg geven. Belangrijkste conclusie: de Bibliotheek op het stations wordt zeer positief gewaardeerd. Een van de medewerkers zei met dat werken in de stationsbibliotheek de manier is om het geloof in het bibliotheekwerk te hervinden als je dat mocht zijn kwijtgeraakt.

Men vindt de bibliotheek ook heel mooi en waardeert het dat de prachtige ruimte weer zicht baar is en gebruikt wordt. We zijn zeer tevreden over onze keuze voor Jos de Vries, dat er in geslaagd is om het door ons gewenste “hippe broertje” van de reguliere whitebox te ontwerpen. Biebsystemen heeft het ontwerp in mooie tafels en kasten omgezet en ook de andere inrichtingselementen – internettafel (met vier iMac’s, leestafel, leesbanken en -stoelen, lampen – zijn goed gekozen. NRC heeft de bibliotheek vergeleken met een Apple Store, dus we lijken geslaagd te zijn in onze opzet. Veel bezoekers denken eerst dat ze een boekwinkel binnenlopen en moeten we soms zelf uitleggen dat ze zich in een bibliotheek bevinden.

Reacties op onze aanwezigheid

Positieve reacties op hoe de stationsbibliotheek eruit ziet zijn mooi, maar belangrijker is dat bezoekers ook aangeven blij te zijn met de bibliotheek op een plek waar ze een aantal keren per week komen. Ze waarderen het dat bibliotheekgebruik veel makkelijker is geworden en dat is natuurlijk de kern van het hele idee van de Bibliotheek op het station. Dat idee wordt dus herkend door het publiek. Dat geeft me meteen de gelegenheid om te melden dat de stationsbibliotheek elke werkdag open is van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur, de spitstijden. Wat we al hebben gemerkt is dat we ’s avonds iets langer moeten openblijven, omdat er om 18.55 uur nog twee volle treinen aankomen. Ook lijkt er al een patroon te zijn dat de meeste mensen de middagopenstelling benutten, wat ook onze verwachting was.

Reacties op de collectie

Een essentieel onderdeel van de Bibliotheek op het station is de actuele collectie. Algemeen uitgangspunt is dat boeken niet ouder zijn dan twee jaar. Er is een tafel met top 60-boeken, een tafel met pas verschenen boeken die niet in de top 60 staan en die we extra onder de aandacht willen brengen, een lange kastenwand met Literatuur, Spanning, Romantiek en Graphic novels die  niet in de top 60 staan, twee kasten met non-fictie verdeeld in de rubrieken Ik, Thuis, Werk en Wereld, en een kast met uitleenbare tijdschriften (de wat dikkere maandbladen). De collectie heeft ook een hoger niveau dan die van een reguliere kleine bibliotheek. Reden is het hogere gemiddelde opleidingsniveau van de treinforens. Geen streek- en familieromans in de Bibliotheek op het station dus en binnen de rubriek Spanning voornamelijk literaire thrillers. In de rustruimte liggen kranten en tijdschriften om ter plaatse te lezen. De kranten en tijdschriften worden trouwens gesponsord door ILGE Subscription Management, een partner van veel bibliotheken.

Die actuele collectie – uit het onderzoek bleek al hoe belangrijk die door treinforensen wordt gevonden – wordt inderdaad hoog gewaardeerd. Niet zo verrassend verrassend natuurlijk. Het is een wens die uit alle onderzoek naar voren komt. De meest geleende boeken tot nu toe zijn van de top 60-tafel afkomstig. Als we ze uitleggen waarom de boeken niet van een harde kaft zijn voorzien – sneller na verschijnen in de bibliotheek en lichter en kleiner (belangrijk voor reizigers) – vindt men dat positief, maar men maakt zich wel zorgen over of de boeken niet snel beschadigen. Wij weten natuurlijk ook niet zeker of we de juiste keuze hebben gemaakt. Feit is dat de boeken ook minder lang mee hoeven te kunnen.

Publiciteit

Ons plan was om de publiciteit rond de officiële opening op 21 september te concentreren. Dat is niet gelukt. Er wonen journalisten van allerlei media in Haarlem en als er een over de brug is volgen er meer. Dus al direct flinke artikelen in onder meer NRC, Trouw en Haarlems Dagblad en aandacht in radioprogramma’s op Radio 1, 3FM en 4, Wereldomroep en RTV Noord-Holland en op enkele tientallen internetsites (o.a Telegraaf, NOS en enkele Vlaamse bibliotheekblogs). Het is wel spijtig dat het zo gegaan is. Het resultaat is helemaal niet slecht, maar we hadden nog veel meer publiciteit kunnen krijgen als we alle media een persbericht hadden gestuurd.  Nu hebben alleen de actieve media het nieuws opgepikt. We bedenken een strategie om de andere media toch nog rond 21 september te halen.

Ook op Twitter veel berichten over de opening van de Bibliotheek op het station, te volgen op #stationsbieb. Heel aardig was de tweet van Nicola Clark van The New York Times: “From the folks that brought u Schiphol Library: railway station library opened in Haarlem” (een verwijzing naar de tweet van #Airprtlibrarian Jeanine Deckers). Nicola Clark is de journalist die vorig jaar een artikel over Airport Library heeft geschreven.

Nominatie

En dan tot slot: we zijn natuurlijk verguld met de nominatie van de Bibliotheek op het station voor Beste Bibliotheekproject 2011.

Mr. Watson 3 december 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Persaandacht Monocle-prijs

Helaas is het persbericht over de “Monocle-prijs” (zie vorig bericht) nauwelijks door de Nederlandse media overgenomen. Waarschijnlijk is het magazine Monocle te onbekend is Nederland. Alleen de websites van VOB en InformatieProfessional, van enkele van de partners van Airport Library en een aantal sites uit de reiswereld hebben we gehaald. In totaal zo’n vijftien vermeldingen.

Wel hebben we Airport Library deze week  aangemeld voor de IFLA Marketing Award. Als middel om de Nederlandse Openbare Bibliotheek te profileren en – naar wij hopen – per jaar zo’n 200.000 bezoekers te trekken, is Airport Library als een marketingactie te beschouwen. De aanmeldingsprocedure kostte niet veel tijd en wie weet levert het weer extra bekendheid op.

Mr. Watson

Een curieus voorval. Gisteravond werd ik door het Regiecentrum van Schiphol gebeld. Ondanks de waarschuwingstekst op de iPads had de Engelsman Watson zijn e-mailbox geopend en was vast komen te zitten. Omdat hij zo niet wilde weglopen, had hij een floormanager aangesproken die op haar beurt contact had opgenomen met het Regiecentrum waar technische problemen kunnen worden gemeld.  Na drie kwartier was het een technicus niet gelukt de mailbox te sluiten. Ik kon melden dat het een kwestie is van resetten. Nu hebben we dat resetten natuurlijk niet te gemakkelijk gemaakt, dus vroeg het Regiecentrum  mij om telefonisch instructie te geven. Tot mijn verbazing werd ik doorverbonden met de heer Watson zelf, die nogal paniekerig overkwam. Ondanks mijn instructies lukte het resetten hem niet – hij had alleen een haarspeld tot zijn beschikking, terwijl een stevig dun staafje (bijvoorbeeld een verbogen paperclip) nodig is – en hij gaf mij de floormanager, met wie ik overeenkwam dat de iPad werd ingepakt totdat wij ‘m resetten. Daarna kreeg ik nog de heer Watson aan de lijn die vertelde dat hij wel voldoende gerustgesteld was met de afgesproken procedure.

Tsja, we hebben hem nog zo gewaarschuwd.

Fotografie

Fotografie is één van de best lopende onderdelen van de collectie. Bij gebrek aan een inhoudelijke partner zijn we in juli begonnen met een zelf samengestelde collectie met boeken over fotografen die we zelf kenden. Nu we samenwerken sinds kort met het Nederlands Fotomuseum is het eerste resultaat een uitbreiding van de collectie met veertig titels die door dit museum zijn aanbevolen.

Diversiola 21 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Nieuwe partners

Het ziet er naar uit dat we er voor Airport Library weer twee nieuwe partners bij hebben: het Nationaal Archief en het Nederlands Fotomuseum. Beide instellingen hebben tijdens het eerste gesprek enthousiast gereageerd en maakten duidelijk dat ze begrijpen wat de bedoeling en mogelijkheden zijn. Ze komen nu zelf met een voorstel voor hun bijdrage aan de collectie. Het fotomuseum hebben we onder meer om boeken gevraagd. De huidige collectie is te klein in vergelijking met de grote belangstelling die er voor fotografie is.

Persaandacht

Deze week mochten we een fotograaf van het Engelse tijdschrift Monocle (affairs, business, culture & design) ontvangen en een student van de School voor Journalistiek, die voor haar opleiding een achtergrondartikel over Airport Library gaat schrijven. Nog elke week worden we benaderd met het verzoek om meer informatie en/of foto’s  te leveren of het verzoek een bezoek aan de bibliotheek te leveren om haar met eigen ogen te zien. De fotograaf van Monocle bevestigde nog eens dat Airport Library zeer fotogeniek is, met name door de fraaie verlichting in de kasten.

De stroom van internetaandacht is inmiddels behoorlijk geluwd: er komen wekelijks nog maar enkele nieuwe artikelen bij. De teller staat nu op 550 media-uitingen uit 30 landen.  

 

Strips

De stripboeken die onlangs aan de collectie zijn toegevoegd worden zeer gewaardeerd. Het aantal is nog beperkt, maar we vinden de strips overal in de bibliotheek en het zitgebied achter de bibliotheek terug. We hebben onze leverancier, de stripwinkel Lambiek in Amsterdam, gevraagd actief op zoek te gaan naar meer titels.

Muziek en dans 7 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Tot nu hebben we in Airport Library alleen muziekfragmenten van 30 seconden aangeboden. De wens was natuurlijk om de volledige muziekstukken te laten horen, maar we durfden het nog niet aan. De jurist van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft op ons verzoek uitgezocht welke ruimte er voor bibliotheken in de Auteurswet wordt toegestaan en of die ruimte ook voor Airport Library bestaat.

Het juridisch advies stemt ons zeer tevreden. Als we muziek die rechtmatig is gedigitaliseerd alleen binnen de ruimte van Airport Library in een gesloten netwerk voor individueel beluisteren door bezoekers aanbieden, mag het volledige muziekstuk worden aangeboden.  De Centrale Discotheek levert nu snel de volledige versies van de muziekstukken die we nu aanbieden (en waar veel belangstelling voor is!). En het advies stimuleert ook meer muziek aan te gaan bieden, liefst met beeld.  

Theater Instituut

Deze week heeft een veelbelovend eerste gesprek met het Theater Instituut plaatgevonden. Met deze instelling willen we de performing arts een plaats geven in de collectie van Airport Library. Na de verhuizing van het instituut is de expositieruimte vervallen en past betrokkenheid bij Airport Library bij het voornemen om de collectie buiten de eigen muren aan publiek te tonen. Voor ons is de samenwerking vooral van belang voor het thema “dans”, een kunstvorm waarin Nederland vooraanstaand is.  

Profilering partners

Aangezwengeld door het Nederlands Letterenfonds is er contact geweest met Schiphol over het nadrukkelijker profileren van de partijen die bij Airport Library betrokken zijn. Schiphol was daar in aanvang zeer terughoudend in, vanwege de wens niet teveel afzenders aan het publiek te presenteren. Alle partners zullen nu mét logo op de iPads worden vermeld en ook op het scherm waarop een continue presentatie over de bibliotheek draait.

iPads

Eén probleem blijft ons tergen, ook na de ingrepen waarover ik in het vorige bericht schreef: de stabiliteit van de iPads. We weten nu dat er verschillende oorzaken zijn. Ten eerste, zo heeft Apple toegegeven, is het besturingssysteem van de iPad nog niet stabiel. Met de nieuwe versie 4.2 die begin november beschikbaar komt, moet er veel verbeteren. Ten tweede is de performance van de internetverbinding op Schiphol niet regelmatig, waardoor de filmpjes haperen. Overleg van deze week met Schiphol en het dochterbedrijf dat het dataverkeer op de luchthaven verzorgt moet daarin verbetering brengen. Ten derde zit er ruimte tussen een aantal iPads en de iPad-houder, waardoor gebruikers moedwillig met een langwerpig, dun voorwerp (paperclip o.i.d.) de niet voor niets afgeschermde Home-knop kunnen bereiken en open internet/e-mail proberen te bereiken, daarin vastlopen en de volgende gebruiker met een vastgelopen scherm opladen. Dit probleem wordt ook verholpen. En ten vierde is deze week de manier waarop filmpjes op de website die op de iPads draait aangepast. Daarmee is de kans dat gebruikers meerdere filmpjes tegelijk openen en daarmee de iPad blokkeren een stuk kleiner geworden. Dit pakket van maatregelen moet ons van een lastig probleem afhelpen.

Ander iPad-nieuws: we gaan in contact met enkele andere partijen op Schiphol die iPads inzetten, waaronder KLM, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het oplossen van problemen.

De eerste bevindingen 22 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Na de eerste “normale” week dat Airport Library geopend is kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. De bibliotheek wordt goed bezocht. Hoofdzakelijk door “echte” bezoekers, maar ook door vermoeide reizigers die tegen de bedoeling in de luie stoelen gebruiken om te rusten of zelfs te slapen. Dit laatste geldt voor de gehele Holland Boulevard: slapers moeten eigenlijk een etage hoger waar een groot aantal ligstoelen staat, maar de stoelen op de Holland Boulevard zijn te comfortabel gemaakt. Met de contactpersonen van Schiphol worden maatregelen genomen.

2. De bibliotheek wordt zeer intensief gebruikt en dat is deels een eufemisme voor misbruik. Het is snel rommelig, omdat bezoekers boeken niet (op de juiste plaats) terugzetten. Er is geprobeerd om de iPads uit de houders te halen, waardoor van twee houders de schroeven zo beschadigd zijn dat ze uitgeboord moeten worden. Er zijn diverse pogingen ondernomen om de iPads te “kraken”, ondermeer om toch het internet op te kunnen gaan. Sedert de laatste beveiligingsmaartregelen van afglopen maandag is er geen poging meer gelukt, dus we lijken er al te zijn. Al van twee luisterstoelen zijn de bovenstukken met de luidsprekers naar beneden gekomen. Zeker in één geval kwam dat doordat er een jongetje op het bovenstuk klom, maar daar moeten de stoelen blijkbaar tegen kunnen.   

3. De beoordeling van de bezoekers is positief. Dat blijkt uit het onverwacht hoge aantal reacties in het digitale gastenboek. Met name de aanwezigheid van de bibliotheek in het algemeen en de iPads in het bijzonder worden gewaardeerd. Kritiek is er vooral op de afwezigheid van open internettoegang. We zullen moeten uitleggen waarom we dat niet bieden: het is een aan KPN uitbestede commerciële activiteit. Daarnaast wordt een aantal keren aangegeven dat er op de iPads ook content voor kinderen moet worden aangeboden. Op die wens bezinnen we ons op een later tijdstip.

4. Alle collectieonderdelen worden gebruikt, fictie én non-fictie, met als uitschieters de kinderboeken en boeken over design en Amsterdam. Besloten is al om meer kinderboeken te gaan plaatsen.

Bookcrossing

We hebben er in een eerder stadium voor gekozen van Airport Library geen officiële bookcrossingzone te maken, om geen verwarring te stichten over boeken die de bezoeker wél en niet mag meenemen (om die reden hebben we ook het aanbod van Schiphol om de boeken die mensen in vliegtuigen laten liggen in de collectie op te nemen, afgeslagen). Desondanks is het eerste bookcrossingboek, een Harry Potter, neergelegd en al snel weer door een ander meegenomen. Grappig.

Informatiewebsite

Vandaag is www.airportlibrary.nl de lucht ingegaan. Deze site is bedoeld om geïnteresseerden over Airport Library te informeren en richt zich met name op pers en collega’s uit het (internationale) bibliotheekwerk. Het is een eenvoudige site met basisinformatie in Nederlands en Engels. Er staan nu alleen nog wat foto’s van het inrichten van de bibliotheek in. Foto’s van de inrichting plaatsen we volgens een afspraak met Schiphol pas na de officiële opening eind augustus.

iPads

Morgen is de iPad ook in Nederland te koop. Daar hadden we dus niet op kunnen wachten. Intussen hebben we heel wat ervaring met het nieuwe apparaat opgedaan.

Week 19: Airport Library is open! 9 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

De eerste dagen

Vandaag, 15 juli, was de “soft opening” van de gerenoveerde Holland Boulevard en daarmee ook van  Airport Library. Deze tamelijk informele opening was voor de mensen die direct bij de renovatie betrokken zijn geweest, vooral ook de echte werklui. Het is jammer dat we pas eind augustus foto’s mogen tonen, als onderdeel van het tweede publiciteitsoffensief. Maar mooi is-ie geworden, zo vonden ook vertegenwoordigers van de andere nieuwe en vernieuwde voorzieningen op de Holland Boulevard. Vandaag zag ik de bibliotheek voor het eerst mét verlichting en die geeft ‘m nog een veel mooiere uitstraling dan wat ik tot vanmiddag gezien had. Het is al met al een hele kleurige, frisse en toegankelijke ruimte geworden.

Voor publiek was de bibliotheek op 10 juli al toegankelijk, ook al was de bibliotheek nog niet klaar. Alleen de boeken waren er (grotendeels) en enkele iPads waren te gebruiken. Vanaf de eerste dag wordt Airport Library goed bezocht! En er hebben al zo’n 20 mensen een boodschap in het gastenboek op de iPads achtergelaten. Het zijn vrijwel allemaal positieve reacties. Men vindt de bibliotheek “een geniaal idee” , “a great place to relax” en zelfs “awesome”. Men is vooral positief over de mogelijkheid met de iPads te kunnen werken. De twee kritische opmerkingen betreffen het ontbreken van internettoegang (kan niet, omdat KPN op Schiphol het monopolie heeft op het aanbieden van internet) en het disfunctioneren van enkele iPads (is inmiddels opgelost).

Ongewenst gedrag

Helaas hebben we ook al met ongewenst gedrag te maken. Er is een leeslampje gestolen, er is geprobeerd een iPad-houder open te breken (we zullen de houder nog meer hufterproof moeten maken) en er is tot onze grote spijt toch al snel een boek gestolen: de bekende tattoo-encyclopedie van Henk Schiffmacher. Het grootste probleem is echter dat de comfortabele lees-, kijk- en luisterstoelen door transferreizigers te veel worden gebruikt om te slapen. Dat geldt ook voor het zitgebied achter de bibliotheek en Schiphol treft al maatregelen door de stoelen door hogere armleuningen minder comfortabel te maken. 

Kinderen

Het is heel mooi om te zien dat er in het zitgebied vlak achter de bibliotheek, dat vooral voor kinderen bedoeld is, inderdaad kinderen van allerlei nationaliteiten de vertaalde Nederlandse jeugdboeken lezen die we in een afzonderlijke kast hebben geplaatst. We hebben ook een fraaie foto van drie kinderen die achter één iPad zitten.

Apparatuur

Sinds eind vorige week zijn we bezig geweest met het installeren van de apparatuur: negen iPads en twee grote beeldschermen. Door het later opleveren van de benodigde aansluitingen door de installateur van Schiphol heeft dit langer geduurd dan gepland. Onze techneuten zijn er op zondag na vanaf afgelopen vrijdag elke dag geweest.

De muziek op de iPads (helaas alleen nog samples van 30 seconden), op de grote leestafel en op de leuningen van luie luister-en kijkstoelen bevestigd met een ingenieus door Jan David Hanrath ontworpen draaiarm, is verzorgd door de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) en Muziek Centrum Nederland (MCN). De filmpjes zijn geleverd door Dutch DFA (over vormgevers, architecten en modeontwerpers), Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Amsterdams Historisch Museum en Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB).

Er zijn vele uren en veel kennis en inventiviteit nodig geweest om de iPads geschikt te maken voor het gebruik in Airport Library. Er moest vooral veel afgeschermd worden om te zorgen dat gebruikers geen wijzigingen kunnen aanbrengen. Het is allemaal net op tijd gelukt, zoals ook de website die voor de presentatie van de muziek en filmpjes op de iPads wordt gebruikt pas gisteren klaar was.

Het ene 32 inch-beeldscherm is het welkomstscherm voor bezoekers en biedt een korte presentatie over Airport Library. Op het andere scherm worden twee fotoseries getoond: foto’s van het Nederlandse landschap vanuit de lucht van Siebe Swart, die is aangesloten bij fotografencollectief Hollandse Hoogte, en foto’s van het typisch Nederlandse landschap langs de West-Friese Omringdijk vanaf de fiets van André Brouwer.

Helaas is het downloadscherm nog niet geplaatst. Leverancier DOK werkt nog aan enkele laatste onvolkomenheden. Dat is het risico als je een gloednieuw apparaat wil inzetten. In de tussentijd wordt de TankU bij ProBiblio gevuld met filmpjes van wederom Dutch DFA, Rijksmuseum, Stedelijk Museum en ATCB.

19 weken hard gewerkt

Er is sinds begin maart hard gewerkt. Door CDR en MCN, architecte Marjolein Vreeburg, interieurbouwer Hekker, architect en Apple-specialist Jan David Hanrath, webbouwer Welldotcom, TankU-leverancier DOK, de betrokkenen van Schiphol en het Airport Library-team van ProBiblio. Er is door alle betrokken partijen een uniek fenomeen gerealiseerd: een bibliotheek op een luchthaven, een etalage van de Nederlandse cultuur.

Week 18: de kasten zijn gevuld! 5 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Belangrijk moment

Vandaag, maandag 5 juli, is Airport Library grotendeels ingeruimd. Een belangrijk moment, want ook de eerste keer dat we de inrichting in het echt hebben kunnen zien. De hoge en lage boekenkasten staan er en konden daarom ingericht worden, maar aan de grote leestafel wordt nog gewerkt en de apparatuur wordt later deze week geïnstalleerd. Ook de bibliotheekkasten achter onze buurman, het Rijksmuseum, staan er nog niet, want die moeten in de meubelfabriek iets worden aangepast. Het komt er allemaal fraai uit te zien, vooral de luie kijk- en luisterstoelen met ingebouwde iPads zijn heel mooi geworden.  Alle meubels zijn ook zeer degelijk, stevig gemaakt en zijn overduidelijk geschikt voor intensief gebruik. De vloer wordt nog eens opnieuw geschuurd en gelakt, want die is te wit geworden. Deze operatie wordt één dezer nachten uitgevoerd.

In de drie uur dat we met inruimen van de kasten bezig zijn geweest, hebben al honderden passerende mensen kunnen zien dat er op Schiphol aan een bibliotheek wordt gewerkt.  

Apparatuur

Zoals vaak is het de techniek waarmee op het laatst nog wat problemen zijn. Jan David Hanrath heeft pas gisteren de methode gevonden om, formeel gedoogd door Apple, de iPads gehéél naar wens te installeren, de grote schermen voor de “dynamische bibliotheekaanduiding” en de fotopresentaties zijn pasvanochtend bij ProBiblio binnengekomen, de in de luie kijk- en luisterstoelen ingebouwde luidsprekers wachten nog op de juiste bedrading en de TankU wordt pas morgenmiddag afgeleverd en moet dan nog gevuld en vormgegeven worden.

Collectie boeken

De collectie boeken bestaat in eerste instantie uit vertaalde Nederlandse romans, verhalen en gedichten in 24 verschillende talen die door het Nederlands Letterenfonds zijn geschonken. Een aantal kunstboeken is ter beschikking gesteld door Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Hermitage Amsterdam. Wijzelf hebben de collectie aangevuld met fraai geïllustreerde boeken over kunst, fotografie, design, mode, architectuur, geschiedenis en Amsterdam.

Logistiek

De logistiek op en naar Schiphol is zeer complex. Omdat we zelf nog geen Schipholpassen hebben, kunnen we alleen onder begeleiding van iemand van Schiphol naar binnen. Vandaag moet daarvoor een hostess worden geregeld, die er de hele tijd bij moest blijven. Als ze ons niet kon helpen, zat ze op één van de stoelen fotoboeken in te kijken. En de boeken moesten met een bestelbus en een chauffeur die we van te voren al hebben moeten aanmelden. Van de marechausse mochten bagagekarren waarop we de boeken hadden geplaatst niet mee door de douane, dus moesten we de boeken overladen op de kleine karretjes voor handbagage die achter de douane worden gebruikt. In plaats van drie karren hadden we nu zeker twaalf karretjes nodig en dat betekende het nodige heen-en-weer gerij. 

Gelukkig heeft de eerste van ons de Verklaring van Geen Bezwaar ontvangen, hetgeen inhoudt dat de AIVD het goed vindt dat hij een Schipholpas gaat ophalen.