jump to navigation

Yes, vertraging! 4 oktober 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
add a comment

Vertraging

Vorige week dinsdag was er voor het eerst flinke vertraging op station Haarlem tijdens de ochtendopeningsuren van de Bibliotheek op het station. Heel fijn om te zien dat er dan inderdaad, zoals verwacht, mensen de gelegenheid te baat nemen om de bibliotheek te bezoeken. Niet alleen om tussen de boeken te snuffelen of een kennis te maken, maar ook om in de leesruimte kranten en tijdschriften te lezen.

Nog een filmpje

De opnamen van de Wereldomroep op 23 september hebben weer een mooi filmpje opgeleverd, dat ook in het Engels ondertiteld op internet te vinden is. Er zijn naast dit filmpje ook filmpjes van het NOS Journaal, KoffieMAX en het journaal van RTV Noord-Holland.

Zuid-Holland

Voormalig gedeputeerde en nu Zuid-Hollands statenlid Martin van Engelshoven-Huls, die ook in zijn vorige functie al ijverde voor een stationsbibliotheek in zijn provincie, blijft zich inzetten. Zijn partij heeft GS een aantal vragen gesteld die moeten leiden tot steun voor minimaal een stationsbibliotheek in Zuid-Holland. Op verzoek van de beleidsambtenaar heb ik NS gevraagd aan te geven op welke Zuid-Hollandse stations ruimte beschikbaar is. Ik ben heel benieuwd wat dit oplevert.

Resultaten

Op vrijdagavond  30 september, het einde van de achtste week,  stonden de tellers als volgt:  6932 bezoekers,  320 leden,  1139 uitleningen:  203 media uitingen, 103 volgers op Twitter.

Advertenties

De officiële opening 23 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
add a comment

Speedspeeches

De officiële opening van de Bibliotheek op het station Haarlem, op 21 september jl., was een druk bezochte (meer aanwezigen dan aanmeldingen) en zeer geanimeerde bijeenkomst. Eerst vijf korte toespraakjes van de Noord-Hollandse gedeputeerde voor Cultuur, de directeuren van NS Poort, de Bibliotheek Haarlem en omstreken en ProBiblio, en van de Haarlemse wethouder voor Cultuur in de prachtige voormalige wachtkamer eerste klasse op het station. Vervolgens en masse naar de stationsbibliotheek op hetzelfde middenperron, waar de gedeputeerde – als zijnde het 250ste lid – een enorme lenerspas kreeg en tekende en vervolgens met de sleutel de deur opende en iedereen binnenliet.

Iedereen praat met iedereen

In de stationsbibliotheek volgden anderhalf uur lang talloze gesprekjes en discussies van gasten met telkens weer andere gasten. Ik zag allerlei bijzondere combinaties van mensen van NS Poort (met z’n achten aanwezig), provincie Noord-Holland, gemeente Haarlem, van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en enkele van daarbuiten, CPNB, JosdeVries, Retail Bouw Management, Haarlem City Marketing, reclamebureau Made in Haarlem, ILGE, ProBiblio en mensen van de pers.

Inspiratie

Ik heb alleen maar positieve reactie gehoord over de stationsbibliotheek. Het algemene oordeel was een frisse, aantrekkelijke bibliotheek met een aantal innovatieve vondsten in een prachtige ruimte. Heel interessant vond ik de reactie van Marcel Vos, directeur Bibliotheek Westland, die het idee opdeed om het huidige ruime maar prijzige filiaal in een van de kleinere plaatsen in zijn werkgebied te vervangen door een pand in de winkelstraat met een inrichting, service en collectie die sterk lijkt op die van de stationsbibliotheek. De vertegenwoordiger van een stadsbibliotheek bedacht de mogelijkheid een dergelijke formule te plaatsen in  de eerste ruimte waar bezoekers binnenkomen. Die ruimte zou dan ook worden ingericht op basis van twee van de kernwaarden van de stationsbibliotheek: actueel en gemakkelijk. Zo zien we het graag: dat de Bibliotheek op het station ook in bredere zin inspireert tot innovaties.

Publiciteit

Waar we bang voor waren is niet gebeurd. De ongeplande publiciteit rond de zachte opening op 8 augustus heeft niet geleid tot mediastilte rond de officiële opening. Het is gelukt om het NOS Journaal te halen, het Jeugdjournaal, het journaal van RTV Noord-Holland, Wereldomroep, Radio 1 Journaal, de Volkskrant, het Haarlems Dagblad, Spits en een heleboel internetsites. Ook in Engeland, Frankrijk en België (o.a. Metro) hebben we de pers gehaald. Bij elkaar zo’n 80 media-uitingen in twee dagen. Het totaal is nu ongeveer 160 media-uitingen. Voor filmpjes en radiofragmenten verwijs ik graag naar de Facebook-pagina van de Bibliotheek op het station.

Gisteren zijn er voor de eerste keer folders op het stations uitgedeeld. Tweeduizend mensen namen een folder aan, met opvallend veel positieve opmerkingen over de komst van de bibliotheek. Het bezoek aan de bibliotheek nam direct sterk toe. Volgende week maandag wordt er voor de tweede en voorlopig laatste maal gefolderd.

Resultaten

Op vrijdagochtend 23 september, einde van de zevende week,  stonden de tellers als volgt: 6029 bezoekers, 264 leden, 899 uitleningen.

Six minutes of fame 19 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: ,
add a comment

Op televisie

De Bibliotheek op het station heeft de televisie gehaald. Afgelopen donderdag, 15 september, trad schrijver dezes op in KoffieMAX, een ochtendpraatshow van Omroep MAX. Leuk om eens mee te maken, maar de enorme vluchtigheid van het medium heb ik nu aan den lijve ervaren. En ook geleerd: maak je belangrijkste punt in de eerste zin van je antwoord, want grote kans dat je geen kans krijgt voor een tweede zin. Ze hebben belangstelling voor je onderwerp – ik wil zelfs geloven dat Myrna echt enthousiast over het idee is – maar vervolgens willen ze er zo weinig mogelijk tijd aan besteden, zo krijg je het gevoel. Je gaat aan tafel zitten en voordat je het weet mag je weer weg. Vreemd is alleen dat als je de opname bekijkt die haast helemaal niet opvalt. Blijkbaar ben je als kijker gewend aan in haast opgenomen beelden en is die haast nodig om de aandacht van de kijker vast te houden. Zes minuten op tv is voor de kijker dus eigenlijk heel lang en die tijd heeft de stationsbibliotheek toch maar mooi gekregen.

Ik ben erg blij dat er vooraf al een goed filmpje was gemaakt met een rondleiding/introductie in de stationsbibliotheek. Dit filmpje werd tijdens het gesprek getoond en maakte al veel duidelijk.

Abri-posters en flyers

Afgelopen woensdag, 14 september, zijn op verschillende plaatsen op station Haarlem grote abri-posters met reclame voor de Bibliotheek op het station opgehangen. Op 22 en 26 september worden de in dezelfde stijl gemaakte flyers op het station uitgedeeld. Het zijn promotiemiddelen die met slechts de aanpassing van de lokatie ook voor eventuele volgende stationsbibliotheken gebruikt kunnen worden.

Persuitnodiging

Afgelopen vrijdag heeft NS de uitnodiging aan de pers gestuurd voor de officiële opening van de Bibliotheek op het station op 21 september. Met NS als afzender is de kans op aandacht van de redacties wat groter. We hopen nog behoorlijk wat publiciteit te genereren. Nu hebben we wel de regie en kunnen we alle media benaderen. Bij de eerste publiciteitsgolf rond de zachte opening op 8 augustus, toen we eigenlijk nog geen publiciteit wilde en dus ook geen persbericht hebben verstuurd, hebben wat ons betreft een aantal media ten onrechte nog geen aandacht aan de stationsbibliotheek besteed. Dit geldt onder meer voor op één na alle Haarlemse weekbladen. Ook voor de gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, de hoogste gast bij de opening, is het van belang dat er voldoende pers ter plaatste aanwezig is.

Zware boeken geen bezwaar 10 september 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Wat doet de collectie?

Na vijf weken vormt zich zo langzamerhand al een beeld van het leengedrag van de klanten van de Bibliotheek op het station. De boeken uit de Besteller 60 zijn goed voor 40% van de uitleningen, de overige fictie 35% en de overige non-fictie 25%. Ik ben benieuwd of deze verhoudingscijfers ook op de langere termijn zo zullen liggen.

En wat zijn de meest uitgeleende titels in de eerste vijf weken: twee kookboeken van Jamie Oliver (opvallend; dit zijn grote zware boeken), Wij zijn ons brein, Blauwe maandag, De 100-jarige man die uit het raam klom en Het negende schrift van Maya.

Opvallend is dat we de eerste weken al zoveel vraag naar Engelstalige romans hebben gehad, dat we op korte termijn een aparte collectie zullen plaatsen. We hadden vooraf gedacht dat het voldoende zou zijn om op inhoud zo af en toe een Engelstalig boek in de collectie op te nemen, maar dat lijkt nu dus niet zo te zijn.  We zijn benieuwd wat de Engelse collectie gaat doen. Het is de eerste aanpassing die we doorvoeren op basis van de ervaringen die we nu in de praktijk opdoen.

Dataverbinding

Pas sinds 5 september, dus de eerste dag van de vijfde week,  hebben we een vaste dataverbinding en loopt in technische zin alles naar behoren. Dat is een enorme opluchting. Xs4all had haar deel de week ervoor al gedaan, maar stelde vast dat het KPN-deel van de verbinding waarop moet worden aangesloten, nog niet in orde was. KPN kwam maandag en regelde alles binnen een kwartiertje. Dat viel dus mee. Leider van het deelprojectteam ICT stationsbibliotheek Hans van Eekelen slaapt weer.

Het is ontzettend jammer dat het toch weer de techniek is die niet op tijd geregeld was. Terwijl er door de ICT-ers van ProBiblio en HKA heel hard gewerkt is om bicatWise geheel klaar te hebben – en met succes – is het dan een externe partij die de boel verstierd (ik vertelde al dat UPC ons enorm heeft laten zitten en dat we de eerste weken een eigen provisorische oplossing hebben moeten inzetten, in afwachting van de werkzaamheden van nieuwe partner Xs4all).

BicatWise

Waarom hebben we voor de Bibliotheek op het station voor bicatWise gekozen? De belangrijkste reden is het feit dat dit bibliotheekautomatiseringssysteem in Nederland het grootste marktaandeel heeft. De kans dat de exploiterende bibliotheken van toekomstige stationsbibliotheken dit systeem gebruiken is dus het grootst. De keuze is daarom gemaakt, ondanks het feit dat de Bibliotheek Haarlem een ander systeem gebruikt, Vubis. De tweede reden is dat  ProBiblio, als ontwikkelaar van de Bibliotheek op het station,  veel ervaring heeft met dit systeem en dus goede ondersteuning kan bieden. De derde reden is dat de ervaring van ProBiblio met producent HKA is dat dit bedrijf open staat voor innovaties en in staat is in goede communicatie innovaties snel tot stand te brengen. dat is intussen ook wel gebleken.

Voor de stationsbibliotheken is trouwens een afzonderlijk bicatWise-systeem in functie. De wens is namelijk dat we snel kunnen schakelen en in een vroeg stadium innovaties kunnen doorvoeren. Als blijkt dat we op basis van de ervaringen bepaalde (grote) aanpassingen willen doen, dan moet dan ook snel mogelijk zijn, zonder afstemming met “reguliere” bibliotheken die op hetzelfde systeem zitten. De Bibliotheek op het station Haarlem  is niet zomaar een nieuw filiaal dat op het al bestaande bicat-systeem van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken is gezet.

Tenslotte: voor sowieso de eerste vijf  stationsbibliotheken zullen de exploiterende bibliotheekorganisaties geen (extra) bicat-licentie hoeven betalen op basis van het aantal inwoners van het werkgebied. Dat zou onaantrekkelijk duur worden. Met HKA zijn we tot een schappelijke financiële regeling gekomen.

NS Publieksprijs

Ik ben zeer trots dat we al in de eerste weken onze eerste gezamenlijke activiteit met NS en CPNB zijn gestart: ook op de website van de Bibliotheek op het station kan gestemd worden voor de NS Publieksprijs. In de stationsbibliotheek worden de genomineerde titels apart gepresenteerd, met het publiciteitsmateriaal en een speciaal vervaardigde boekenwijzer met de oproep onze website de stem uit te brengen en daarmee in aanmerking te komen voor een jaar gratis boeken.

De Bibliotheek op het station wordt nu ook genoemd op de website van het NS Tijd voor lezen-programma.

Koffie MAX

Op vrijdag 9 september heeft een filmploeg van het televisieprogramma Koffie MAX opnamen gemaakt. Het filmpje wordt op 15 september uitgezonden als onderdeel van een vraaggesprek dat presentator Myrna Goossens met schrijver dezes over de Bibliotheek op het station heeft.  Koffie MAX heeft niet zozeer de doelgroep van de stationsbibliotheek, maar er kijken 400 tot 500 duizend mensen naar, dus laten we de kans toch maar niet onbenut.

NS

Gisteren vernam ik dat tijdens de officiële opening op 21 september de hoogste baas namens NS Poort het woord zal doen. Aanvankelijk was daarvoor de regiomanager Randstad-Noord naar voren geschoven. Volgens onze contactpersoon bij NS voor alle communicatiezaken geeft dat aan dat bij NS het belang van de Bibliotheek op het station is toegenomen. Kan geen kwaad.

De eerste drie weken 28 augustus 2011

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags: , ,
1 comment so far

Proefdraaien

De eerste weken zijn natuurlijk enorm enerverend, ondanks het rustige moment waarop de Bibliotheek op het station is open gegaan: op de openingsdatum was de zomervakantie in Haarlem en omstreken pas twee weken bezig. De keuze om in de vakantieperiode open te gaan is bewust genomen. We willen graag een aantal weken proefdraaien, voordat het weer druk wordt op het station.

Achteraf zijn we daar blij om, want ik vertelde in het vorige bericht al dat we met dank aan UPC met een provisorische internetverbinding hebben moeten starten. De eerste week van de opening was die verbinding uiterst instabiel. De tweede  en derde week ging het al beter, maar het wachten is op xs4all, dat op 1 september de lijn komt aanleggen. Pas dan kunnen we met de nieuwsschermen starten en met het scherm van City Marketing Haarlem. Op de nieuwsschermen zullen berichten van het Haarlems Dagblad worden gepresenteerd. In feite zijn alleen de regionale berichten van het HD, de overige berichten zijn van ANP. Op het scherm van City Marketing Haarlem wordt informatie gepresenteerd over Haarlem, zowel toeristische informatie als informatie over wat er in Haarlem te doen is.

Lokale touch

De regionale nieuwberichten en de informatie over wat er in Haarlem te doen is, zijn de invulling van een afspraak die we met NS hebben gemaakt. In de visie van NS is een station een “dynamisch stadsportaal”, een toegangspoort tot de stad. In die visie past een stationsbibliotheek die ook een duidelijke lokale touch heeft. Wij hebben er voor gekozen om het met regionaal nieuws en culturele en eventueel toeristische informatie te doen. Ook mogelijke volgende stationsbibliotheken zullen dit moeten doen. Naast het in een folderkast ingebouwde touchscreen van City marketing Haarlem  liggen ook jaarprogramma’s van de grote podia en folders over specifieke voorstellingen en tentoonstellingen, die nu al gretig aftrek vinden.

Reacties op de inrichting

Ondanks de vakantie hebben we over toeloop niet te klagen. Al heel veel mensen komen een kijkje nemen. Het werk van de medewerkers, die in de maanden augustus en september met z’n tweeën staan en daarna alleen, bestaat nu nog vooral uit het welkom heten van bezoekers, flyers uitdelen en uitleg geven. Belangrijkste conclusie: de Bibliotheek op het stations wordt zeer positief gewaardeerd. Een van de medewerkers zei met dat werken in de stationsbibliotheek de manier is om het geloof in het bibliotheekwerk te hervinden als je dat mocht zijn kwijtgeraakt.

Men vindt de bibliotheek ook heel mooi en waardeert het dat de prachtige ruimte weer zicht baar is en gebruikt wordt. We zijn zeer tevreden over onze keuze voor Jos de Vries, dat er in geslaagd is om het door ons gewenste “hippe broertje” van de reguliere whitebox te ontwerpen. Biebsystemen heeft het ontwerp in mooie tafels en kasten omgezet en ook de andere inrichtingselementen – internettafel (met vier iMac’s, leestafel, leesbanken en -stoelen, lampen – zijn goed gekozen. NRC heeft de bibliotheek vergeleken met een Apple Store, dus we lijken geslaagd te zijn in onze opzet. Veel bezoekers denken eerst dat ze een boekwinkel binnenlopen en moeten we soms zelf uitleggen dat ze zich in een bibliotheek bevinden.

Reacties op onze aanwezigheid

Positieve reacties op hoe de stationsbibliotheek eruit ziet zijn mooi, maar belangrijker is dat bezoekers ook aangeven blij te zijn met de bibliotheek op een plek waar ze een aantal keren per week komen. Ze waarderen het dat bibliotheekgebruik veel makkelijker is geworden en dat is natuurlijk de kern van het hele idee van de Bibliotheek op het station. Dat idee wordt dus herkend door het publiek. Dat geeft me meteen de gelegenheid om te melden dat de stationsbibliotheek elke werkdag open is van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur, de spitstijden. Wat we al hebben gemerkt is dat we ’s avonds iets langer moeten openblijven, omdat er om 18.55 uur nog twee volle treinen aankomen. Ook lijkt er al een patroon te zijn dat de meeste mensen de middagopenstelling benutten, wat ook onze verwachting was.

Reacties op de collectie

Een essentieel onderdeel van de Bibliotheek op het station is de actuele collectie. Algemeen uitgangspunt is dat boeken niet ouder zijn dan twee jaar. Er is een tafel met top 60-boeken, een tafel met pas verschenen boeken die niet in de top 60 staan en die we extra onder de aandacht willen brengen, een lange kastenwand met Literatuur, Spanning, Romantiek en Graphic novels die  niet in de top 60 staan, twee kasten met non-fictie verdeeld in de rubrieken Ik, Thuis, Werk en Wereld, en een kast met uitleenbare tijdschriften (de wat dikkere maandbladen). De collectie heeft ook een hoger niveau dan die van een reguliere kleine bibliotheek. Reden is het hogere gemiddelde opleidingsniveau van de treinforens. Geen streek- en familieromans in de Bibliotheek op het station dus en binnen de rubriek Spanning voornamelijk literaire thrillers. In de rustruimte liggen kranten en tijdschriften om ter plaatse te lezen. De kranten en tijdschriften worden trouwens gesponsord door ILGE Subscription Management, een partner van veel bibliotheken.

Die actuele collectie – uit het onderzoek bleek al hoe belangrijk die door treinforensen wordt gevonden – wordt inderdaad hoog gewaardeerd. Niet zo verrassend verrassend natuurlijk. Het is een wens die uit alle onderzoek naar voren komt. De meest geleende boeken tot nu toe zijn van de top 60-tafel afkomstig. Als we ze uitleggen waarom de boeken niet van een harde kaft zijn voorzien – sneller na verschijnen in de bibliotheek en lichter en kleiner (belangrijk voor reizigers) – vindt men dat positief, maar men maakt zich wel zorgen over of de boeken niet snel beschadigen. Wij weten natuurlijk ook niet zeker of we de juiste keuze hebben gemaakt. Feit is dat de boeken ook minder lang mee hoeven te kunnen.

Publiciteit

Ons plan was om de publiciteit rond de officiële opening op 21 september te concentreren. Dat is niet gelukt. Er wonen journalisten van allerlei media in Haarlem en als er een over de brug is volgen er meer. Dus al direct flinke artikelen in onder meer NRC, Trouw en Haarlems Dagblad en aandacht in radioprogramma’s op Radio 1, 3FM en 4, Wereldomroep en RTV Noord-Holland en op enkele tientallen internetsites (o.a Telegraaf, NOS en enkele Vlaamse bibliotheekblogs). Het is wel spijtig dat het zo gegaan is. Het resultaat is helemaal niet slecht, maar we hadden nog veel meer publiciteit kunnen krijgen als we alle media een persbericht hadden gestuurd.  Nu hebben alleen de actieve media het nieuws opgepikt. We bedenken een strategie om de andere media toch nog rond 21 september te halen.

Ook op Twitter veel berichten over de opening van de Bibliotheek op het station, te volgen op #stationsbieb. Heel aardig was de tweet van Nicola Clark van The New York Times: “From the folks that brought u Schiphol Library: railway station library opened in Haarlem” (een verwijzing naar de tweet van #Airprtlibrarian Jeanine Deckers). Nicola Clark is de journalist die vorig jaar een artikel over Airport Library heeft geschreven.

Nominatie

En dan tot slot: we zijn natuurlijk verguld met de nominatie van de Bibliotheek op het station voor Beste Bibliotheekproject 2011.

Weer ‘ns even een update 7 juli 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Het vorige bericht is alweer van een tijdje geleden, maar nu is er aanleiding om een nieuw bericht aan Airport Library te wijden.

Nog meer Amerikaanse publiciteit

De eerste aanleiding is de publicatie van aardig artikel over Airport Library op de voorpagina van de nieuwsbrief over marketing van Amerikaanse bibliotheken. Deze nieuwsbrief verschijnt zowel in print als digitaal.

Ik schreef al in een eerder bericht over de auteur van het artikel, tevens hoofdredacteur van de nieuwsbrief, die zo benieuwd was hoe wij het voor elkaar hebben gekregen zoveel publiciteit in de VS te krijgen.  Het artikel is de weerslag van een gesprek dat ik in april met de auteur op Schiphol had. Grappig was dat zij zelf haar paspoort in het hotel in Rotterdam had laten liggen en alleen haar man mee mocht om Airport Library te bekijken.

De mening van 4800 reisagenten

Deze internationale groep professionals heeft Schiphol als beste luchthaven ter wereld gekozen. En wat zo aardig is: in de argumentatie wordt Airport Library met name genoemd als medebepalend voor de verkiezing.

Met de publiciteit rondom de verkiezing nadert Airport Library alweer de 150 media-uitingen sinds 1 januari dit jaar.

Sponsoring NBD/Biblion

Een tweede aanleiding is dat NBD/Biblion een sponsoraanvraag heeft gehonoreerd voor het kunnen uitvoeren van een activiteitenprogramma rond een aantal grote landelijke leesbevorderingsacties. We gaan daarmee nu aan de slag, in samenwerking met CPNB. Eén van de ideeën: de president-directeur van Schiphol, leest tijdens de Nationale Voorleesdagen de aanwezige kinderen in Airport Library voor uit een Kikker-boek van Max Velthuijs.

Business as usual

Voor het overige loopt het naar wens in Airport Library. De collectie wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid met vooral muziek en filmpjes, het bezoek blijft goed, de waardering van de bezoekers blijft positief. Een probleem zijn nu wel weer de iPads die na periode van goed functioneren nu op drukke momenten hinder ondervinden van teveel concurrentie op de accesspoints door de vele extra internetters als gevolg van het de invoering van gratis wifi op Schiphol. Daardoor zijn de iPads soms traag. Wordt door Schiphol aan gewerkt, wij moeten ze vooral op tempo houden.

100.000 bezoekers in 2010 19 april 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

Deze week is het jaarverslag van Airport Library over 2010 gepubliceerd en verspreid onder alle inhoudelijke en financiële partners. Ik noem hier de belangrijkste cijfers.

-100.000 mensen hebben Airport Library in de periode juli-december 2010 bezocht. Dit aantal komt overeen met het  doel dat we pas in het derde jaar wilden bereiken.

-Bezoekers hebben op de iPads in totaal 93.567 filmpjes bekeken en muziekstukken beluisterd.

-De informatieve website over Airport Library is door  3666 unieke personen uit 59 landen  bezocht. Samen waren zij goed voor 19.400 pageviews. Na Nederland was Japan het belangrijkste land van herkomst van bezoekers.

-In minimaal 600 media-uitingen uit 35 verschillende landen is aandacht besteed aan Airport Library.

-16 culturele instellingen leverden een bijdrage aan de collectie.

-Een kleine 3% van de collectie, zo’n 35 van de 1250 boeken, is verdwenen. Daarmee is bevestigd dat beveiliging vele malen duurder was geweest.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar het volledige jaarverslag, dat is te vinden op www.airportlibrary.nl, onder Feiten en cijfers.

Airport Library nr.2 vervolg 24 maart 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: , ,
add a comment

Op mijn poging om in contact te komen met de mensen achter de e-library op Taoyuan Airport – zie vorig bericht – is nog niet gereageerd. Maar intussen komen we via andere wegen meer over deze bibliotheek te weten. Mijn collega Jeanine Deckers spreekt erover in haar weblog Ten aanval, refereert daarbij aan een verslag van een journalist die ter plaatse is geweest en verwijst ook naar een verzameling foto’s van de bibliotheek.

Interessantst vind ik hoe anders de luchthavenbibliotheek in Taiwan tot stand is gekomen: gedreven en gefinancierd door de bloeiende apparatenindustrie in dat land. De bedoeling lijkt om vooral de apparatuur te laten zien, het gaat niet in eerste instantie om de inhoud. Wij hebben gemerkt hoe kwetsbaar die apparatuur kan zijn; het stelt me dan ook gerust dat er ook in de e-library van alles nog niet naar wens werkt.

Een Russische reissite spreekt trouwens met de komst van Airport Library en de Taoyuan e-library al van “een trend van de laatste jaren”.

Wikipedia

Het was me nog niet opgevallen, maar zowel in de Nederlandse als Engelse Wikipedia staat Airport Library nu genoemd in het artikel over Schiphol. Enige wens: welke collega met bewerkingsbevoegdheid verandert in de Engelse versie de zin

“The 300-square-foot (28 m2) library offers e-books and music by Dutch artists and composers that can be downloaded free of charge to a laptop or mobile device” in:

“The 1000-square-foot (90 m2) library offers Dutch literature, books and videos about Dutch culture and music by Dutch musicians. Videos can be downloaded free of charge to a mobile device”.

Vrijwilligers?

Beroemd bezoek

Noreena Hertz, de Britse econoom en antiglobalist, heeft Airport Library gezien. Ze twitterde: “Nice sight for travel weary eyes – a library in an airport!” en biedt haar 13.764 volgers ook een foto aan.

OMG!! 17 februari 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

National Public Radio (VS)

Een mooi verhaal: van de redactie van de Marketing Library Services Newsletter, over de marketing van Amerikaanse bibliotheken, kwam gisteravond het verzoek binnen om een artikel te schrijven dat onder meer het antwoord geeft op de vraag “hoe we het voor elkaar hebben gekregen om in de VS zoveel publiciteit voor Airport Library te krijgen”. Op zich al een soort compliment: omdat we daarvoor bijna niets specifieks  hebben gedaan moet het wel in de kracht van het idee zitten. dat is tenminste mijn aanname.

Maar wat is zo sterk: de redacteur had haar verzoek net gemaild of er gebeurt iets waarover ze direct in een tweede mail op (stereo)typisch Amerikaanse wijze schrijft: “OMG!! My husband just came home and told me that, while driving home, he heard an interview w/ Dick van Tol on our NPR, National Public Radio station!! I’ll be eager to hear how he managed to get that kind of MAJOR publicity. Congratulations!!!” (Even voor de niet-verstaanders: OMG staat voor Oh my God.)

Het interview is twee weken geleden opgenomen voor het programma The World, dat wordt uitgezonden door ruim 280 Amerikaanse publieke zenders en dagelijks 2 miljoen luisteraars heeft. Op de website van The World kun je de radioreportage horen en een kort filmpje bekijken.

Schiphol TV

Schiphol TV heeft onlangs een aardig filmpje over Airport Library gemaakt. Het geeft een indruk van hoe de bibliotheek er uitziet en Jeanine Deckers, verantwoordelijk voor de collectie, vertelt erover. En de toevallig tijdens de opnamen aanwezige airportlibrarian Ria Smith figureert als bezoeker. Op de website van Schiphol is het filmpje inmiddels meer dan 850 keer bekeken. Maar indrukwekkender is dat het filmpje ook wordt vertoond op het enorme beeldscherm voor de ingang van Schiphol. Jeanine zag zichzelf en maakt er een foto van.

Een bijna gratis reclamecampagne 26 januari 2011

Posted by Dick van Tol in Airport Library.
Tags: ,
add a comment

In het eerst halfjaar van 2011 loopt een multimediale reclamecampagne voor Airport Library. Schiphol heeft € 50.000 reclamebudget geschonken en dat wordt in de periode van 1 februari tot medio april aan een mix van reclamemogelijkheden besteed: drie verschillende digitale affiches op de Holland Boulevard (waar de bibliotheek gevestigd is), een tickertape onder de aankomst- en vertrektijdenborden op de hele luchthaven en een grote vitrine in lounge 3, aan één aan de uiteinden van de Holland Boulevard. De vitrine staat er gedurende de gehele periode, de affiches en de tickertape zijn korter te zien. Bovendien, ik heb dat al eerder gemeld, plaatst Schiphol een tweepaginagrote advertentie in de eerste zes nummers van de Holland Herald, het magazine van de KLM. In de advertentie wordt reclame gemaakt voor enkele voorzieningen op Schiphol waaronder Airport Library, met foto. Het magazine wordt maandelijks door 2 miljoen passagiers gelezen. De campagne kost ons bijna niets, alleen de uren van onze vormgever, materiaalkosten en de kosten voor het plaatsen van de reclamematerialen in de vitrine.