jump to navigation

Linkse hobby 9 november 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
add a comment

Niet het Beste bibliotheekproject 2011


Ik vind dat ik er eigenlijk niet omheen kan om op deze plek te reageren op de uitslag van de verkiezing Beste bibliotheekproject 2011, ook al doe ik dat met enige tegenzin. Natuurlijk hadden we graag gewonnen. Dat dit niet gebeurd is, is jammer, maar wat me dwars zit is dat in Bibliotheekblad als reden wordt genoemd dat de collectie van de Bibliotheek op het station alleen maar uit bestsellers bestaat. Dat is namelijk niet waar. Wel waar is dat er alleen actuele boeken staan, maar dat is wat anders. Binnen het actuele aanbod kiezen we ook voor titels waarvan bij verschijnen allerminst zeker is dat het een bestseller wordt. Van de titels is de collectie graphic novels weten we zelfs zeker dat het geen bestsellers worden.

Waren de juryleden nou gewoon maar komen kijken in plaats van een besluit te nemen op basis van het projectplan. Desondanks leggen we het signaal niet naast ons neer en zullen wij ons nog bewuster zijn van de wenselijkheid de collectie breed te houden. We zien trouwens dat ook de klanten van de stationsbibliotheek dat waarderen, want het aandeel bestsellers in het aantal uitleningen neemt af. Ook de klanten waarderen dus een bredere collectie.

En zeer sympathiek: het felicitatie- annex troostboeket van ILGE, de sponsor van de kranten- en tijdschriftencollectie van de eerste vijf stationsbibliotheken.

AKO

Op 8 november was de algemeen directeur van AKO op bezoek in de Bibliotheek op het station Haarlem. Hij beoordeelde de stationsbibliotheek als goed doordacht en mooi vorm gegeven. Ook zag hij duidelijk de verschillen met het assortiment van de AKO’s en Bruna’s op stations (ook eigendom van AKO). We hebben de afgelopen jaren al twee keer eerder met AKO gesproken en de gesprekken zijn steeds prettiger geworden. Nu is afgesproken dat we beide nadenken over samenwerkingsmogelijkheden.

De AKO sluit zich nu definitief aan bij twee boekhandels in Haarlem, Atheneum en De Vries, die de komst van de stationsbibliotheek toejuichen vanwege de versterking van de leescultuur in Haarlem en ook al hebben aangegeven samen te willen werken.

Inzet van lokale politieke partijen

Na de inzet van PvdA-leden van de gemeenteraden van Dordrecht en Gorinchem en de Groen!-fractie in Leuven, is het D’66 die zich in Breda inzet voor een stationsbibliotheek. Leuk om te merken dat het idee ook bij de lokale politiek enthousiasme oplevert. We hebben nu in twaalf steden contact met bibliotheek en/of gemeente.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben positief gereageerd op de wens van de PvdA om de komst van een Zuid-Hollandse stationsbibliotheek in 2012 te stimuleren. NS heeft drie stations aangeboden en nu is het zaak om een goede combinatie tussen station, bibliotheek en gemeente te vinden.

Als je naar de partijen kijkt die het idee van de Bibliotheek op het station omarmen, dan is er slechts een conclusie mogelijk: de stationsbibliotheek is een linkse hobby.

Studenten

Vorige week waren er al voor de derde keer studenten Journalistiek op bezoek om een studieopdracht aan de Bibliotheek op het station te wijden. Tijdens de officiële opening was er een studente die een radio-item heeft gemaakt, vervolgens een studente die een spread – een pagina met artikelen, foto’s, graphics etc. – samenstelt en vorige week twee studenten van de UvA die opnamen voor een filmpje hebben gemaakt. En ik vertelde al eerder van de opdracht die een aantal studenten van de Haagse kunstacademie momenteel uitvoeren.

Opvallend, die belangstelling van studenten.

Resultaten 

In de twaalfde week na de opening hebben we de 10.000ste bezoeker ontvangen. Volgens een van de frontofficers is de stationsbibliotheek sinds vorige week een “gewone” bibliotheek geworden, met een meerderheid van bekende bezoekers die al precies weten hoe alles werkt en ook naar specifieke titels gaan vragen. Dat merken we ook aan het aantal nieuwe leden per week dat inmiddels op een lager niveau ligt dan de eerste 1o weken. Het “laaghangend fruit” is geoogst, voor de rest van de leden zullen we harder aan de boom moeten schudden.

Op 4 november, aan het einde van de dertiende week,  stonden de tellers als volgt: 11.223 bezoekers, 437 leden (waarvan 53% bij inschrijving geen lid van de Bibliotheek Haarlem),  2457 uitleningen, 245 media-uitingen, 140 volgers op Twitter, 60 likes op Facebook.

Advertenties

Diversiola 21 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Nieuwe partners

Het ziet er naar uit dat we er voor Airport Library weer twee nieuwe partners bij hebben: het Nationaal Archief en het Nederlands Fotomuseum. Beide instellingen hebben tijdens het eerste gesprek enthousiast gereageerd en maakten duidelijk dat ze begrijpen wat de bedoeling en mogelijkheden zijn. Ze komen nu zelf met een voorstel voor hun bijdrage aan de collectie. Het fotomuseum hebben we onder meer om boeken gevraagd. De huidige collectie is te klein in vergelijking met de grote belangstelling die er voor fotografie is.

Persaandacht

Deze week mochten we een fotograaf van het Engelse tijdschrift Monocle (affairs, business, culture & design) ontvangen en een student van de School voor Journalistiek, die voor haar opleiding een achtergrondartikel over Airport Library gaat schrijven. Nog elke week worden we benaderd met het verzoek om meer informatie en/of foto’s  te leveren of het verzoek een bezoek aan de bibliotheek te leveren om haar met eigen ogen te zien. De fotograaf van Monocle bevestigde nog eens dat Airport Library zeer fotogeniek is, met name door de fraaie verlichting in de kasten.

De stroom van internetaandacht is inmiddels behoorlijk geluwd: er komen wekelijks nog maar enkele nieuwe artikelen bij. De teller staat nu op 550 media-uitingen uit 30 landen.  

 

Strips

De stripboeken die onlangs aan de collectie zijn toegevoegd worden zeer gewaardeerd. Het aantal is nog beperkt, maar we vinden de strips overal in de bibliotheek en het zitgebied achter de bibliotheek terug. We hebben onze leverancier, de stripwinkel Lambiek in Amsterdam, gevraagd actief op zoek te gaan naar meer titels.

Muziek en dans 7 oktober 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Tot nu hebben we in Airport Library alleen muziekfragmenten van 30 seconden aangeboden. De wens was natuurlijk om de volledige muziekstukken te laten horen, maar we durfden het nog niet aan. De jurist van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft op ons verzoek uitgezocht welke ruimte er voor bibliotheken in de Auteurswet wordt toegestaan en of die ruimte ook voor Airport Library bestaat.

Het juridisch advies stemt ons zeer tevreden. Als we muziek die rechtmatig is gedigitaliseerd alleen binnen de ruimte van Airport Library in een gesloten netwerk voor individueel beluisteren door bezoekers aanbieden, mag het volledige muziekstuk worden aangeboden.  De Centrale Discotheek levert nu snel de volledige versies van de muziekstukken die we nu aanbieden (en waar veel belangstelling voor is!). En het advies stimuleert ook meer muziek aan te gaan bieden, liefst met beeld.  

Theater Instituut

Deze week heeft een veelbelovend eerste gesprek met het Theater Instituut plaatgevonden. Met deze instelling willen we de performing arts een plaats geven in de collectie van Airport Library. Na de verhuizing van het instituut is de expositieruimte vervallen en past betrokkenheid bij Airport Library bij het voornemen om de collectie buiten de eigen muren aan publiek te tonen. Voor ons is de samenwerking vooral van belang voor het thema “dans”, een kunstvorm waarin Nederland vooraanstaand is.  

Profilering partners

Aangezwengeld door het Nederlands Letterenfonds is er contact geweest met Schiphol over het nadrukkelijker profileren van de partijen die bij Airport Library betrokken zijn. Schiphol was daar in aanvang zeer terughoudend in, vanwege de wens niet teveel afzenders aan het publiek te presenteren. Alle partners zullen nu mét logo op de iPads worden vermeld en ook op het scherm waarop een continue presentatie over de bibliotheek draait.

iPads

Eén probleem blijft ons tergen, ook na de ingrepen waarover ik in het vorige bericht schreef: de stabiliteit van de iPads. We weten nu dat er verschillende oorzaken zijn. Ten eerste, zo heeft Apple toegegeven, is het besturingssysteem van de iPad nog niet stabiel. Met de nieuwe versie 4.2 die begin november beschikbaar komt, moet er veel verbeteren. Ten tweede is de performance van de internetverbinding op Schiphol niet regelmatig, waardoor de filmpjes haperen. Overleg van deze week met Schiphol en het dochterbedrijf dat het dataverkeer op de luchthaven verzorgt moet daarin verbetering brengen. Ten derde zit er ruimte tussen een aantal iPads en de iPad-houder, waardoor gebruikers moedwillig met een langwerpig, dun voorwerp (paperclip o.i.d.) de niet voor niets afgeschermde Home-knop kunnen bereiken en open internet/e-mail proberen te bereiken, daarin vastlopen en de volgende gebruiker met een vastgelopen scherm opladen. Dit probleem wordt ook verholpen. En ten vierde is deze week de manier waarop filmpjes op de website die op de iPads draait aangepast. Daarmee is de kans dat gebruikers meerdere filmpjes tegelijk openen en daarmee de iPad blokkeren een stuk kleiner geworden. Dit pakket van maatregelen moet ons van een lastig probleem afhelpen.

Ander iPad-nieuws: we gaan in contact met enkele andere partijen op Schiphol die iPads inzetten, waaronder KLM, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het oplossen van problemen.

Week 19: Airport Library is open! 9 juli 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

De eerste dagen

Vandaag, 15 juli, was de “soft opening” van de gerenoveerde Holland Boulevard en daarmee ook van  Airport Library. Deze tamelijk informele opening was voor de mensen die direct bij de renovatie betrokken zijn geweest, vooral ook de echte werklui. Het is jammer dat we pas eind augustus foto’s mogen tonen, als onderdeel van het tweede publiciteitsoffensief. Maar mooi is-ie geworden, zo vonden ook vertegenwoordigers van de andere nieuwe en vernieuwde voorzieningen op de Holland Boulevard. Vandaag zag ik de bibliotheek voor het eerst mét verlichting en die geeft ‘m nog een veel mooiere uitstraling dan wat ik tot vanmiddag gezien had. Het is al met al een hele kleurige, frisse en toegankelijke ruimte geworden.

Voor publiek was de bibliotheek op 10 juli al toegankelijk, ook al was de bibliotheek nog niet klaar. Alleen de boeken waren er (grotendeels) en enkele iPads waren te gebruiken. Vanaf de eerste dag wordt Airport Library goed bezocht! En er hebben al zo’n 20 mensen een boodschap in het gastenboek op de iPads achtergelaten. Het zijn vrijwel allemaal positieve reacties. Men vindt de bibliotheek “een geniaal idee” , “a great place to relax” en zelfs “awesome”. Men is vooral positief over de mogelijkheid met de iPads te kunnen werken. De twee kritische opmerkingen betreffen het ontbreken van internettoegang (kan niet, omdat KPN op Schiphol het monopolie heeft op het aanbieden van internet) en het disfunctioneren van enkele iPads (is inmiddels opgelost).

Ongewenst gedrag

Helaas hebben we ook al met ongewenst gedrag te maken. Er is een leeslampje gestolen, er is geprobeerd een iPad-houder open te breken (we zullen de houder nog meer hufterproof moeten maken) en er is tot onze grote spijt toch al snel een boek gestolen: de bekende tattoo-encyclopedie van Henk Schiffmacher. Het grootste probleem is echter dat de comfortabele lees-, kijk- en luisterstoelen door transferreizigers te veel worden gebruikt om te slapen. Dat geldt ook voor het zitgebied achter de bibliotheek en Schiphol treft al maatregelen door de stoelen door hogere armleuningen minder comfortabel te maken. 

Kinderen

Het is heel mooi om te zien dat er in het zitgebied vlak achter de bibliotheek, dat vooral voor kinderen bedoeld is, inderdaad kinderen van allerlei nationaliteiten de vertaalde Nederlandse jeugdboeken lezen die we in een afzonderlijke kast hebben geplaatst. We hebben ook een fraaie foto van drie kinderen die achter één iPad zitten.

Apparatuur

Sinds eind vorige week zijn we bezig geweest met het installeren van de apparatuur: negen iPads en twee grote beeldschermen. Door het later opleveren van de benodigde aansluitingen door de installateur van Schiphol heeft dit langer geduurd dan gepland. Onze techneuten zijn er op zondag na vanaf afgelopen vrijdag elke dag geweest.

De muziek op de iPads (helaas alleen nog samples van 30 seconden), op de grote leestafel en op de leuningen van luie luister-en kijkstoelen bevestigd met een ingenieus door Jan David Hanrath ontworpen draaiarm, is verzorgd door de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) en Muziek Centrum Nederland (MCN). De filmpjes zijn geleverd door Dutch DFA (over vormgevers, architecten en modeontwerpers), Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Amsterdams Historisch Museum en Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB).

Er zijn vele uren en veel kennis en inventiviteit nodig geweest om de iPads geschikt te maken voor het gebruik in Airport Library. Er moest vooral veel afgeschermd worden om te zorgen dat gebruikers geen wijzigingen kunnen aanbrengen. Het is allemaal net op tijd gelukt, zoals ook de website die voor de presentatie van de muziek en filmpjes op de iPads wordt gebruikt pas gisteren klaar was.

Het ene 32 inch-beeldscherm is het welkomstscherm voor bezoekers en biedt een korte presentatie over Airport Library. Op het andere scherm worden twee fotoseries getoond: foto’s van het Nederlandse landschap vanuit de lucht van Siebe Swart, die is aangesloten bij fotografencollectief Hollandse Hoogte, en foto’s van het typisch Nederlandse landschap langs de West-Friese Omringdijk vanaf de fiets van André Brouwer.

Helaas is het downloadscherm nog niet geplaatst. Leverancier DOK werkt nog aan enkele laatste onvolkomenheden. Dat is het risico als je een gloednieuw apparaat wil inzetten. In de tussentijd wordt de TankU bij ProBiblio gevuld met filmpjes van wederom Dutch DFA, Rijksmuseum, Stedelijk Museum en ATCB.

19 weken hard gewerkt

Er is sinds begin maart hard gewerkt. Door CDR en MCN, architecte Marjolein Vreeburg, interieurbouwer Hekker, architect en Apple-specialist Jan David Hanrath, webbouwer Welldotcom, TankU-leverancier DOK, de betrokkenen van Schiphol en het Airport Library-team van ProBiblio. Er is door alle betrokken partijen een uniek fenomeen gerealiseerd: een bibliotheek op een luchthaven, een etalage van de Nederlandse cultuur.

Week 16: nu gaat het hard 25 juni 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Nieuwe partners

We hebben deze week weer twee nieuwe partners kunnen bijschrijven. Omdat Schiphol ons heeft gevraagd zeker ook aandacht te besteden aan Amsterdam zijn we blij me het Amsterdams Historisch Museum, met name met de filmpjes die zij kunnen leveren voor zowel op de iPads als op het TankU-downloadscherm. Ook verheugd zijn we met  Hollandse Hoogte. Voor het beeldscherm waarop we thematische fotoseries gaan tonen levert dit fotografencollectief 75 luchtfoto’s van het Nederlands landschap van fotgraaf Siebe Swart. Het zijn fraaie foto’s die een evenwichtig beeld geven: niet alleen Naarden-Vesting en polders en molens, maar ook de haven van Rotterdam. 

Foto-collectie

Naast de serie luchtfoto’s zullen er de eerste maanden nog twee andere fotoseries in Airport Library te zien zijn. De eerste serie bestaat uit foto’s van André Brouwer van de West-Friese Omringdijk, een oer-Hollands landschap in Noord-Holland. De tweede serie is bedoeld om de Nederlandse openbare bibliotheken te profileren en bestaat uit foto’s van bibliotheken uit het foto-archief van BibliotheekBlad. Bedoeling is natuurlijk om regelmatig andere fotoseries te tonen. Hollandse Hoogte heeft daarvoor haar medewerking al toegezegd.

E-book

Als start van de e-bookcollectie  bieden we op de TankU de electronische versie aan van een boekje  dat de al genoemde André Brouwer over de eveneens genoemde West-Friese Omringdijk heeft gemaakt. Dit e-book wordt exclusief voor Airport Library gemaakt, als een soort curiosum, in het Nederlands en het Engels. Het bevat naast tekst ook een aantal foto’s; een grotere collectie foto’s — maar niet zoveel als er zijn opgenomen in de fotocollectie die via het beeldscherm wordt getoond — kan ook worden gedownload. Het boekje heeft André Brouwer voor ProBiblio gemaakt in het kader van een project ver de West-Friese Omringdijk in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Vertaalde fictie

In de collectie vertaalde Nederlandse fictie zullen bij aanvang 47 talen vertegenwoordigd zijn. Dit weten we nu alle dozen met boeken die van het Nederlands Letterenfonds hebben gekregen, geopend zijn. Het zijn in totaal zo’n 450 boeken; van een aantal exotische talen als Bengaals en Georgisch hebben we maar één boek, maar we zullen ze toch in de collectie opnemen. 

TankU

Hoewel het met de collectie voor het downloadscherm goed is gekomen, wordt het toch spannend rond de TankU. Deze dagen wordt de software getest en afhankelijk daarvan krijgen we ‘m in de loop van de volgende week. Dan resten ons nog maar een paar dagen om de filmpjes erop te zetten en de vormgeving van de interface te regelen. Laatste moment dus. En dan bleek deze week ook dat de behuizing van de TankU van een materiaal is gemaakt dat om veiligheidsredenen op Schiphol niet gebruikt mag worden. Met Schiphol is nu afgesproken dat we het apparaat met de huidige behuizing (van acrylaat) volgende week in Airport Library kunnen plaatsen, maar dat die zo snel mogelijk wordt vervangen door een exemplaar met de behuizing van een niet verboden materiaal (PET G). 

iPads

Heel belangrijk van deze week is dat we de interface voor de iPads werkend hebben gekregen. Een selectie van teksten, filmpjes, iconen, afbeeldingen en muziekfragmenten heeft aangetoond dat het niet allen werkt, maar er ook nog mooi uitziet. En alles op basis van touchscreentechniek, dus zonder toetsenbord en/of muis.

Week 11: Airport Library maakt zich kenbaar 23 mei 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Persbericht

Afgelopen donderdag is het persbericht waarin de komst van Airport Library wordt aangekondigd naar de mediacontacten van het Ministerie van OCW gestuurd.  De avond daarvoor zijn via de mail de bibliotheekdirecties in Nederland geïnformeerd. Dit laatste vond ik belangrijk, want de communicatie binnen de bibliotheeksector is zeer summier geweest. Alleen in een digitale VOB-nieuwsbrief in 2008 is kort over het plan verteld. Daarna is in afstemming met Schiphol en OCW besloten pas weer naar buiten te treden als er tot in detail overeenstemming met Schiphol werd bereikt (mede vanwege de steeds kerende kansen tijdens het gehel traject). Dat kon al eerder eigenlijk niet meer misgaan, maar we hebben ons wat dit betreft formeel opgesteld. Het probleem is natuurlijk wel dat er niet veel is gedaan aan het creeëren van draagvlak onder bibliotheken, terwijl Aiprort Library bedoeld is als vestiging van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken. Gelukkig verschijnt er binnenkort een artikel in BibliotheekBlad, een kans om meer over Airport Library te vertellen en de vakgenoten van dit blog op de hoogte te brengen. De reacties die van bibliotheekdirecteuren zijn binnengekomen, zijn op één na positief. Daar ben ik blij mee. 

News travels fast

De publiciteit rond Airport Library is een proces dat me fascineert. Het is zeer interessant te volgen hoe het nieuws op internet tegenwoordig “reist”. Met hulp van OCW was de Volkskrant de eerste met een artikel in de papieren krant op donderdagochtend en op haar website. Het persbericht van OCW werd donderdag in de vroege ochtend verzonden en op de website overgenomen door een aantal landelijke dagbladen en onder meer Informatie Professonal. ’s Ochtends werd ik gebeld voor een interview voor de Wereldomroep en door de Telegraaf. ’s Middags belde de webredactuer van Architectenweb voor meer informatie en kwam een journalist op bezoek voor een item op RTV Noord-Holland. ’s Avonds vond ik het bericht al op allerlei weblogs en Twitterpagina’s. Inmiddels is het nieuws doorgedrongen tot enkele Vlaamse nieuwsites, onder meer van de Standaard,  en op de Duitse bibliotheekblog Bibliothekarisch. Dit blog had veruit het meest volledige bericht (waarmee ik ze heb gecomplimenteerd), met bovendien enkele reacties. De reacties interesseren mij natuurlijk het meest.

Nieuwe partners

Intussen is het aantal partners van Airport Library uitgebreid met het Van Gogh Museum, dat zeer enthousiast is. Ook is gesproken met NBD/Biblion, over haar bijdrage aan het geheel.

Week 4 & 5: Muziekcentrum, musea en DOK 8 april 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Muziek

Het praten met gewenste partners gaat natuurlijk gewoon door. Vorige week had ik al een positief gesprek met Muziek Centrum Nederland, dat als doel heeft de Nederlandse muziek onder (inter)nationale aandacht te brengen. Bij een eerder gesprek mer de Centrale Discotheek Rotterdam gaf deze instelling aan graag met MCN te willen samenwerken en MCN wil dat ook. Airport Library wordt nu het eerste samenwerkingsproject, waarbij MCN de muziek selecteert en de begeleidende informatie verzorgt en CDR de muziek levert. dat is tenminste de eerste gedachte. In een vervolggesprek, eind april, krijgen we te horen wat beide partijen willen gaan doen.

Musea

Vandaag was ik met Rammy Speyer in het Singer museum in Laren (NH). We sprake met directeur Jan Rudolph de Lorm, waarover ik al eerder berichtte. Met hem bespraken we de beste wijze om de musea bij Airport Library te betrekken. De Lorm adviseerde te beginnen met gesprekken met vertegenwoordigers van enkele grote Amsterdamse musea en later de andere belangrijke Nederlandse musea te benaderen.

Tank U

Tevens doe ik melding van een gesprek met het Library Concept Center in Delft, beter bekend als DOK. We willen van hen graag de Tank U gaan inzetten, een apparaat waarmee filmpjes kunnen worden bekeken en vervolgens gedownload op de mobiele telefoon. Ook spraken we over toepassingen voor een multitouchtafel; de vraag is achter of daarvoor in Airport Libraryvoldoende ruimte is .  

Jan David Hanrath

Tenslotte vind ik het leuk om te melden dat onze adviseur t.a.v. het inrichtingsontwerp van Airport Library, Jan David Hanrath, door Schiphol is ingehuurd voor de uitwerking van een deel van het ontwerp. Het is duidelijk dat Schiphol de specifieke bibliotheekkennis van Jan David op waarde schat. Bovendien zijn ze onder de indruk van zijn kennis van iPods, iMacs en iPads. het plan is om zowel de teksten, de muziek als de filmpjes die niet gedownload kunnen worden via iPads aan de bezoekers van de bibliotheek aan te bieden.  Is Schiphol ook helemaal voor, die houden wel van het inzetten van innovaties.