jump to navigation

Pilotrapportage verschenen 24 februari 2014

Posted by Dick van Tol in Stationsbibliotheek.
Tags:
add a comment
Afbeelding
De rapportage van de pilot met de bibliotheekvestiging op station Haarlem is verschenen.                                                                                                              
Van augustus 2011 tot en met juli 2013 is op station Haarlem de proef uitgevoerd met een bibliotheek voor treinforensen. Het pilotrapport bevat een gedetailleerd overzicht van de resultaten en ervaringen. Daarnaast presenteert het rapport conclusies en aanbevelingen voor bibliotheken met één of meer grote stations in het werkgebied én ook een paar voor alle bibliotheken.
 
Algemene conclusie is dat een Bibliotheek op het station door de zeer hoge klantwaardering en hoge bezoekersaantallen vooral een bruikbaar middel is om de bibliotheek positief te profileren. Wat leden en uitleningen betreft levert een Bibliotheek op het station met name een bijdrage aan het activeren van bestaande bibliotheekleden binnen en buiten het werkgebied van de lokale bibliotheekorganisatie. Ruim 60% van de leden is door de Bibliotheek op het station Haarlem meer gaan lezen. Een derde van de huidige leden was bij inschrijving geen lid van een bibliotheek.
 
Intussen wordt de samenwerking met de NS steeds beter. De NS wil graag een keten van bibliotheekvestigingen op stations en zet zich daarvoor steeds actiever in. De NS ziet, net als Schiphol, de samenwerking met bibliotheken als een manier om variatie en kwaliteit van (verblijfs)voorzieningen op stations op een hoger niveau te brengen.
 
Voor zes grote stations lopen met de NS en de betreffende bibliotheekorganisaties in verschillende stadia trajecten gericht op het realiseren van een Bibliotheek op het station. Met het oog op de realisatie van een van deze zes stationsbibliotheken is deze maand een zeer interessant traject gestart om de volledige financiering te regelen met bedrijven die in het stationsgebied een (hoofd)kantoor hebben. 
Advertenties