jump to navigation

Airportlibrarian 8 november 2010

Posted by Dick van Tol in Airport Library, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Bij de start hadden we het idee dat er alleen in de eerste drie maanden dagelijks iemand van ProBiblio naar Airport Library zou gaan. Met name om te kijken in welke mate en op welke manier de bibliotheek gebruikt wordt. Op basis daarvan kunnen we eventueel benodigde aanpassingen doorvoeren. Begin deze week was de periode van drie maanden voorbij en toch gaan we er voorlopig vrijwel dagelijks heen. De enige verandering is dat we in het weekend één keer gaan en niet op beide dagen. Het blijkt namelijk dat Airport Library zo intensief wordt gebruikt dat er bij voorkeur elke dag opgeruimd wordt. En de instabiele iPads moeten nu nog met regelmaat gereset worden.

We zijn bezig met maatregelen om het onderhoud te beperken. Door de boekenplanken geheel te vullen kunnen we voorkomen dat boeken omvallen en blijft de bibliotheek netter. En door maatregelen waarover ik al eerder berichtte moeten de iPads minder aandacht gaan vragen.  Maar ondanks deze maatregelen stellen we vast de aanvankelijke inschatting dat we na de eerste drie maanden nog maar eens in de week langs moeten gaan verkeerd is gebleken en dat een paar bezoeken per week minimaal nodig is.

Omdat de kosten van het vaker bezoeken van Airport Library niet zijn begroot kwam Rammy Speyer, adjunct-directeur van ProBiblio en vanuit het MT intensief bij Airport Library betrokken, met het idee uittredende bibliothecarissen in te zetten. Hijzelf is vanaf 1 januari a.s. “vrijgesteld van werkzaamheden” en zal een dag in de week en eens per drie weken in het weekend “dienst” op Schiphol draaien.

Maar onlangs al begonnen als airportlibrarian is Ria Smith, die per 1 september vervroegd is uitgetreden. Ria was een van degenen die het idee van een bibliotheek op Schiphol lanceerde en voor haar is dienst doen op Schiphol een leuke manier om actief bij het bibliotheekwerk betrokken te blijven. Het is heel prettig dat zij niet alleen een zeer ervaren bibliothecaris is maar ook behoorlijk technisch onderlegd is, waardoor ze ook storingen met de iPads direct kan verhelpen.

Met de inzet van Ria en Rammy hebben we vanaf 1 januari een prima basisbezetting op Schiphol. Als collectioneur Jeanine Deckers, technisch beheerders Paul de Leeuw en André Backs en ikzelf er dan ook nog met enige regelmaat heen gaan, heeft Airport Library een goed geregelde frontoffice.

Advertenties