jump to navigation

Te koel of niet te koel, dat is de vraag 22 december 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Evaluatie bouw en inrichting

Met inrichtingsontwerpbureau JosdeVries en bouwmanagementbureau RBM hebben we alle bouw-en inrichtingszaken van de Bibliotheek op het station Haarlem nabesproken, zowel wat betreft het project als het resultaat. De tevredenheid overheerst, maar er zijn toch ook punten die we bij eventuele volgende stationsbibliotheken anders gaan aanpakken, zoals stroomlijning van contacten op enkele onderdelen en enkele wijzigingen t.a.v. leveranciers. De onderlinge samenwerking met JdV en RBM is geheel naar wens verlopen, met deze partijen gaan we graag verder.

De volgende stap is een mogelijke aanpassing van de inrichting. Ook JdV vindt dat de inrichting nog iets warmer moet en doet daarvoor binnenkort een voorstel. Mooi dat JdV daar zelf mee gekomen is, want de enkele personen die kritiek op de inrichting hebben geuit, vinden die wat te koel. Maar we zullen het voorstel van JdV kritisch beoordelen, want het moet wel echt om verbeteringen gaan van de al zo fraaie bibliotheek.

Vlamingen op bezoek

Op 13 december bezochten onder leiding van Rob Bruijnzeels zeventien Vlaamse bibliothecarissen de Bibliotheek op station Haarlem. Het bezoek was onderdeel van een meerdaagse toer langs Nederlandse bibliotheken. Het bezoek vond plaats aan het einde van een lange dag, maar ook los daarvan had ik het idee dat de Vlamingen niet precies wisten wat ze ervan moesten denken. Ze vonden ‘m interessant en mooi, maar ook wel “commercieel”.

Publiciteit

Met het persbericht over het vijfhonderdste lid hebben we weer zo’n beetje alle Haarlemse dag- en weekbladen gehaald. Dat blijven toch de belangrijkste media om de bezoekers- en ledenaantallen te stimuleren. Hoewel ook het artikel in Spoor, het magazine voor vaste klanten van de NS (oplage 130.000 ex.), nieuwsgierigen naar de Bibliotheek op station heeft getrokken.

Volgende lokaties

Een van de regiomanagers van de NS benaderde ons met de vraag of interesse was voor een bibliotheek op station Naarden-Bussum. Hoewel de NS hele aantrekkelijke financiële voorwaarden bood, is de Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum niet op het aanbod ingaan, met name vanwege budgettaire redenen. Nu is station Naarden-Bussum naar mijn mening ook te klein voor een volledige, rendabele  stationsbibliotheek: het aantal dagelijkse in- en uitstappers bedraagt 12.000 – Haarlem heeft er driemaal zo veel – en de aangeboden ruimte is wat omvang betreft vergelijkbaar met Haarlem, tussen de 150 en 200 m2. De ruimte wordt nu gehuurd door een muziekschool, maar NS wil liever een bestemming die service biedt aan de reizigers.

Dezelfde regiomanager heeft intussen alweer een tweede station aangeboden, dat veel interessanter is. De ruimte komt helaas pas in 2016, als het station geheel is vernieuwd, beschikbaar. Maar toch: het laat zien dat er ook door de verschillende regiomanagers al aan ons gedacht wordt.

Een mening uit ander hoek

Voor een kijk op de stationsbibliotheek uit een andere hoek, is dit artikel aardig.

Resultaten

Op 16 december, aan het einde van de negentiende week,  stonden de tellers van de Bibliotheek op het station Haarlem als volgt: 16.286 bezoekers, 522 leden (waarvan 55% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  4124 uitleningen, 256 media-uitingen, 157 volgers op Twitter, 64 likes op Facebook.

Tenslotte een heel kort bericht over Airport Library

De redactie van Guiness Book of World Record heeft foto’s van Airport Library opgevraagd met het oog op vermelding in de editie 2013. Geinig toch?

The Weird Library Competition 13 januari 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: , ,
add a comment

May we have your vote please?

The Huffington Post, de gerenommeerde en eigenzinnige Amerikaanse internetkrant, heeft sinds gisteren een “Weird Library Competition”. Bezoekers van de site kunnen scores geven aan de twaalf genomineerde bibliotheken. And guess what: Airport Library is één van de twaalf! Ik nodig je uit een kijkje te nemen – ter lering én vermaak – en een eerlijk oordeel te vellen. Voor een hoge score moet een bibliotheek trouwens niet alleen weird zijn, maar ook awesome. Laat dat laatste woord nou opvallend vaak voorkomen in de positieve reacties in het digitale gastenboek van Airport Library … Eén dag na de start van de competitie staat Airport Library op de vierde plaats.

The Huffington Post nam in september al een bericht over de opening van Airport Library op, dus ze kenden ‘m al.

Bezoek uit Wales …

Vandaag hebben we een bibliothecaresse van Rhyl Public Library uit Noord-Wales ontvangen. Al snel na de opening liet ze weten graag een kijkje te komen nemen. Het was een enthousiaste dame, die echter een somber beeld schetste van haar bibliotheek: medewerkers mogen in werktijd geen sociale media gebruiken en voor het bezoek aan Airport Library heeft ze een vrije dag moeten nemen! Wat ze van mijn verhalen over Airport Library met name mee naar Wales terugneemt is het belang van een goed netwerk van partners die hun bijdrage aan de bibliotheek leveren. Volgens Beverley Kirkham zijn Britse bibliotheken daar in het algemeen niet sterk in.  Ze had ook veel belangstelling voor “bibliotheekvormen” als stationsbibliotheek, Plug-in bibliotheek, Bibliotheek van 100 talenten en de Bibliotheekclub.

… en Den Haag

Vorige week ontvingen we Ap de Vries, directeur van de VOB. Hij was nog niet eerder in de gelegenheid Airport Library te bezoeken. Het was een zinnig bezoek, omdat hij vooraf zijn twijfels bleek te hebben gehad over het doel en het belang van Airport Library.  Die twijfels hebben we kunnen wegnemen en hij heeft zijn inzet toegezegd bij onze inspanningen om minder afhankelijk te worden van de subsidie van OCW en daarvoor op zoek te gaan naar een grotere financiële bijdrage van de bij Airport Library betrokken culturele instellingen.

Twee vitrines

Vandaag zijn ook twee kleine boekenkasten omgebouwd tot afsluitbare vitrines. Het gaat om twee kasten die achter het museum, onze buur, zijn geplaatst en daarom ietwat los staan van het hart van de bibliotheek. Met de vitrines kunnen we ingaan op het aanbod van KB en Nationaal Archief om bijzondere materialen in Airport Library ten toon te stellen.

Week 9 & 10: contracttekst en inichtingsontwerp vastgesteld 13 mei 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Filmpjes

Vorige week hadden we het eerste formele gesprek met het Rijksmuseum, onze buurman/vrouw op Schiphol. dat gesprek heeft bevestigd waar we inmiddels al bang voor waren geworden: het aanbod van filmpjes zal bij de start van Airport Library nog heel beperkt zijn. De partijen waarmee we tot nu toe hebben gesproken hebben minder geschikte filmpjes dan we hadden gehoopt. Als ze al filmpjes hebben zijn ze te lang, niet Engels gesproken of ondertiteld en/of inhoudelijk niet geschikt. Het ziet ernaar uit dat we op 1 juli niet meer dan een minimale basis hebben die de komende jaren langzaam wordt uitgebreid. Toch houden we vast aan het opnemen van filmpjes in het aanbod, omdat ze passen bij het laagdrempelige, toegankelijke, ontspannende karakter dat de collectie moet hebben. Hetzelfde geldt voor de muziek.

Contract

Deze week hebben we in een wederom soepel gesprek met Schiphol de tekst van het contract vastgesteld.  Het contract wordt nu alleen nog voorgelegd aan Anne Rube, directeur van ProBiblio, voordat we definitief akkoord gaan. In hetzelfde gesprek hebben we kennis gemaakt met de dame die ons vanuit Schiphol gaat ondersteunen bij de besteding van het reclamebudget van € 50.000 dat Schiphol ons heeft geschonken.

Ontwerp

Ook is het inrichtingsontwerp definitief vastgesteld. De plaatsing van de Tank U en de bekleding van de zitelementen waren de laatste onzekerheden. Aan de bekleding worden op Schiphol zeer hoge eisen gesteld wat betreft brandveiligheid, slijtvastheid en onderhoud. De nu gekozen stof wordt ook gebruikt in de treinen in een aantal Scandinavische landen. De gekozen kleuren zijn fris en onderscheiden de bibliotheek duidelijk van het donkergele Rijksmuseum en de zwart-grijze Bols Experience. De basiskleur is oranje, aansluitend bij de landelijke huisstijl.

Collectie

Nu het inrichtingsontwerp definitief is, kunnen we gericht de boekencollectie gaan vormen. We beschikken over een groot aantal korte planken die op een logische, overzichtelijke manier moeten worden ingedeeld. De collectie-onderdelen zij vertaalde Nederlandse fictie (minimaal één plank van 12 boeken per taal), beste verzorgde boeken en thematische fotoboeken. Sinds deze week wordt daar ook een kast met vertaalde Nederlandse jeugdliteratuur aan toegevoegd. Schiphol had daar eerder bezwaar tegen en we zijn blij dat ze die heef laten vallen; Nederlandse jeugdliteratuur, met name prentenboeken, is immers toonaangevend in de wereld. De “jeugdkast” komt trouwens niet ín de bibliotheek, maar is één van de kasten in de zitgebieden achter de bibliotheek.  De verschillende zitgebieden, met elke een eigen sfeer, worden door een wand gescheiden en in die scheidingswanden komt op de kopse kant en boekenkast.

Websites

Tenslotte zijn deze week ook de uitgangspunten voor de websites bepaald. Er komen uiteindelijk twee sites: de ene dient als platform voor het aanbieden van filmpjes en muziek op de iPads en de andere is de “digitale folder” die vakgenoten, persmedia en andere belangstellenden informeren over Airport Library. De url die we hanteren is al eerder vastgelegd: www.airportlibrary.nl. ook de extensies eu, net en info zijn geregistreerd alsmede de url www.schipholbibliotheek.nl.

Week 4 & 5: Muziekcentrum, musea en DOK 8 april 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Het praten met gewenste partners gaat natuurlijk gewoon door. Vorige week had ik al een positief gesprek met Muziek Centrum Nederland, dat als doel heeft de Nederlandse muziek onder (inter)nationale aandacht te brengen. Bij een eerder gesprek mer de Centrale Discotheek Rotterdam gaf deze instelling aan graag met MCN te willen samenwerken en MCN wil dat ook. Airport Library wordt nu het eerste samenwerkingsproject, waarbij MCN de muziek selecteert en de begeleidende informatie verzorgt en CDR de muziek levert. dat is tenminste de eerste gedachte. In een vervolggesprek, eind april, krijgen we te horen wat beide partijen willen gaan doen.

Musea

Vandaag was ik met Rammy Speyer in het Singer museum in Laren (NH). We sprake met directeur Jan Rudolph de Lorm, waarover ik al eerder berichtte. Met hem bespraken we de beste wijze om de musea bij Airport Library te betrekken. De Lorm adviseerde te beginnen met gesprekken met vertegenwoordigers van enkele grote Amsterdamse musea en later de andere belangrijke Nederlandse musea te benaderen.

Tank U

Tevens doe ik melding van een gesprek met het Library Concept Center in Delft, beter bekend als DOK. We willen van hen graag de Tank U gaan inzetten, een apparaat waarmee filmpjes kunnen worden bekeken en vervolgens gedownload op de mobiele telefoon. Ook spraken we over toepassingen voor een multitouchtafel; de vraag is achter of daarvoor in Airport Libraryvoldoende ruimte is .  

Jan David Hanrath

Tenslotte vind ik het leuk om te melden dat onze adviseur t.a.v. het inrichtingsontwerp van Airport Library, Jan David Hanrath, door Schiphol is ingehuurd voor de uitwerking van een deel van het ontwerp. Het is duidelijk dat Schiphol de specifieke bibliotheekkennis van Jan David op waarde schat. Bovendien zijn ze onder de indruk van zijn kennis van iPods, iMacs en iPads. het plan is om zowel de teksten, de muziek als de filmpjes die niet gedownload kunnen worden via iPads aan de bezoekers van de bibliotheek aan te bieden.  Is Schiphol ook helemaal voor, die houden wel van het inzetten van innovaties.